admin1

OPISI IZBIRNIH PREDMETOV 2022/23

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

SPLOŠNO O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (OIP)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

SPLOŠNO O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (NIP)

NIP / prvi tuji jezik – ANGLEŠČINA (N1A) – 1. razredNIP / drugi tuji jezik – NEMŠČINA (N2N) – 2. in 3. triadaNeobvezni izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO (NRA) – 2. triada
 Neobvezni izbirni predmet ŠPORT (NŠP) – 2. triada 

SPLOŠNO O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (OIP)

Učenci tretje triade obvezno izberejo dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov (OIP tedensko, s pisnim soglasjem staršev pa tudi tri ure. Možna je tudi oprostitev od ene ali obeh ur izbirnih predmetov zaradi obiskovanja glasbene šole z javno veljavnim programom. V tem primeru morajo učenci prvi teden septembra prinesti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.

Nekateri OIP se izvajajo le za določen razred, pri drugih so učenci iz različnih razredov skupaj. OIP so lahko enoletni ali triletni. Istega enoletnega predmeta učenec ne more obiskovati večkrat. Zato je pri vključevanju vanje nujen posvet z učitelji in šolsko svetovalno službo. OIP se ocenjujejo, po prijavi je obiskovanje obvezno.

Izbor lahko učenci spremenijo do konca pouka v juniju, izjemoma pa še v septembru, če oblikovane skupine to dopuščajo in če imajo učenci za spremembo utemeljen razlog, ki ga predstavijo pedagoginji.

Neobvezni izbirni predmeti 

SPLOŠNO O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (NIP)

Šole ponujamo tudi neobvezne izbirne predmete, ki jih učenec izbere ali pa ne (neobvezno). Po prijavah učencev in opravljenem izboru v skladu z normativi bomo letos izvajali NIP angleščina v 1., NIP nemščina od 4. do 9. razreda ter šport in računalništvo v 4., 5. in 6. razredu. NIP se izvajajo v starostno mešanih skupinah 2. in 3. triade. V 3. triadi je treba upoštevati, da mora učenec najprej obvezno izbrati obvezne izbirne predmete.

Tudi NIP se ocenjujejo, po prijavi je obiskovanje obvezno.

Podroben opis – učni načrti na naslovu:
https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/

OBVESTILO za atletski športni dan

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV – Športni dan, 15. 4. 2022


V petek, 15. 04. 2022,  bo športni dan – ATLETIKA na atletskem stadionu Kladivar Celje.

Jutranji prevozi v šolo z drugo avtobusno vožnjo (tudi kombiji). Predure in JVV4-9 odpadejo.

JV1 in JVV2-3 bo kot običajno.

Učenci od 1. do 2. razreda in 9.r razred gredo zjutraj ob 8.10 na avtobuse, označene in ločene po razredih, ki jih odpeljejo s Polul na atletski stadion Kladivar (2 avtobusa). Tisti, ki so doma na Polulah in Bregu, vstopijo na avtobuse na postaji na Polulah, vozači pa presedejo na avtobus svojega razreda. Učenci sedijo na avtobusu z maskami, ločeno po oddelkih, na vsaki strani busa en oddelek.

Učenci  9.r razreda bodo pomagali pri meritvah, zato se oglasijo Metki Irgolič TAKOJ zjutraj, ko pridejo na stadion. Učenci 3.,4., 5., 6., 7. in 8. razredov pa se ob 8.20 zberejo v matičnih učilnicah in gredo pozneje peš do stadiona. Do odhoda se ravnajo po navodilih razrednikov oz. spremljevalcev.

Na stadion pridemo vsaj 15 minut pred začetkom testiranja, učenci se najprej ogrejejo, nato se preizkusijo:

V TEKU NA 60 M, V VZDRŽLJIVOSTNEM TEKU NA 600 METROV IN V SKOKU V DALJAVO Z ZALETOM.

Samotestiranje – obvestilo za starše

Spoštovani starši.

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo  Covid 19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021). Kljub temu, da smo ravnatelji ministrstvu jasno in zavzeto izpostavili organizacijo samotestiranja v šolah in zahtevali spremembe, je vlada na včerajšnji seji odločila, da bo potekalo samotestiranje učencev od 1. do 9. razreda v šoli. Premaknili so le datum začetka samotestiranja učencev v šoli. Danes smo se ponovno odzvali z izjavo za javnost.

Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi trikrat tedensko v prostorih šole (učenci se bodo testirali sami ob prisotnosti učitelja). Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo. Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, vas prosim, da nas boste o tem obvestili z dokazili, saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati.

Testiranje bo potekalo tako, da se bodo učenci prvič (v sredo, 17. 11. 2021) samotestirali po protokolu šole, ki bo skupaj z izjavo staršev o samotestiranju objavljen naknadno.

Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok ob vaši prisotnosti poskusi izvesti samotestiranje sam.

Vse nadaljnje informacije boste prejeli pravočasno.

Kljub težkim razmeram (v tem tednu so bile potrjene okužbe pri več učencih) si strokovni delavci želimo, da pouk poteka v šoli, v varnem in spodbudnem okolju. To nam bo uspelo le z vašo podporo, zato ne porušimo zaupanja, sodelovanja in vsega dobrega, ampak s pozitivno energijo in podporo pomagajmo otrokom pri doseganju učnih uspehov in napredovanja v razvoju osebnosti. S skrbnim in odgovornim ravnanjem pa bomo vsi skupaj pripomogli, da zmanjšamo možnost širitve okužb.

Hvala Vam za razumevanje in pomoč.

Želimo Vam vse dobro, pazite nase in ostanite zdravi.

Danica Šalej,

ravnateljica in strokovni delavci

Izvajanje pouka po 2.11.2021

Spoštovani.

Šole smo prejele uradna navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  glede organizacije dela od torka 2. novembra 2021, ko se po končanih počitnicah učenci vračajo v šolo.

Pouk bo še naprej potekal po modelu B ob upoštevanju vseh ukrepov, ki so nam znani že od septembra dalje in jih v največji meri odgovornosti vsi skupaj tudi upoštevamo.

Ministrstvo nam je v zadnji okrožnici sporočilo, da se glede na spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 od 1. novembra dalje lahko samotestirajo vsi učenci. Samotestiranje je prostovoljno. Brezplačne teste je možno prevzeti v lekarnah že od 29. 10. 2021 dalje. Učenci se po novem samotestirajo dvakrat tedensko in sicer v ponedeljek in sredo pred pričetkom pouka. V ta namen boste lahko v lekarnah na kartico zdravstvenega zavarovanja  prevzeli do 10 HAG testov za samotestiranje .

Ministrstvo je v sporočilu tudi zapisalo, da naj bi se učenci prostovoljno samotestirali tudi  za udejstvovanje v športnih programih, pri športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.

Verjamem, da boste tudi v bodoče ravnali odgovorno in da nas boste,tako kot do sedaj, obveščali o morebitni okužbi vašega otroka. Le tako bomo lahko preprečili širjenje okužb, izvajali pouk in dejavnosti v šoli, predvsem pa zagotavljali varno okolje za vse naše učence.

Vse dobro, predvsem pa zdravja vam želim.

Danica Šalej,

ravnateljica

Celje, 29. 10. 2021

Obvestilo – UNESCO DAN

V torek, 19. 10. 2021, bo potekal UNESCO DAN – Moje mesto skrivnosti šepeta. Ker želimo ohranjati kulturno dediščino domačega kraja, smo se tudi letos vključili v Dneve evropske kulturne dediščine v Sloveniji, s čimer bomo naš projekt predstavili širši množici. Učenci boste skupaj s svojimi učitelji in zunanjimi sodelavci odkrivali skrivnosti o preteklosti našega mesta, pouk pa se bo iz šolskih klopi preselil na ulice celjskega mestnega jedra. V primeru slabega vremena bo kulturni dan prestavljen.

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV – UNESCO DAN 19. 10. 2021

Organizacija in potek Unesco dneva:

 • JV1 bo. Predure in JVV pa odpadejo.
 • Odhodi jutranjih šolskih prevozov (tudi kombiji): samo 2. vožnja.
 • Unesco dan traja 5 šolskih ur (od 8.20 do 12.40).
 • Odhodi domov:     1. vožnja – avtobusi ob 13.30;

2. vožnja – avtobusi in kombiji ob 14.00.

 • OPB 1-3 bo kot običajno. Po učence pridejo starši.
 • OPB 4 in 5 ter VV bodo do 2. odhoda šolskih prevozov.
 • Do 8.00 odjavite kosilo, če ga ne boste koristili.
 • Popoldanske dejavnosti zunanjih izvajalcev do 16.30 odpadejo.
 • Stroške ogleda razstav boste poravnali preko položnice.
VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV – UNESCO DAN 19. 10. 2021

OBVESTILO – SKUPNE GOVORILNE URE

Spoštovani starši.

