TAKO SMO V PRETEKLOSTI UPORABLJALI IKT KOT POMOČ PRI UČENJU ...

ANGLEŠČINA 2 MATEMATIKA-LOGIKA RAČUNALNIŠTVO SLOVENSKI JEZIK 

GEOGRAFIJA ZGODOVINA KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA