DAN ODPRTIH VRAT SG 2018
-----------------------------
Poklicna orientacija (informiranje, diagnosticiranje, svetovanje, vzgoja): informiranje učencev in staršev o dejavnikih poklicne izbire in štipendiranju, možnostih in pogojih vpisa v srednje šole, seznanjanje s šolami in poklici, ugotavljanje poklicnih namer, vodenje vpisa v srednje šole, izvedba ostalih akcij poklicne orientacije v in 9. razredu po rokovniku MIZŠ, celotna priprava in izvedba nacionalnega preverjanja znanja.
-----------------------------

Pomembnejši datumi iz ROKOVNIKA MIZŠ za vpis v srednje šole v šol. letu 2019/20

Drugi pomembni datumi za starše in učence