V ponedeljek, 18. 10. 2021, bodo od 16.30 do 18.00 ure skupne popoldanske govorilne ure. Razredniki bodo na govorilno uro povabili posamezne starše. Ker vam bodo določili termin, vas vljudno prosim, da ste ob prihodu točni. Če se na govorilno uro ne boste mogli odzvati, to nemudoma sporočite razredniku.

Na govorilno uro k razredniku oziroma učitelju predmeta se lahko najavite tudi starši, ki to želite.

Prosim, da se najavite  po e- pošti  (naslovi objavljeni na spletni strani) najkasneje do četrtka, 14. 10. 2021, do 12. ure. Učitelj oziroma razrednik vam bo sporočil točno uro govorilne ure.

V šolo vstopate skozi glavni vhod za obiskovalce (pri avli šole). V šolo lahko vstopate samo v primeru, da zadostite pogojem PCT in si nadenete masko.

V ponedeljek, 18. 10. 2021, do 16. ure bo potekala tudi zbiralna akcija starega papirja. Vabim vas, da sodelujete in nam s tem pomagate polniti šolski sklad.

Lep pozdrav.

Danica Šalej, ravnateljica

NTC delavnice 2021/22 … IGRA, IZZIVI, USTVARJALNOST in STRAST

Spoštovani starši!

Z veseljem vam sporočamo, da z oktobrom 2021 v Celju z delom pričenja NTC center Celje, ki postaja že sedmi NTC center v Sloveniji. Delo po metodah NTC je razvil dr. Ranko Rajović, ki je reden gost različnih strokovnih predavanj in gostovanj, medijskih prispevkov in tudi avtor mnogih člankov na temo otrokovega razvoja in potreb v obdobju odraščanja. Namen dela po metodah NTC je, da bi otroke spodbudili k razmišljanju, iskanju drugačnih rešitev, kritičnemu razmišljanju, osredotočanju na bistvo in učenju skozi igro. Za konkretnimi metodami in pristopi, ki jih NTC mentorji uporabljajo pri svojem delu, stojijo še bolj konkretna znanstvena dognanja.

Vabimo vas, da preberete nekaj splošnih informacij o delavnicah, ki se bodo od 18. 10. 2021 izvajale v prostorih III. OŠ Celje. Na voljo je tudi prijavnica, ki jo lahko natisnete in izpolnite ter do 11. 10. 2021 oddate v tajništvo vaše šole ali pa se odločite za prijavo preko spletne prijave. Za vsa vprašanja smo vam na voljo na našem spletnem naslovu ntc.celje@gmail.com.

S spoštovanjem,

NTC ekipa Celje


Splošne informacije o NTC delavnicah

Prijavnica za NTC delavnice

Pouk bo potekal po modelu B

Spoštovani starši, dragi učenci,

šolske počitnice se počasi zaključujejo, upamo, da ste jih preživeli varno, lepo in da se veselite začetka novega šolskega leta. Pričetek šolskega leta je v sredo, 1. septembra 2021.

Delo  bo potekalo po modelu B, kar pomeni, da se bodo pouk in dejavnosti odvijale v šolskih prostorih ob upoštevanju vseh omejitev in ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s korona virusom. Verjamem, da bomo vsi skupaj ravnali odgovorno in tako prispevali k varnemu in spodbudnemu učnemu okolju, predvsem pa poskrbeli, da bo pouk čim dlje  potekal v šolskih prostorih. V nadaljevanju vam podajamo osnovne informacije o organizaciji in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na naši šoli v trenutnih epidemioloških razmerah. O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obveščali.

 1. V šolo smejo priti le zdrave osebe.

Vsi starejši od 15 let, ki vstopajo v šolo, morajo izpolnjevati pogoj PCT in nositi masko. Na vhodu v šolo si razkužijo roke in se evidentirajo. Starši v šolo ne prihajate, razen individualno po dogovoru z učiteljem ali na osnovi vabila, in to na vhodu za odrasle. Ostali vhodi v šolo bodo v času pouka zaklenjeni.

Učenci v šolske prostore vstopajo in izstopajo sami. Vhodi za učence so ločeni po triadah in določeni tako kot preteklo leto.

Starši oz. njihovi spremljevalci (lahko) mlajšega otroka pospremite do vhoda v šolo 1. triade in ga tam tudi prevzamete – vse enako kot lani. V šoli bodo dežurni delavci, ki bodo po potrebi pomagali učencem, da se bodo lažje znašli.

Čje potrebno, starši svoje otroke počakate pred šolo. Učencev 2.-9. razreda ne vozite do šolske stavbe, da preprečimo nevarno prometno gnečo pred šolo.

Skupaj si prizadevajmo, da bodo otroci čim bolj samostojni, hkrati pa želimo zmanjšati prometno gnečo in število stikov različnih oseb znotraj šolskega prostora.

 1. Šola bo v celoti izvajala tako obvezni kot razširjeni program. To pomeni, da bomo v šoli poleg pouka obveznih predmetov izvajali tudi pouk obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, dodatni in dopolnilni pouk, dodatno strokovno pomoč ter dneve dejavnosti. Izvajali bomo jutranje varstvo za 1. razred, podaljšano bivanje za 1.-5. razred in varstvo vozačev za 2.-9. razred. V 8. in 9. razredu bomo pouk MAT, SLJ in TJA izvajali v manjših učnih skupinah. V omejenem obsegu in spremenjeni obliki bomo izvajali interesne dejavnosti. Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bomo izvedli predvidene ekskurzije, tečaje in šole v naravi ter obogatitvene dejavnosti. Celotni program bomo v največji možni meri izvajali ob upoštevanju priporočil za omejevanje širjenja virusa. Zaradi organizacijskih, prostorskih in kadrovskih pogojev pa bo lahko prihajalo do sprememb oz. prilagoditev pri izvajanju pouka predvsem v polnih skupinah, kjer se učenci združujejo iz več razredov (npr. izbirni predmeti).

Pouk obveznih predmetov bo tudi za predmetno stopnjo v glavnem potekal v matičnih učilnicah. Učenci se bodo selili samo pri pouku v skupinah (šport, tehnika in tehnologija, gospodinjstvo, manjše učne skupine, izbirni predmeti, varstvo, podaljšano bivanje idr. neobvezne dejavnosti).

 1. Jutranje varstvo, podaljšano bivanje in varstvo vozačev se bo izvajalo samo za prijavljene učence. Zjutraj lahko v varstvo vozačev prihajajo samo vozači s kombiji, vsi ostali prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka. Učenci odhajajo po pouku domov takoj, ko je mogoče, najkasneje pa do zaključka njihove skupine po urniku. Tako v največji možni meri preprečimo mešanje skupin oziroma združevanje.
 2. Starši ste otroka na šolsko prehrano prijavili ob zaključku lanskega šolskega leta. Šola bo zagotavljala malico za vse učence in popoldansko malico za učence v podaljšanem bivanju. Zajtrk bo na voljo za prijavljene učence 1. razreda v jutranjem varstvu in vozače 2. in 3. razreda, ki so zjutraj vključeni v varstvo vozačev. Kosilo pa bo potekalo po določenem urniku in z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.
 3. Za učence vozače je organiziran šolski prevoz kot do sedaj. Vozni red je objavljen v priponki. Vsi učenci vozači morajo pravilno nositi maske ter si v ob vstopu v vozila razkužiti roke. Za maske poskrbite starši. Če učenec ne bo upošteval navodil, se mu do nadaljnjega lahko prepove šolski prevoz.
 4. Še vedno bodo v veljavi vsa priporočila in navodila NIJZ.
 • NAJBOLJ POMEMBNO: v šolo prihajajo samo zdravi učenci: če ima otrok enega ali več naštetih simptomov oz. znakov, ostane doma: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki.
 • V kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid-19, ste starši dolžni takoj obvestiti ravnateljico oz. šolo (telefon, elektronska pošta tajništva).
 • Če v šoli opazimo ali učenec sam sporoči o slabem počutju, vas takoj obvestimo, da pridete ponj. Zato je nujno, da šoli posredujete vaše dosegljive kontakte in spremembe le-teh.
 • Učenci si bodo ob vstopu v šolo razkužili roke in si jih večkrat dnevno umivali z milom. Opozarjali in pazili bomo na higieno kašlja.
 • Učilnice bomo večkrat na dan intenzivno zračili. Učenci naj bodo zato ustrezno oblečeni, ker bo v učilnici občasno nekoliko hladneje.
 • Učenci si potrebščin idr. stvari med seboj ne izposojajo, zato je toliko pomembneje, da v šolo prinašajo vse potrebno.
 1. Vsi učenci uporabljajo maske v skupnih prostorih šole (npr. hodniki, WC-ji, garderobe, ob vstopu v jedilnico …). Učenci od 6. do 9. razreda uporabljajo maske ves čas pouka, razen pri pouku ŠPO. Zaposleni in zunanji obiskovalci uporabljajo zaščitno masko v vseh prostorih šole.

