NAGRADE UČENCEM, NAJFRAKCI

  1. Najboljše učence, ki v vseh letih šolanja dosežejo povprečno oceno najmanj 4,5, so aktivni na različnih področjih in izkazujejo pozitivne osebnostne lastnosti, vpišemo v ZLATO KNJIGO šole.
  2. Najboljši devetošolci se ob koncu šolanja predstavijo na slavnostnem sprejemu pri županu MOC.
  3. Prizadevne učence že med in ob koncu šolskega leta nagradimo z udeležbo na raznih raziskovalnih taborih, srečanjih šol ali prireditvah.

Pri izboru upoštevamo naslednje kriterije:

  • prizadevnost pri delu na določenem področju,                    
  • poseben napredek pri šolskem delu v primerjavi s prejšnjimi leti,
  • aktivnost v projektih, delavnicah, dnevih dejavnosti … (izven pouka),
  • dosežki in uspešnost na tekmovanjih v znanju, športu, na likovnem, glasbenem idr. področjih.

Šola za tabore prispeva del stroškov, drugi del pa starši.

  1. Zmagovalna oddelka 1.-5. in 6.-9. razreda celoletnega medrazrednega tekmovanja v aktivnosti, sodelovanju in disciplini med poukom – NajFrakci – si pribori nagradni dan, ki ga izkoristi ob koncu šolskega leta po dogovoru z razrednikom in sklepu učiteljskega zbora.