TAKO SMO V PRETEKLOSTI UPORABLJALI IKT KOT POMOČ PRI UČENJU ...

  • Napotki za uspešno učenje

  • Možnosti mednarodnega sodelovanja

  • Napotki, povezave, kje lahko najdeš zanimive in koristne informacije

  • O učnem središču

    S komunikacijsko vlogo šolske domače spletne strani, ki tako postane tudi učno središče, želimo vzpostaviti nov odnos do šolskega dela oz. učenja nasploh. Sodobni pouk zahteva tudi uporabo IKT in šolska domača spletna stran sama ponuja možnosti takšne uporabe. Učence naj z različnimi nalogami, informacijami, odprtimi vprašanji, ki jih za spletno stran pripravi učitelj, vabi k raziskovanju in reševanju. Na drugi strani lahko učenec učitelju postavlja vprašanja, izpostavlja dileme, ki jih nato skupaj rešujeta. Torej se tudi med njima razvija drugačen odnos, v katerem sta oba aktivna in odgovorna. 

  • NAMESTI PROGRAME:

ANGLEŠČINA 2 MATEMATIKA-LOGIKA RAČUNALNIŠTVO SLOVENSKI JEZIK 

GEOGRAFIJA ZGODOVINA KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA

  •  

  •