OBVESTILO O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV   
 
INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE