Novice

Dan ljubezni 2022

»Pesem je nit, ki povezuje ljudi«

Spoštovani!

Tudi letos se bo v Sloveniji zgodil Dan ljubezni, tokrat že desetič po vrsti, dan, ko se bo po naši deželi ob istem času zaslišala pesem Dan ljubezni skupine Pepel in kri, ki jo že več kot 40 let prepeva staro in mlado Pesem je tista, ki nas povezuje, daje zaupanje in nam odpira pot naprej.

Vabimo vas, da se nam pridružite v ponedeljek,
23.5.2022 ob 11.05 uri

na igrišču pred OŠ Frana Kranjca Celje

Prireditev bomo zaključili tako, da bomo skupaj zapeli pesem Dan ljubezni.

Vljudno vabljeni.

Učenci in zaposleni OŠ Frana Kranjca

OPISI IZBIRNIH PREDMETOV 2022/23

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

SPLOŠNO O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (OIP)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

SPLOŠNO O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (NIP)

NIP / prvi tuji jezik – ANGLEŠČINA (N1A) – 1. razredNIP / drugi tuji jezik – NEMŠČINA (N2N) – 2. in 3. triadaNeobvezni izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO (NRA) – 2. triada
 Neobvezni izbirni predmet ŠPORT (NŠP) – 2. triada 

SPLOŠNO O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (OIP)

Učenci tretje triade obvezno izberejo dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov (OIP tedensko, s pisnim soglasjem staršev pa tudi tri ure. Možna je tudi oprostitev od ene ali obeh ur izbirnih predmetov zaradi obiskovanja glasbene šole z javno veljavnim programom. V tem primeru morajo učenci prvi teden septembra prinesti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.

Nekateri OIP se izvajajo le za določen razred, pri drugih so učenci iz različnih razredov skupaj. OIP so lahko enoletni ali triletni. Istega enoletnega predmeta učenec ne more obiskovati večkrat. Zato je pri vključevanju vanje nujen posvet z učitelji in šolsko svetovalno službo. OIP se ocenjujejo, po prijavi je obiskovanje obvezno.

Izbor lahko učenci spremenijo do konca pouka v juniju, izjemoma pa še v septembru, če oblikovane skupine to dopuščajo in če imajo učenci za spremembo utemeljen razlog, ki ga predstavijo pedagoginji.

Neobvezni izbirni predmeti 

SPLOŠNO O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (NIP)

Šole ponujamo tudi neobvezne izbirne predmete, ki jih učenec izbere ali pa ne (neobvezno). Po prijavah učencev in opravljenem izboru v skladu z normativi bomo letos izvajali NIP angleščina v 1., NIP nemščina od 4. do 9. razreda ter šport in računalništvo v 4., 5. in 6. razredu. NIP se izvajajo v starostno mešanih skupinah 2. in 3. triade. V 3. triadi je treba upoštevati, da mora učenec najprej obvezno izbrati obvezne izbirne predmete.

Tudi NIP se ocenjujejo, po prijavi je obiskovanje obvezno.

Podroben opis – učni načrti na naslovu:
https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/

Vseslovensko petje s srci

Po naši tradiciji je zavetnik sveti Jurij na 23. aprila prinašal vejico v hišo za dobro letino. Na ta dan, ki nas po tradiciji povezuje z obiljem in srečo je po celotni Sloveniji potekalo Vseslovensko petje s srci. Dogodku, ki je letos potekal že petič, smo se pridružili tudi učenci in zaposleni na naši šoli v petek, 22.4.2022. Peli smo v šoli – po razredih, v avli….

Ko skupaj zapojemo, povežemo energijo zvoka in moč besede.

Pri tem nas je vodila misel »Pesem je nit, ki povezuje ljudi«.

Učiteljica Mateja Lajh

Poglejte in prisluhnite, kako smo se izkazali. 

E-skiro ni igrača

Koristno za male, velike, mlade in stare

Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) skupaj s Policijo poziva k varni rabi električnih skirojev (e-skiro) v prometu. E-skiroji, seagwaji in vozila na motorni pogon, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h in niso širša od 80 cm spadajo med lahka motorna vozila. Zaradi svojih konstrukcijskih lastnosti in manjše stabilnosti ter dokaj visokih hitrosti (do 25 km/h) predstavljajo večje tveganje za uporabnike. Vozniki e-skirojev morajo upoštevati, da je ob zaviranju, sploh pri višjih hitrostih, e-skiro nestabilen. Njihova kolesa so majhna in občutljiva na razne neravnine (razpoke na vozni površini, dvignjene dele na vozni površini) in ovire na vozni površini (kamenje in podobno), zato so lahko prej podvrženi padcem. Zato je nujno, da se vozniki e-skirojev teh tveganj zavedajo, da poznajo prometna pravila ter jih upoštevajo, ter da poskrbijo za lastno varnost tudi z uporabo zaščitne čelade in so vidni v prometu. E-skiro ni igrača, če ga uporabljamo v prometu.

Kje smemo voziti e-skiro?

Vozniki e-skirojev morajo v prometu voziti po površinah, namenjenim kolesarjem. Kjer teh površin ni, morajo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje do 50 kilometrov na uro. Pravila, ki veljajo za kolesarje, se smiselno uporabljajo tudi za voznike e-skirojev oz. lahkih motornih vozil. Izven naselja ob robu ceste e-skiroji niso dovoljeni.

Kdo sme voziti e-skiro?

Odrasle osebe, ki ga znajo uporabljati v skladu z navodili proizvajalca in upoštevajo pravila varne vožnje. Po zakonu ga sme voziti tudi učenec starejši od 12. let, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico. Priporočamo, da voznik e-skiroja v varnem okolju (igrišče, ograjeno dvorišče) pridobiva začetne izkušnje upravljanja e-skiroja. E-skirojev ne priporočamo mlajšim od 14 let, saj predstavljajo tveganje za uporabnike (možnost padcev, nestabilnost …).

Na e-skiro brez slušalk in mobilnega telefona

Vozniki e-skirojev in kolesarji naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk ali mobilnega telefona, saj to odvrača pozornost od dogajanja v prometu. Tako zlahka spregledajo pešca, otroka, starejšega udeleženca, ali druge izpostavljene skupine udeležencev (invalidi, gibalno ovirani). Tudi alkohol ne sodi v promet. Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti mora voznik e-skiroja imeti na sprednji strani prižgan žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.

Udeležba v območjih za pešce in na območjih skupnega prometnega prostora

V območjih za pešce lahko vozniki e-skirojev vozijo le z maksimalno hitrostjo pešca. E-skiroji so skoraj neslišni, zato jih drugi udeleženci v prometu težje zaznajo, prav tako pogosto ne pričakujejo, da so tako hitri, zato lahko pride do neustreznih ali prepoznih reakcij pešcev oziroma drugih udeležencev v prometu. Nase naj zato vozniki e-skirojev opozorijo z zvočnim signalom. Na voznike e-skirojev pa morajo biti še posebej pozorni vozniki motornih vozil. Pri prehitevanju e-skirojev morajo dosledno upoštevati minimalno bočno razdaljo, ki znaša najmanj 1,5 metra in prehitevanje izvesti le tedaj, ko je to povsem varno. Zaradi majhne površine silhuete so uporabniki e-skirojev tudi slabše vidni.
Največja možna mera previdnosti je potrebna na območjih skupnega prometnega prostora, ki ga souporabljajo vsi udeleženci cestnega prometa v skladu z načeli cestnega prometa. Vozniki morajo v območju skupnega prometnega prostora voziti tako, da ne ogrožajo pešcev.

Tečaj Jumicar 2022

Učenci 4. razredov smo se udeležili JUMICAR tečaja, ki je namenjen preventivni vzgoji otrok v cestnem prometu na malo drugačen način – skozi igro, z vožnjo avtomobilčkov, da otroci lahko doživijo promet kot vozniki avtomobila.

Program JUMICAR se je izvajal v dveh delih. V teoretičnem delu nam je izvajalec programa predstavil nevarnosti v prometu ter nas poučil o vedenju ter pravilih, katera so pomembna za nas kot udeležence v cestnem prometu. V praktičnem delu pa smo na mini poligonu s prometno signalizacijo postali vozniki mini avtomobilčkov in tako doživeli svet prometa skozi voznikove oči. Ob tem smo usvajali prometno znanje, ga praktično uporabili ter razvijali motorične sposobnosti. In seveda doživeli nekaj novega in zabavnega.

Regijsko tekmovanje iz Konstruktorstva in tehnologij obdelav

Aktivnosti povezane s tehniko v osnovni šoli dajejo učencem priložnost, da razvijajo veselje do praktičnega dela, ročne spretnosti, svojo ustvarjalnost, prostorsko predstavljivost ter estetski čut. Naši tekmovalci so že v okviru pouka dokazali, da izstopajo po tehničnem znanju in izvirnih idejah pri reševanju izzivov s tehničnega področja.

V petek, 1. 4. 2022, je na naši šoli potekalo regijsko tekmovanje s področja tehnike Konstruktorstvo in tehnologije obdelav. Iz naše šole so se tekmovanja udeležili:

Ela Čuček in Kinsley Jane Stevens iz 6. b razreda, ki sta tekmovali v kategoriji T1 – izdelek iz papirnih gradiv.  

Jure Brečko in Aljaž Jug iz 8. a, ki sta tekmovala v kategoriji T2 – izdelovanje izdelka iz lesa z uporabo električnega orodja.

Pija Ribežl in Ana Safran iz 8. a razreda, ki sta tekmovali v kategoriji T4 – izdelovanje izdelka iz kovin.

Lana Rizmanovski Iršič in Maja Jamnikar iz 8. b razreda, ki sta bili tekmovalki v kategoriji T3 – izdelovanje izdelka iz umetnih snovi.

Nik Čemažar iz 9. b razreda, ki je tekmoval v kategoriji K3 – izdelovanje modela s konstrukcijsko zbirko.

Tekmovalci, ki so zastopali našo šolo po posameznih kategorijah, so s svojim zavzetim delom med poukom in v času priprav na tekmovanje dokazali, da se s potencialom, ki ga imajo ti učenci na tehničnem področju, in vztrajnim delom lahko poseže po najvišjih mestih.

V svojih kategorijah so prvo mesto zasedle Ela Čuček in Lana Rizmanovski Iršič ter Maja Jamnikar, ki so dokazale, da sodijo med najboljše učence celjske regije in se tako uvrstile na državno tekmovanje. Kot kaže, pa se bodo na državno tekmovanje uvrstili tudi trije fantje: Jure Brečko, Aljaž Jug in Nik Čemažar. Državno tekmovanje bo 14. 5. 2022 na PEF v Ljubljani.

Želim jim izvirnih idej in natančnega dela.

Iskrene čestitke vsem tekmovalcem in hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri organizaciji in izvedbi regijskega tekmovanja.

mentorica Tanja Remih

Tehniški dan (SPOZNAVANJE POKLICEV) – 7. in 8. r.

Po dveh letih bodo v torek, 12. 4. 2022, učenci 7. in 8. razredov ponovno spoznavali srednješolske programe in poklice v živo. Obiskali bodo Karierno središče in srednje šole, ki jim bodo predstavile svoje programe in kjer bodo doživeli srednješolski utrip.

Razpored obiskov v SŠ:

razred

7.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Ljubljanska 97, Celje

8.

Karierno središče, Ljubljanska 14, Celje

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10

Organizacija:

Učenci se zjutraj točno ob 8.10 zberejo na šolski AP in se odpeljejo do Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti oz. do mesta. Šolsko malico bodo vzeli s seboj, zato naj prinesejo manjši nahrbtnik.

V šolo se vrnejo peš.

Kosilo: ob vrnitvi v šolo.

Varstvo vozačev: od prihoda v šolo do odhoda šolskih prevozov.

Šolski prevozi domov: prva vožnja: ob 14.00, kombiji: ob 14.50.

Popoldanske dejavnosti v šoli bodo kot običajno.

Organizatorka TD
Marina H. Tanko

Tropska hiša Celje

V četrtek, 31. 3. 2022, smo sedmošolci obiskali Tropsko hišo Celje. Ogledali smo si različne ekosisteme in njihove značilne prebivalce. Bolj natančno pa smo spoznali še madagaskarskega tenreka, ameriškega rdečega goža in železno kačico. Ogled je omogočila Mestna občina Celje.

Najbolj so nas navdušili obročkastorepi makaki ali kate in zlatoglavi leviči

Sedmošolci in učiteljica Barbara Petan

Več na fotografijah …

Dan zdravja (naravoslovni dan)

V četrtek, 7. 4. 2022, bo v šoli potekal naravoslovni dan na temo MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI. Učitelji in zunanji sodelavci bodo pripravili različne delavnice in druge aktivnosti.

ORGANIZACIJA:

 Vsi vozači (tudi s kombiji) pridejo v šolo z 2. šolskim prevozom (vozni red je priložen). Ostali pridejo v šolo ob 8.15. Vse predure torej odpadejo, prav tako JVV4-9.

  1. JV1 in JVV2-3 za učence 1. triade bo kot po navadi.
  2. TD traja skupaj 5 šolskih ur (do 12.40).
  3. Dejavnosti po 5. uri in v času PB odpadejo (do 16.00).
  4. Popoldanske izvenšolske dejavnosti po 16. uri bodo kot običajno. Učenci pridejo nazaj od doma.
  5. Šolski prevozi domov bodo ob 13.00 za učence 2.-5 razreda in tiste brez kosila

ter ob 13.30 za ostale učence in tiste, ki se vozijo s kombiji.

  1. OPB 1-3 se začnejo ob 12.45 in potekajo po urniku, OPB 4 in 5 ter VV pa izvedejo učitelji do odhoda 2. šolskih prevozov (13.30). Vmes kosilo po prilagojenem urniku.

Po učence 1. razreda in tiste, ki ne gredo domov s šolskim prevozom (izjeme), pridejo starši.

Ne pozabite odjaviti kosila, če ga ta dan učenec ne bo imel v šoli!

Vozni red šolskih prevozov 7.4.2022

Vodja Zdrave šole Mojca Flere in

vodja naravoslovnega dne Iris Frelih Turnšek