SKUPNE GOVORILNE URE
 

Enkrat mesečno, praviloma vsak tretji ponedeljek v mesecu, od 16.30 do 18.00 ure, smo staršem na voljo vsi strokovni delavci istočasno. 

 2019/20

Datumi skupnih govorilnih ur: 

I. polletje

II. polletje

21. oktober 2019

18. november 2019

16. december 2019

20. januar 2019

16. marec 2020

20. april 2020

18. maj 2020

 
 
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE
 
 

Ambrož Hažič, Eva

1. b, OPB 1b

tor

0.

kabinet I. triade,

govorilnica

Brežnik, Nevenka

GUM 5, SLO 5, NIT 5, ID UM 4-6

tor

4.

učilnica 5. a,

mediacijska

Božiček, Franci

ŠPO 4.a, 5. a, 6 – 9. f, NŠP, ŠSP, ŠZZ, IŠP

čet

2.

kabinet ŠPO

Čobec, Darinka

2. b, OPB 2b

čet

1.

kabinet I. triade

Draksler, Jana

MAT 6. a, 6. b, 7. a, 8./1, 9./1,

DOP in DOD 6,7

pet

2.

učilnica MAT1

Fideršek Suzana

OPB 1a, ŠSS

pon

4.

kabinet 38

Flere, Mojca

BIO 9, GOS 6, ONA, SPH,

čet

4.

učilnica GOS

Frelih Turnšek, Iris – nadomešča Ščuka Tanja

DSP, ŠSS – defektologinja

pon

2.

kabinet DSP1

Hojnik Tanko, Marina

pomočnica ravnateljice, ŠSD -pedagoginja

pon

2.

kabinet 37

Hriberšek, Sabina

2. učiteljica v 1. a, OPB 2b, TVZ, ISP-NAD

tor

3.

govorilnica

Hrušovar, Lilijana

DOP in DOD 1.–3., ISP-UP

*

*

kabinet ISP

Irgolič, Metka

ŠPO 4. b, 5. b, 6.–9./d,

čet

2.

kabinet ŠPO

Irgolič, Zala

GUM 6.–9., OPZ, VOS, orkester

pet

3.

govorilnica

Jelen Polak, Veronika

TJA 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, DKE 7., 8. r, OPB 5, DOP in DOD 6, 7

pet

6.

učilnica TJA1

Kerznar, Nataša

N1A 1. a, TJA 2. a, 3. a, 4. a, 5. a, OPB 3+4, ISP-NAD

pon

1.

kabinet 6

Krbavac Kenda, Klavdija

3. b, JV2

čet

2.

govorilnica

Kunej, Anja

3. a, JV2

čet

2.

kabinet 6

Lajh, Mateja

2. učiteljica v 1.b, JV1, OPB 1b, CPZ

tor

1.

kabinet I. triade

Lamper, Nejc

2. a, OPB 2b

čet

1.

govorilnica

Lončar, Sergeja

MAT 5, GOS 5. b

sre

1.

kabinet 5

Meštrov, Nataša

MAT 4, DRU 4, GUM 4, GOS 5. a

čet

4.

učilnica 4.a/kabinet 5

Milojević, Dragica

knjižničarka, ŠSD – pedagoginja, priseljenci

tor

2.

šolska knjižnica

Miklavžina, Nina

MAT 8./3, 9./3, FIZ 8., 9., NRA 4-6, OPB5

pet

3.

učilnica TIT/FIZ

Mlinarič, Adrijana

OPB 2a

sre

5.

kabinet I. triade

Mulec, Manja

N2N 4-6, TJA 8./3, 9./3, OPB 4

čet

4.

kabinet 17

Petan, Barbara

NAR 6.,7., BIO 8., KEM 8., 9., ISP-NAD

pon

2.

učilnica BIO/KEM

Prevodnik, Cveto

LUM 6.–9., LS 1,2,3, UBE, MME, ROM, računalnikar-OID,

pet

4.

učilnica LUM

Prevolnik, Sara

SLJ 8./3, 9./3, OPB 3

pon.

3.

kabinet 55

Prevolšek, Vlasta

SLO 4, NIT 4, LUM 4

čet

4.

kabinet 5

Radoš Janežič, Kristina

SLJ 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, ISP-NAD, DOP in DOD 6.-9.

čet

3.

učilnica SLJ1

Rebernak, Bojan

ZGO 7. a, 8. a, b in 9. a, b, GEO 6.–9.

čet

1.

kabinet ZGO/GEO

Remih, Tanja

TIT 6.–8., MAT 7. b, 8/2, 9/2, ELE, OGL

sre

2.

učilnica MAT2

Rokavec, Mateja

SLJ 6.b, 7.b, 8./2, 9./2, ZGO 6, 7. b

čet

5.

učilnica SLJ2

Štor, Mateja

1. a, JV2

čet

0.

govorilnica

Velenšek, Aleksandra

TJA 6. b, 7. b, 8./2, 9./2, NI1,2,3, N2N7-9

pet

1.

učilnica TJA2

Žekar, Alja

LUM 5. b, DRU 5. b, N1A 1. b, TJA 2. b, 3. b, 4. b, 5. b,

tor

4.

govorilnica,

učilnica 5. b

 

Zunanji in začasni sodelavci

Ime in priimek

Delovno mesto

Govorilna ura

Goličnik Damjana

MSP, psihologinja

Po dogovoru

Hauzer Nataša

MSP, soc. ped

Po dogovoru

Krajnc Kaja

MSP, spec. ped.

Po dogovoru

Koštomaj Nadja

Mobilna surdopedagoginja

Po dogovoru

Novak Ksenja

multiplikatorka projekta Izzivi medkulturnega sobivanja,

socialna pedagoginja

Po dogovoru

Pražen Tanita

Logopedinja

Po dogovoru

Klinar Maja

učna pomoč (javna dela)

Po dogovoru

Žgajner Barbara

učna pomoč (javna dela)

Po dogovoru