VZGOJNI NAČRT

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

HIŠNI RED

PRAVILNIK O OBRAVNAVI NASILJA V DRUŽINI (pdf)

ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI - SUBVENCIJE (pdf)

Pravila o subvencioniranju šole v naravi.doc   .pdf

Pravila šolske prehrane.doc  .pdf

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti.pdf

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.pdf

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči učencem celjskih OŠ za subvencioniranje šolske prehrane v primerih izrednih družinskih okoliščin iz proračunskih sredstev MOC

Vloga za ... subvencioniranje (MOC)


Nasilje v družini 

( Povezava na spletne strani Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport )


NAMESTI ADOBE READER: