admin1

OBVESTILO – ŠPORTNI DAN (športne igre)

4. ŠPORTNI DAN – ŠPORTNE IGRE (Četrtek, 23. 6. 2022)

V četrtek, 23. 6. 2022, bo športni dan – športne igre. Učenci 1. in 2. razredov  se boste igrali elementarne in štafetne igrice. Učenci od 3. do 5. razredov se boste pomerili v igri med dvema ognjema, ostali pa v odbojki in nogometu. Oblečeni bodite v športna oblačila (kratke hlače, majica), obuti pa v športne copate. V primeru dežja bo pouk.

Zbor učencev ob 8.15 pred šolo.

Odhod avtobusov in kombijev z začetnih postaj samo z drugo avtobusno vožnjo. JVV in predure odpadejo.

Jutranje varstvo, OPB 1-3 in kosilo bo (ne pozabite na odjavo, če ne boste kosili).

OPB 4,5 in VV bodo do odhoda šolskih prevozov.

 Odhod domov:

Edina vožnja šolskih avtobusov in kombijev ob 13.30.

Spremstvo na AP: Mateja Vuleta in učitelji OPB4, 5 in VV (ob 13.20).

Po učence, ki boste ostali v OPB (1, 2, 3), pridejo starši. Vsi ostali po ŠD domov.

Šolske dejavnosti po 5. uri odpadejo

OPISI IZBIRNIH PREDMETOV 2022/23

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

SPLOŠNO O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (OIP)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

SPLOŠNO O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (NIP)

NIP / prvi tuji jezik – ANGLEŠČINA (N1A) – 1. razredNIP / drugi tuji jezik – NEMŠČINA (N2N) – 2. in 3. triadaNeobvezni izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO (NRA) – 2. triada
 Neobvezni izbirni predmet ŠPORT (NŠP) – 2. triada 

SPLOŠNO O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (OIP)

Učenci tretje triade obvezno izberejo dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov (OIP tedensko, s pisnim soglasjem staršev pa tudi tri ure. Možna je tudi oprostitev od ene ali obeh ur izbirnih predmetov zaradi obiskovanja glasbene šole z javno veljavnim programom. V tem primeru morajo učenci prvi teden septembra prinesti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.

Nekateri OIP se izvajajo le za določen razred, pri drugih so učenci iz različnih razredov skupaj. OIP so lahko enoletni ali triletni. Istega enoletnega predmeta učenec ne more obiskovati večkrat. Zato je pri vključevanju vanje nujen posvet z učitelji in šolsko svetovalno službo. OIP se ocenjujejo, po prijavi je obiskovanje obvezno.

Izbor lahko učenci spremenijo do konca pouka v juniju, izjemoma pa še v septembru, če oblikovane skupine to dopuščajo in če imajo učenci za spremembo utemeljen razlog, ki ga predstavijo pedagoginji.

Neobvezni izbirni predmeti 

SPLOŠNO O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (NIP)

Šole ponujamo tudi neobvezne izbirne predmete, ki jih učenec izbere ali pa ne (neobvezno). Po prijavah učencev in opravljenem izboru v skladu z normativi bomo letos izvajali NIP angleščina v 1., NIP nemščina od 4. do 9. razreda ter šport in računalništvo v 4., 5. in 6. razredu. NIP se izvajajo v starostno mešanih skupinah 2. in 3. triade. V 3. triadi je treba upoštevati, da mora učenec najprej obvezno izbrati obvezne izbirne predmete.

Tudi NIP se ocenjujejo, po prijavi je obiskovanje obvezno.

Podroben opis – učni načrti na naslovu:
https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/

Obvestilo – EKSKURZIJE (sreda, 1.6.2022)

V sredo, 1. 6. 2022, bodo izvedene ekskurzije za vse razrede.

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV dne 1. 6. 2022

Organizacija:

JUTRANJI PREVOZ:

  • Učenci 3., 6., 7., 8. in 9. razreda in vsi vozači s kombiji se v šolo zjutraj pripeljejo s prvim šolskim prevozom.
  • Odhod avtobusov na ekskurzije bo za učence 6. – 9. razreda ob 7:30, za učence 3. razreda pa ob 7:45 z avtobusne postaje za Petrolom.
  • Vozači 3. razreda na odhod počakajo na šolski AP.
  • Ostali vozači s kombiji na odhod na ekskurzijo počakajo v šoli v JVV.
  • Vozači z avtobusi 1., 2., 4. in 5. razreda se v šolo zjutraj pripeljejo z drugim šolskim prevozom. Odhod avtobusov na ekskurzije bo zanje ob 8:20 z avtobusne postaje za Petrolom.

KOSILO IMAJO UČENCI 1., 2. in 3. razreda, ki se iz ekskurzij vrnejo PRAVOČASNO.

Urnik kosil:

13:00: OPB1a, 1b

14.00: OPB2a, 2b

14.20: OPB3a, 3b

VARSTVO UČENCEV:

JV1 – po urniku

JVV2, (za vozače s kombiji in izjeme)

JVV3 (za vozače s kombiji in izjeme, odhod na ekskurzijo je že ob 7.45)

JVV4,5 (za  vozače s kombiji)

OPB1a – po urniku od 13.00 do 15.30

OPB1b – po urniku od 13.00 do 14.40

OPB2a – od 14.00 do 16.05

OPB2b – od 14.00 do 14.40

OPB3a – od 14.00 do 14.40

OPB3b – od 14.00 do 14.40

OPB 4, 5 – odpade

VV – odpade

PREVOZ DOMOV:

–   Odhod učencev 1., 2., 3., 5. razreda domov ob 14.50 (edini avtobusi in kombiji).

  • Po učence 1. in 2. razreda, ki ne gredo na šolski prevoz, pridejo v OPB starši.
  • Po ostale učence na avtobusno postajo za Petrolom pridejo starši ob predvideni uri povratka z ekskurzije. Učenci naj pokličejo starše že na avtobusu, vsaj pol ure pred prihodom v Celje.

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV dne 1. 6. 2022

Organizacija dne: Marina Hojnik Tanko

Bojan Rebernak, vodja ekskurzij

OBVESTILO za atletski športni dan

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV – Športni dan, 15. 4. 2022


V petek, 15. 04. 2022,  bo športni dan – ATLETIKA na atletskem stadionu Kladivar Celje.

Jutranji prevozi v šolo z drugo avtobusno vožnjo (tudi kombiji). Predure in JVV4-9 odpadejo.

JV1 in JVV2-3 bo kot običajno.

Učenci od 1. do 2. razreda in 9.r razred gredo zjutraj ob 8.10 na avtobuse, označene in ločene po razredih, ki jih odpeljejo s Polul na atletski stadion Kladivar (2 avtobusa). Tisti, ki so doma na Polulah in Bregu, vstopijo na avtobuse na postaji na Polulah, vozači pa presedejo na avtobus svojega razreda. Učenci sedijo na avtobusu z maskami, ločeno po oddelkih, na vsaki strani busa en oddelek.

Učenci  9.r razreda bodo pomagali pri meritvah, zato se oglasijo Metki Irgolič TAKOJ zjutraj, ko pridejo na stadion. Učenci 3.,4., 5., 6., 7. in 8. razredov pa se ob 8.20 zberejo v matičnih učilnicah in gredo pozneje peš do stadiona. Do odhoda se ravnajo po navodilih razrednikov oz. spremljevalcev.

Na stadion pridemo vsaj 15 minut pred začetkom testiranja, učenci se najprej ogrejejo, nato se preizkusijo:

V TEKU NA 60 M, V VZDRŽLJIVOSTNEM TEKU NA 600 METROV IN V SKOKU V DALJAVO Z ZALETOM.

Samotestiranje – obvestilo za starše

Spoštovani starši.

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo  Covid 19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021). Kljub temu, da smo ravnatelji ministrstvu jasno in zavzeto izpostavili organizacijo samotestiranja v šolah in zahtevali spremembe, je vlada na včerajšnji seji odločila, da bo potekalo samotestiranje učencev od 1. do 9. razreda v šoli. Premaknili so le datum začetka samotestiranja učencev v šoli. Danes smo se ponovno odzvali z izjavo za javnost.

Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi trikrat tedensko v prostorih šole (učenci se bodo testirali sami ob prisotnosti učitelja). Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo. Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, vas prosim, da nas boste o tem obvestili z dokazili, saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati.

Testiranje bo potekalo tako, da se bodo učenci prvič (v sredo, 17. 11. 2021) samotestirali po protokolu šole, ki bo skupaj z izjavo staršev o samotestiranju objavljen naknadno.

Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok ob vaši prisotnosti poskusi izvesti samotestiranje sam.

Vse nadaljnje informacije boste prejeli pravočasno.

Kljub težkim razmeram (v tem tednu so bile potrjene okužbe pri več učencih) si strokovni delavci želimo, da pouk poteka v šoli, v varnem in spodbudnem okolju. To nam bo uspelo le z vašo podporo, zato ne porušimo zaupanja, sodelovanja in vsega dobrega, ampak s pozitivno energijo in podporo pomagajmo otrokom pri doseganju učnih uspehov in napredovanja v razvoju osebnosti. S skrbnim in odgovornim ravnanjem pa bomo vsi skupaj pripomogli, da zmanjšamo možnost širitve okužb.

Hvala Vam za razumevanje in pomoč.

Želimo Vam vse dobro, pazite nase in ostanite zdravi.

Danica Šalej,

ravnateljica in strokovni delavci

Izvajanje pouka po 2.11.2021

Spoštovani.

Šole smo prejele uradna navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  glede organizacije dela od torka 2. novembra 2021, ko se po končanih počitnicah učenci vračajo v šolo.

Pouk bo še naprej potekal po modelu B ob upoštevanju vseh ukrepov, ki so nam znani že od septembra dalje in jih v največji meri odgovornosti vsi skupaj tudi upoštevamo.

Ministrstvo nam je v zadnji okrožnici sporočilo, da se glede na spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 od 1. novembra dalje lahko samotestirajo vsi učenci. Samotestiranje je prostovoljno. Brezplačne teste je možno prevzeti v lekarnah že od 29. 10. 2021 dalje. Učenci se po novem samotestirajo dvakrat tedensko in sicer v ponedeljek in sredo pred pričetkom pouka. V ta namen boste lahko v lekarnah na kartico zdravstvenega zavarovanja  prevzeli do 10 HAG testov za samotestiranje .

Ministrstvo je v sporočilu tudi zapisalo, da naj bi se učenci prostovoljno samotestirali tudi  za udejstvovanje v športnih programih, pri športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.

Verjamem, da boste tudi v bodoče ravnali odgovorno in da nas boste,tako kot do sedaj, obveščali o morebitni okužbi vašega otroka. Le tako bomo lahko preprečili širjenje okužb, izvajali pouk in dejavnosti v šoli, predvsem pa zagotavljali varno okolje za vse naše učence.

Vse dobro, predvsem pa zdravja vam želim.

Danica Šalej,

ravnateljica

Celje, 29. 10. 2021

Obvestilo – UNESCO DAN

V torek, 19. 10. 2021, bo potekal UNESCO DAN – Moje mesto skrivnosti šepeta. Ker želimo ohranjati kulturno dediščino domačega kraja, smo se tudi letos vključili v Dneve evropske kulturne dediščine v Sloveniji, s čimer bomo naš projekt predstavili širši množici. Učenci boste skupaj s svojimi učitelji in zunanjimi sodelavci odkrivali skrivnosti o preteklosti našega mesta, pouk pa se bo iz šolskih klopi preselil na ulice celjskega mestnega jedra. V primeru slabega vremena bo kulturni dan prestavljen.

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV – UNESCO DAN 19. 10. 2021

Organizacija in potek Unesco dneva:

 • JV1 bo. Predure in JVV pa odpadejo.
 • Odhodi jutranjih šolskih prevozov (tudi kombiji): samo 2. vožnja.
 • Unesco dan traja 5 šolskih ur (od 8.20 do 12.40).
 • Odhodi domov:     1. vožnja – avtobusi ob 13.30;

2. vožnja – avtobusi in kombiji ob 14.00.

 • OPB 1-3 bo kot običajno. Po učence pridejo starši.
 • OPB 4 in 5 ter VV bodo do 2. odhoda šolskih prevozov.
 • Do 8.00 odjavite kosilo, če ga ne boste koristili.
 • Popoldanske dejavnosti zunanjih izvajalcev do 16.30 odpadejo.
 • Stroške ogleda razstav boste poravnali preko položnice.
VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV – UNESCO DAN 19. 10. 2021

OBVESTILO – SKUPNE GOVORILNE URE

Spoštovani starši.

V ponedeljek, 18. 10. 2021, bodo od 16.30 do 18.00 ure skupne popoldanske govorilne ure. Razredniki bodo na govorilno uro povabili posamezne starše. Ker vam bodo določili termin, vas vljudno prosim, da ste ob prihodu točni. Če se na govorilno uro ne boste mogli odzvati, to nemudoma sporočite razredniku.

Na govorilno uro k razredniku oziroma učitelju predmeta se lahko najavite tudi starši, ki to želite.

Prosim, da se najavite  po e- pošti  (naslovi objavljeni na spletni strani) najkasneje do četrtka, 14. 10. 2021, do 12. ure. Učitelj oziroma razrednik vam bo sporočil točno uro govorilne ure.

V šolo vstopate skozi glavni vhod za obiskovalce (pri avli šole). V šolo lahko vstopate samo v primeru, da zadostite pogojem PCT in si nadenete masko.

V ponedeljek, 18. 10. 2021, do 16. ure bo potekala tudi zbiralna akcija starega papirja. Vabim vas, da sodelujete in nam s tem pomagate polniti šolski sklad.

Lep pozdrav.

Danica Šalej, ravnateljica

NTC delavnice 2021/22 … IGRA, IZZIVI, USTVARJALNOST in STRAST

Spoštovani starši!

Z veseljem vam sporočamo, da z oktobrom 2021 v Celju z delom pričenja NTC center Celje, ki postaja že sedmi NTC center v Sloveniji. Delo po metodah NTC je razvil dr. Ranko Rajović, ki je reden gost različnih strokovnih predavanj in gostovanj, medijskih prispevkov in tudi avtor mnogih člankov na temo otrokovega razvoja in potreb v obdobju odraščanja. Namen dela po metodah NTC je, da bi otroke spodbudili k razmišljanju, iskanju drugačnih rešitev, kritičnemu razmišljanju, osredotočanju na bistvo in učenju skozi igro. Za konkretnimi metodami in pristopi, ki jih NTC mentorji uporabljajo pri svojem delu, stojijo še bolj konkretna znanstvena dognanja.

Vabimo vas, da preberete nekaj splošnih informacij o delavnicah, ki se bodo od 18. 10. 2021 izvajale v prostorih III. OŠ Celje. Na voljo je tudi prijavnica, ki jo lahko natisnete in izpolnite ter do 11. 10. 2021 oddate v tajništvo vaše šole ali pa se odločite za prijavo preko spletne prijave. Za vsa vprašanja smo vam na voljo na našem spletnem naslovu ntc.celje@gmail.com.

S spoštovanjem,

NTC ekipa Celje


Splošne informacije o NTC delavnicah

Prijavnica za NTC delavnice