SKUPNE GOVORILNE URE
 

Enkrat mesečno, praviloma vsak tretji ponedeljek v mesecu, od 16.30 do 18.00 ure, smo staršem na voljo vsi strokovni delavci istočasno. 

 

Datumi skupnih govorilnih ur:

 

I. polletje

II.polletje

16. oktober 2017

20. november 2017

18. december 2017

22. januar 2018

 

19. marec 2018

23. april 2018

21. maj 2018

 
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE
 

Ambrož Hažič, Eva

1. b, OPB1+2

tor

5.

učilnica 1.b

Brežnik, Nevenka

5. a, NIT 5. b, OPB5, ISP-NAD

pet

3.

učilnica 5. a

Čobec, Darinka

2. a, OPB 1+2, JV2

pon

2.

kabinet I. triade

Dolar, Nina

NAR 6., 7., FIZ 8., 9., OPB3-5

tor

4.

učilnica gospodinjstva

Draksler, Jana

MAT 6. a, 7. a, 8. a, 8. b, 9. a

sre

4.

učilnica MAT1

Frelih Turnšek, Iris

defektologinja, DSP, ŠSD, JV2,OPB3

pet

2.

kabinet DSP1

Gluk, Mojca

zunanja sodelavka - DSP

po dogov.

kabinet DSP2

Goršič, Janez

ŠPO 4. a, 5. a, 6.–9./f, OPB 5

pon

3.

kabinet ŠPO

Hojnik Tanko, Marina

pomočnica ravnateljice, ŠSD -pedagoginja

pon

2.

kabinet 37

Hriberšek, Sabina

GEO 6. a in 6. b, 7. a, 2. učiteljica v 1. a, OPB 3-5

tor

5.

kabinet GEO

Hrušovar, Lilijana

DOP in DOD 1–3., ISP-UP

pon

4.

kabinet ISP

Irgolič, Metka

ŠPO 4. b, 5. b, 6.–9./d, ŠSP, ŠZZ,IŠP

pon

3.

kabinet ŠPO

Jelen Polak, Veronika

TJA 4. a, 5. a, 6. a, 7. a, 8. a, 9. a, OPB5, VV, ISP-NAD

sre

5.

učilnica TJA2

Jošt, Barbara

zunanja sodelavka - logopedinja

po dogov.

kabinet DSP2

Kerznar, Nataša

N1A 1. a, 1. b, TJA 2. a, 2. b, TJA 3. a, 4. b, 4. b, 5. b, JV2, OPB3, ISP-NAD

pon

1.

govorilnica

Koštomaj, Nadja

zunanja sodelavka - DSP

po dogov.

kabinet DSP2

Krbavac, Klavdija

3. b, OPB3

čet

4.

govorilnica

Kunej, Anja

3. a, OPB3

tor

6.

učilnica 3.a

Lajh, Mateja

2. učiteljica v 1.b, JV1, OPB1+2, CPZ

tor

1.

kabinet I. triade

Lamper, Nejc

2. b, OPB1+2, JV2

pon

3.

govorilnica

Lončar, Sergeja

5. b, DRU 5. a, OPB5, ISP-NAD

pet

3.

učilnica 5. b

Meštrov, Nataša

4. a, OPB4, ISP-NAD

sre

3.

učilnica 4.a

Milojević, Dragica

knjižničarka, ŠSD – pedagoginja, priseljenci

   

šolska knjižnica

Mlinarič, Adrijana

OPB2

sre

5.

kabinet I. triade

Novak, Ksenija

socialna pedagoginja - DSP

po dogov.

kabinet DSP2

Petan, Barbara

GOS 6, BIO 8., 9., KEM 8., 9., ISP-NAD, POK, ROD

pet

3.

učilnica BIO/KEM

Plešnik Ivica

OPB1

sre

3.

govorilnica

Prevodnik, Cveto

LUM 6-9, LS1,2,3, UBE, MME, ROM, računalnikar-OID, NIP

pet

5.

učilnica LUM

Prevolšek, Vlasta

4. b, OPB4, ISP-NAD

tor

3.

kabinet 5

Radoš Janežič, Kristina

SLO 6. a, 7. a, 8. a, 9. a, ISP-NAD, OPB5, ŠNO

sre

4.

učilnica SLJ1

Rebernak, Bojan

ZGO, GEO 7.–9.

čet

3.

kabinet ZGO/GEO

Remih, Tanja

TIT 6.–8., MAT 6. b, 7. b, 9. B, VV

pon

2.

učilnica MAT2

Rokavec, Mateja

SLO 6.b, 7.b, 8.b, 9.b, DKE 7.-8., VV

čet

2.

učilnica SLJ2

Rot, Sanja

zunanja sodelavka – DSP

po dogov.

kabinet DSP2

Štor, Mateja

1.a, OPB1+2, JV2

čet

0.

učilnica 1. a

Urlep Rogl, Milena

GUM 6.-9., OPZ, VOS, Orkester

pon

2.

učilnica GUM/LUM

Velenšek, Aleksandra

TJA 6. b, 7. b, 8. b, 9. b, NI 1,2,3, N2N6, N2N7

pet

2.

učilnica TJA2

Zajc, Tina

OPB 1+2, OPB 4, laborant

sre

5.

govorilnica