Uvodni skupni roditeljski sestanki

Datum

vsebina

september 2018

Informacije o spremembah in novostih v organizaciji in vsebini dela v tem šol. letu; aktualnosti posameznih razredov

Razredni in oddelčni roditeljski sestanki

razred

čas

Vsebina

1. a, 1.b

september

september

februar

maj/junij

Uvodni roditeljski sestanek

Začetno opismenjevanje

Analiza dela in uspeha v 1. polletju

Pregled dosežkov ob koncu šolskega leta

2.a, 2.b

september

februar

junij

Uvodni roditeljski sestanek – delo v 2. razredu

Analiza dela in uspeha v 1. polletju

Pregled dosežkov ob koncu šolskega leta

3.a, 3.b

september

februar

maj/junij

Uvodni roditeljski sestanek, številčno ocenjevanje

Analiza dela in uspeha v 1. polletju

Pregled dosežkov ob koncu šolskega leta, odkrivanje in delo z nadarjenimi, NIP

4.a, 4.b

september

februar

maj/junij

Uvodni roditeljski sestanek, kriteriji ocenjevanja znanja

Analiza dela in uspeha v 1. polletju

Pregled dosežkov ob koncu šolskega leta, šola v naravi 5

5.a, 5.b

september

februar

maj/junij

Uvodni roditeljski sestanek

Analiza dela in uspeha v 1. polletju

Pregled dosežkov ob koncu šolskega leta

6.a, 6.b

september

februar

maj/junij

Uvodni roditeljski sestanek

Analiza dela in uspeha v 1. polletju, NPZ

Pregled dosežkov ob koncu šolskega leta

7.a, 7.b

september

februar

maj/junij

Uvodni roditeljski sestanek, delo v 3. triadi

Analiza dela in uspeha v 1. polletju, šola v naravi

Pregled dosežkov ob koncu šolskega leta

8.a, 8.b

september

februar

maj/junij

Uvodni roditeljski sestanek, odgovoren odnos do šolskega dela

Analiza dela in uspeha v 1. polletju

Pregled dosežkov ob koncu šolskega leta

9.a, 9.b

september

oktober

februar

maj/junij

Uvodni roditeljski sestanek, informacije o dogajanju v zadnjem letu osnovne šole

Pred poklicno odločitvijo

Analiza dela in uspeha v 1. polletju, vpis v srednjo šolo

Ob koncu osnovnošolskega šolanja