SKUPNE GOVORILNE URE
 

Enkrat mesečno, praviloma vsak tretji ponedeljek v mesecu, od 16.30 do 18.00 ure, smo staršem na voljo vsi strokovni delavci istočasno. 

 

Datumi skupnih govorilnih ur:

 

I. polletje

II.polletje

 

 
 
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE
 

Ambrož Hažič, Eva

1. b, OPB1+2

   

učilnica 1.b

Brežnik, Nevenka

5. a, NIT 5. b, OPB5, ISP-NAD

   

učilnica 5. a

Čobec, Darinka

3. a, OPB 1+2, JV2

   

kabinet I. triade

 

NAR 6., 7., FIZ 8., 9., OPB3-5

   

učilnica gospodinjstva

Draksler, Jana

MAT 6. a, 7. a, 8. a, 8. b, 9. a

   

učilnica MAT1

Frelih Turnšek, Iris

defektologinja, DSP, ŠSD, JV2,OPB3

   

kabinet DSP1

Gluk, Mojca

zunanja sodelavka - DSP

   

kabinet DSP2

Goršič, Janez

ŠPO 4. a, 5. a, 6.–9./f, OPB 5

   

kabinet ŠPO

Hojnik Tanko, Marina

pomočnica ravnateljice, ŠSD -pedagoginja

   

kabinet 37

Hriberšek, Sabina

GEO 6. a in 6. b, 7. a, 2. učiteljica v 1. a, OPB 3-5

   

kabinet GEO

Hrušovar, Lilijana

DOP in DOD 1–3., ISP-UP

   

kabinet ISP

Irgolič, Metka

ŠPO 4. b, 5. b, 6.–9./d, ŠSP, ŠZZ,IŠP

   

kabinet ŠPO

Jelen Polak, Veronika

TJA 4. a, 5. a, 6. a, 7. a, 8. a, 9. a, OPB5, VV, ISP-NAD

   

učilnica TJA2

Jošt, Barbara

zunanja sodelavka - logopedinja

   

kabinet DSP2

Kerznar, Nataša

N1A 1. a, 1. b, TJA 2. a, 2. b, TJA 3. a, 4. b, 4. b, 5. b, JV2, OPB3, ISP-NAD

   

govorilnica

Koštomaj, Nadja

zunanja sodelavka - DSP

   

kabinet DSP2

Krbavac, Klavdija

2. b, OPB3

   

govorilnica

Kunej, Anja

2. a, OPB3

   

učilnica 3.a

Lajh, Mateja

2. učiteljica v 1.b, JV1, OPB1+2, CPZ

   

kabinet I. triade

Lamper, Nejc

3. b, OPB1+2, JV2

   

govorilnica

Lončar, Sergeja

5. b, DRU 5. a, OPB5, ISP-NAD

   

učilnica 5. b

Meštrov, Nataša

4. a, OPB4, ISP-NAD

   

učilnica 4.a

Milojević, Dragica

knjižničarka, ŠSD – pedagoginja, priseljenci

   

šolska knjižnica

Mlinarič, Adrijana

OPB2

   

kabinet I. triade

Novak, Ksenija

socialna pedagoginja - DSP

   

kabinet DSP2

Petan, Barbara

GOS 6, BIO 8., 9., KEM 8., 9., ISP-NAD, POK, ROD

   

učilnica BIO/KEM

Plešnik Ivica

OPB1

   

govorilnica

Prevodnik, Cveto

LUM 6-9, LS1,2,3, UBE, MME, ROM, računalnikar-OID, NIP

   

učilnica LUM

Prevolšek, Vlasta

4. b, OPB4, ISP-NAD

   

kabinet 5

Radoš Janežič, Kristina

SLO 6. a, 7. a, 8. a, 9. a, ISP-NAD, OPB5, ŠNO

   

učilnica SLJ1

Rebernak, Bojan

ZGO, GEO 7.–9.

   

kabinet ZGO/GEO

Remih, Tanja

TIT 6.–8., MAT 6. b, 7. b, 9. B, VV

   

učilnica MAT2

Rokavec, Mateja

SLO 6.b, 7.b, 8.b, 9.b, DKE 7.-8., VV

   

učilnica SLJ2

Rot, Sanja

zunanja sodelavka – DSP

   

kabinet DSP2

Štor, Mateja

1.a, OPB1+2, JV2

   

učilnica 1. a

Urlep Rogl, Milena

GUM 6.-9., OPZ, VOS, Orkester

   

učilnica GUM/LUM

Velenšek, Aleksandra

TJA 6. b, 7. b, 8. b, 9. b, NI 1,2,3, N2N6, N2N7

   

učilnica TJA2

 

OPB 1+2, OPB 4, laborant

   

govorilnica