Uvodni roditeljski sestanki po oddelkih

Datum

Vsebina

1.–9. razred:

od 21.-28. 9. 2020

Informacije o spremembah in novostih v organizaciji in vsebini dela v tem šol. letu; aktualnosti posameznih razredov

Razredni in oddelčni roditeljski sestanki

Razred

Čas

Vsebina

1. a, 1. b

1.september

september

februar

junij

Uvodni roditeljski sestanek

Začetno opismenjevanje, delo v 1. razredu

Analiza dela in uspeha v 1. polletju, bralne tehnike

Pregled dosežkov ob koncu šolskega leta

2. a, 2. b

september

februar

junij

Uvodni roditeljski sestanek, pomen branja – delo v 2. razredu

Analiza dela in uspeha v 1. polletju

Pregled dosežkov ob koncu šolskega leta

3. a, 3. b

september

februar

junij

Uvodni roditeljski sestanek, številčno ocenjevanje

Analiza dela in uspeha v 1. polletju

Pregled dosežkov ob koncu šolskega leta, odkrivanje in delo z nadarjenimi, NIP 4–6

4. a, 4. b

september

februar

junij

Uvodni roditeljski sestanek, kriteriji ocenjevanja znanja

Analiza dela in uspeha v 1. polletju

Pregled dosežkov ob koncu šolskega leta, šola v naravi 5

5. a, 5. b

september

februar

junij

Uvodni roditeljski sestanek

Analiza dela in uspeha v 1. polletju

Pregled dosežkov ob koncu šolskega leta

6. a, 6. b

september

februar

junij

Uvodni roditeljski sestanek

Analiza dela in uspeha v 1. polletju, NPZ

Pregled dosežkov ob koncu šolskega leta, NIP, OIP 7–9

7. a, 7. b

september

februar

junij

Uvodni roditeljski sestanek, delo v 3. triadi, Šola v naravi

Analiza dela in uspeha v 1. polletju

Pregled dosežkov ob koncu šolskega leta, MUS 8,9

8. a, 8. b

september

februar

junij

Uvodni roditeljski sestanek, odgovoren odnos do šolskega dela

Analiza dela in uspeha v 1. polletju

Pregled dosežkov ob koncu šolskega leta

9. a, 9. b

september

oktober

februar

junij

Uvodni roditeljski sestanek, informacije o dogajanju v zadnjem letu OŠ

Pred poklicno odločitvijo – okrogla miza

Analiza dela in uspeha v 1. polletju, NPZ, vpis v srednjo šolo

Ob koncu osnovnošolskega šolanja