Če učenec ne bo nosil maske, bomo starše takoj seznanili z obveznostjo nošenja mask, kot jo odloča veljavni odlok, in se pogovorili z njimi. Če kljub temu učenec ne bo nosil maske, je šola dolžna o tem podati obvestilo Inšpektoratu RS za šolstvo in šport, ki bo ukrepal dalje.

 1. Prostovoljno samotestiranje učencev 7. do 9. razreda določa Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS- CoV-2 za učence in dijake, ki je bil objavljen v UL RS št. 133/21, 23. 8. 2021 in se bo pričel uporabljati 1. septembra 2021. Učenci se bodo testirali enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno. Učencem, rojenim od 1.1.2001 do 31.12.2010, pripada 5 hitrih antigenskih testov na mesec, teste pa lahko starši pridobite v katerikoli lekarni od ponedeljka, 30. 8. 2021, po predložitvi kartice obveznega zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da je učenec prebolel Covid-19 in od tega ni minilo več kot šest mesecev ali pa je učenec cepljen, ne izvaja samotestiranja.

V primeru pozitivnega rezultata testa morajo starši oziroma zakoniti zastopniki obvestiti izbranega zdravnika ali dežurno službo, ki učenca napoti na testiranje s PCR testom. V tem času učenec ostane doma. Če je rezultat PCR testa pozitiven, pa so starši oz. zakoniti zastopniki dolžni takoj obvestiti šolo.

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje.

 1. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo ob vseh ukrepih predvidoma potekali v šoli po predhodnem dogovoru.

Delo v takih razmerah je za vse zahtevno, potrebno bo veliko dobre volje, prilagajanja, sodelovanja in razumevanja. V preteklem letu smo dokazali, da  zmoremo in verjamem, da bomo tudi v naprej.

Lepo vas pozdravljam.

Danica Šalej, ravnateljica

UČBENIŠKI SKLAD 2021/22

Obvestilo staršem (Naročanje gradiv in potrebščin za šolsko leto 2021/22)

VLOGA ZA DODELITEV POMOČI ZA ŠOLSKE POTREBŠČINE IN / ALI DELOVNE ZVEZKE.pdf


OŠ Frana Kranjca Celje razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča izposojo učbenikov vsem učencem od 1. do 9. razreda.  Izbor učnih gradiv in potrebščin je na svoji seji potrdil Svet staršev.

V šolskem letu 2021/22 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:

 • stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda
 • stroške nabave učnih gradiv za 1., 2. in 3. razred.

Učenci si izposodijo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto. Šola naročilnic za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada ne izdaja več. Če si starši za svojega otroka ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, naj najkasneje do 24. 6. 2021 o tem pisno ali po elektronski pošti obvestijo upravljalko učbeniškega sklada, Dragico Milojević, na naslov OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje oziroma na dragica.milojevic@guest.arnes.si.

Vsi učenci ob koncu šolskega leta vrnejo učbenike. Če učenec učbenik izgubi ali ga poškoduje, mora plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. do  9. razreda kupijo starši sami. V sodelovanju s Kopijo-novo in Mladinsko knjigo smo pripravili izbor gradiv in potrebščin. Vse potrebščine lahko pri izbrani založbi naročite preko spletnega obrazca oz. preko spletne povezave, ki jo pripisana spodaj.

 • Kopija-nova

https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=3g&pmid=wqky9qimcgp8
 • Mladinska knjiga

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/SearchDisplay?categoryId=&storeId=715838034&catalogId=3074457345616676718&langId=-31&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=grid&beginIndex=0&orderBy=&pageSize=12&searchType=1002&searchTerm=OSNOVNA+%C5%A0OLA+frana+kranjca:&productBeginIndex:0&facetLimit:&orderBy:&pageView:grid&minPrice:&maxPrice:&pageSize:&

Hkrati želimo starše bodočih šestošolcev opozoriti na možnost nakupa Atlasov sveta za osnovne in srednje šole preko naročilnic založbe Mladinska knjiga, ki jih ponuja po znižani ceni. Naročilnice bodo učenci prejeli v šoli.

Upravljalka učbeniškega sklada

Dragica Milojević

Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 po razredih

PRENESI SEZNAM POTREBŠČIN PDF