ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH IN RAZREDNIŠTVO

Razred

M

Ž

skupaj

sk. vsi

Razrednik

1.a

13

11

24

 

49

Mateja ŠTOR,

Sabina HRIBERŠEK

1.b

14

11

25

Eva AMBROŽ HAŽIČ,

Mateja LAJH

2.a

13

11

24

 

48

Darinka ČOBEC

2.b

14

10

24

Nejc LAMPER

3.a

9

11

20

 

39

Anja KUNEJ

3.b

10

9

19

Klavdija KRBAVAC

4.a

9

12

21

 

41

Nataša MEŠTROV

4.b

8

12

20

Vlasta PREVOLŠEK

5.a

8

11

19

 

38

Nevenka BREŽNIK

5.b

9

10

19

Sergeja LONČAR

6.a

12

11

23

 

45

Veronika JELEN POLAK

6.b

12

10

22

Aleksandra VELENŠEK

7.a

8

13

21

 

41

Sabina HRIBERŠEK

7.b

8

12

20

Mateja ROKAVEC

8.a

11

9

20

 

41

Kristina RADOŠ JANEŽIČ

8.b

10

11

21

Barbara PETAN

9.a

6

9

15

 

31

Bojan REBERNAK

9.b

8

8

16

Tanja REMIH

Skupaj 1. - 9.

182

191

373

373

 

Vseh odd.

     

18

 

Št. OPB

     

4,32

OPB1: Ivica PLEŠNIK,

OPB2: Adrijana MLINARIČ,

OPB3: Iris F.TURNŠEK idr.