Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ (Ur. list RS, št. 52/2013) ureja področje preverjanja in ocenjevanja znanja. Med drugim določa, da morajo biti učenci o datumu pisanja pisnega izdelka seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej. Da bi se naši učenci lahko dovolj zgodaj in čim bolje pripravili na pisno ocenjevanje znanja, jim tudi letos ponujamo kar letni plan oz. napovednik pisnega ocenjevanja.
 
 
  
 
 
 
 
 
 


Opomba: Zaradi raznih nepredvidenih dejavnosti oz. sprememb načrtovanih datumov med šolskim letom (akcije, prireditve, sistematski pregledi …) se lahko datumi pisnega ocenjevanja učencev v dogovoru z učiteljem predmeta spremenijo.