Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ (Ur. list RS, št. 52/2013) ureja področje preverjanja in ocenjevanja znanja. Med drugim določa, da morajo biti učenci o datumu pisanja pisnega izdelka seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej. Da bi se naši učenci lahko dovolj zgodaj in čim bolje pripravili na pisno ocenjevanje znanja, jim tudi letos ponujamo kar letni plan oz. napovednik pisnega ocenjevanja.
 
2019/20
 

Razred

Predmet pisnega ocenjevanja

1. ocenjevalno obdobje

2. ocenjevalno obdobje

3. a

Slovenščina

Matematika

Glasbena umetnost

Angleščina

Spoznavanje okolja

22. 10.

14. 11.

/

/

28. 11.

17. 2., 10. 4.

11. 3., 27. 5.

13. 5.

21. 4.

4. 6.

3. b

Slovenščina

Matematika

Glasbena umetnost

Angleščina

Spoznavanje okolja

22. 10.

14. 11.

/

/

28. 11.

17. 2., 10. 4.

11. 3., 27. 5.

13. 5.

21. 4.

4. 6.

4. a

Slovenščina

Matematika

Naravoslovje in tehnika

Družba

Angleščina

Glasbena umetnost

NIP – nemščina

28. 11., 19. 12.

22. 11.

17. 1.

8. 1.

16. 12.

16. 1.

21. 5.

27. 5.

15. 5.

3. 6.

11. 5.

28. 5.

2. 4.

4. b

Slovenščina

Matematika

Naravoslovje in tehnika

Družba

Angleščina

Glasbena umetnost

NIP – nemščina

28. 11., 19. 12.

22. 11.

16. 1.

8. 1.

16. 12.

17. 1.

21. 5.

27. 5.

14. 5.

2. 6.

11. 5.

29. 5.

3. 4.

5. a

Slovenščina

Matematika

Naravoslovje in tehnika

Družba

Angleščina

Glasbena umetnost

Gospodinjstvo

NIP – nemščina

24. 10., 16. 11.

5. 12.

20. 11.

9. 12.

29. 11.

17. 12.

12. 12.

26. 3., 4. 6.

19. 3., 28. 5.

11. 3., 20. 5.

2. 3., 6. 5.

15. 5.

21. 4.

6. 4.

2. 4.

5. b

Slovenščina

Matematika

Naravoslovje in tehnika

Družba

Angleščina

Glasbena umetnost

Gospodinjstvo

NIP – nemščina

24. 10., 16. 11.

5. 12.

21. 11.

10. 12.

29. 11.

19. 12.

13. 12.

26. 3., 4. 6.

19. 3., 28. 5.

12. 3., 21. 5.

3. 3., 6. 5.

15. 5.

23. 4.

6. 4.

3. 4.

Razred

Predmet pisnega ocenjevanja

1. ocenjevalno obdobje

2. ocenjevalno obdobje

6. a

Slovenščina

Matematika

Zgodovina

Geografija

Glasbena umetnost

Angleščina

Naravoslovje

NIP – nemščina

10. 12.

21. 11., 16. 1.

/

/

/

20. 11.

/

12. 12.

21. 4., 19. 5. 

9. 4. 1. 6.

30. 3.

21. 2.

23. 3.

8. 4.

17. 3.

2. 4.

6. b

Slovenščina

Matematika

Zgodovina

Geografija

Glasbena umetnost

Angleščina

Naravoslovje

NIP – nemščina

10. 12.

21. 11., 16. 1.

/

/

/

20. 11.

/

13. 12.

21. 4., 19. 5. 

9. 4., 1. 6..

1. 4.

20. 2.

27. 3.

8. 4.

17. 3.

3. 4.

7. a

Slovenščina

Matematika

Zgodovina

Geografija

Glasbena umetnost

Angleščina

Naravoslovje

OIP – nemščina

NIP – nemščina

Državljanska in domovinska kultura ter etika

9. 12.

6. 11., 14. 1.

29. 11.

/

/

20. 11.

14. 11.

13. 1.

7. 1.

18. 12.

20. 4., 18. 5. 

17. 3., 2. 6.

/

5. 3.

24. 4.

8. 4.

12. 3.

6. 4.

2. 4.

/

7. b

Slovenščina

Matematika

Zgodovina

Geografija

Glasbena umetnost

Angleščina

Naravoslovje

OIP – nemščina

NIP – nemščina

Državljanska in domovinska kultura ter etika

9. 12.

6. 11., 14. 1.

29. 11.

/

/

20. 11.

15. 11.

13. 1.

7. 1.

16. 12.

20. 4., 18. 5. 

17. 3., 2. 6.

/

5. 3.

24. 4.

8. 4.

13. 3.

6. 4.

2. 4.

/

 
 

Razred

Predmet pisnega ocenjevanja

1. ocenjevalno obdobje

2. ocenjevalno obdobje

8. a

Slovenščina

Matematika

Angleščina

Geografija

Zgodovina

Fizika

Kemija

Biologija

Glasbena umetnost

OIP – nemščina

NIP – nemščina

Državljanska in domovinska kultura ter etika

11. 12.

7. 11., 9. 1.

22. 11.

/

16. 12.

/

10. 12.

/

/

10. 1.

7. 1.

20. 12.

15. 4., 20. 5. 

19. 3., 4. 6.

3. 4.

12. 5.

/

26. 5.

24. 3.

/

18. 3.

10. 4.

2. 4.

/

8. b

Slovenščina

Matematika

Angleščina

Geografija

Zgodovina

Fizika

Kemija

Biologija

Glasbena umetnost

OIP – nemščina

NIP – nemščina

Državljanska in domovinska kultura ter etika

11. 12.

7. 11., 9. 1..

22. 11.

/

16. 12.

/

10. 12.

/

/

10. 1.

7. 1.

17. 12.

15. 4., 20. 5. 

19. 3, 4. 6.

3. 4.

12. 5.

/

27. 5.

24. 3.

/

16. 3.

10. 4.

2. 4.

/

9. a

Slovenščina

Matematika

Angleščina

Geografija

Zgodovina

Fizika

Kemija

Biologija

Glasbena umetnost

OIP – nemščina

NIP – nemščina

10. 12.

23. 10., 10. 1.

18. 11.

/

/

/

28. 11.

14. 1.

/

15. 1.

7. 1.

21. 4., 19. 5. 

5. 3., 23. 4.

6. 4.

23. 3.

14. 4.

10. 4.

26. 3.

14. 5.

19. 2.

1. 4.

2. 4.

9. b

Slovenščina

Matematika

Angleščina

Geografija

Zgodovina

Fizika

Kemija

Biologija

Glasbena umetnost

OIP – nemščina

NIP – nemščina

10. 12.

23. 10., 10. 1.

18. 11.

/

/

/

29. 11.

14. 1.

/

15. 1.

7. 1.

21. 4., 19. 5. 

5. 3., 23. 4.

6. 4.

23. 3.

14. 4.

9. 4.

27. 3.

14. 5.

19. 2.

1. 4.

2. 4.

 
 
 
  
 


Opomba: Zaradi raznih nepredvidenih dejavnosti oz. sprememb načrtovanih datumov med šolskim letom (akcije, prireditve, sistematski pregledi …) se lahko datumi pisnega ocenjevanja učencev v dogovoru z učiteljem predmeta spremenijo.