IME TEKMOVANJA

RAZ.

MENTOR

ŠOLSKO

REGIJSKO

DRŽAVNO

Lili in Bine

1.–3.

M. Štor,

A. Kunej,

D. Čobec

12. 5. 2021

/

/

Kresnička

1.–7.

N. Lamper,

A. Kunej,

D. Čobec

V. Prevolšek, N. Brežnik,

B. Petan

3. 2. 2021

/

/

Angleščina

8.

9.

A. Velenšek

V. J. Polak

19. 10. 2020

12. 11. 2020

/

20. 1. 2021

23. 11. 2020

16. 3. 2021

Biologija

8., 9.

M. Flere

21. 10. 2020

/

4. 12. 2020

Kemija

8., 9.

B. Petan

18. 1. 2021

/

27. 3. 2021

Nemščina

9.

A. Velenšek

26. 11. 2020

/

23. 3. 2021

Cankarjevo priznanje

4.

5.

6.–9.

V. Prevolšek

N. Brežnik

Martina Kroflič

17. 11. 2020

14. 1. 2021

13. 3. 2021

Cankarjevo priznanje – Mehurčki

1.

2.

3.

Lončar

K. K. Kenda

E. A. Hažič

8. 4. 2021

/

/

Angleška bralna značka

4., 5.

6.–9.

N. Kerznar

A. Velenšek

*marec 2021

/

/

Matematika

1.–9.

J. Draksler, T. Remih,

N. Miklavžina

18. 3. 2021

/

17. 4. 2021

Vesela šola

4.–9.

A. Mlinarič

10. 3. 2021

/

14. 4. 2021

CICI vesela šola

1.–4.

A. Mlinarič

april 2021

/

/

Računalništvo

6.–9.

C. Prevodnik

*januar 2020

 

*april 2020

Logika

4.

5.

6.–9.

N. Meštrov

S. Lončar

J. Draksler

24. 9. 2020

/

/

/

17. 10. 2020

Bober

6.–9.

J. Draksler

20. 11. 2020

/

16. 1. 2021

Logična pošast

4.

5.

6.–9.

N. Meštrov

S. Lončar

J. Draksler

7. 5. 2021

/

21. 5. 2021

Prva pomoč

8.–9.

B. Petan

/

april

9. 5. 2021

Ekokviz

6.–8.

N.Miklavžina

27. 1. 2021

/

4. 3. 2021

Nemška bralna značka

7.–9.

A. Velenšek

marec 2021

/

/

Geografija

7.–9.

B. Rebernak

24. 11. 2020

26. 1. 2021

16. 4. 2021

Razvedrilna matematika

4.

5.

6.–9.

N. Meštrov

S. Lončar

J. Draksler

2. 12. 2020

/

/

/

30. 1. 2021

Konstruktorstvo

1.–9.

T. Remih

/

2. 4. 2021

15. 5. 2021

Tehnologije

8., 9.

T. Remih

20. 10. 2020

/

6. 3. 2021

Zgodovina

8., 9.

M. Rokavec

8. 12. 2020

2. 2. 2021

20. 3. 2021

Mladi raziskovalci

7.–9.

J. Draksler,

M. Flere

B Petan

N. Miklavžina

/

17. 3. 2021

17. 5. 2021

Astronomija

8., 9.

N. Miklavžina

3. 12. 2020

/

9. 1. 2021

Fizika

8., 9.

N. Miklavžina

3. 2. 2021

26. 3. 2021

8. 5. 2021

 

Športna tekmovanja

Šolska tekmovanja

Panoga

Razred

Čas

Delo po postajah v Golovcu

1., 2

24. 5. 2021

Med dvema ognjema

3.-4., 5.-6.

24. 5. 2021

Odbojka - dekleta

7.-9.

24. 5. 2021

Nogomet - fantje

7.-9.

24. 5. 2021

Občinska in področna tekmovanja v okviru Športne zveze Celje

Panoga

Letnik

Čas

NOGOMET

2006

Od 14. 9. do 25. 9. 2020 - področno predtekmovanje – dečki, deklice

Od 2. 10. do 11. 10. 2019- področno finale

KOŠARKA

2006

Od 12. 10. do 23. 10. 2020 – področno predtekmovanje – dečki

Od 9. 11. do 13. 11. 2020 – področno po skupinah-dečki

Od 16. 11. do 25. 11. 2020 – področno finale-dečki

ODBOJKA

2006

Od 7. 12. do 18. 12. 2020 – področno predtekmovanje – deklice

Od 4. 1. do 8. 1. 2021 - področno finale -deklice

MED ŠTIRIMI OGNJI

2011

Od 11. 1. do 15. 1. 2021 – medobčinsko

KOŠARKA

2008

Od 18. 1. do 26. 1. 2021 – področno predtekmovanje – dečki

Od 1. 2. do 5. 2. 2021– področno pol finale –dečki

Od 9. 2. do 12. 2. 2021 - področno finale –dečki

ODBOJKA

2008

Od 15. 3. do 24. 3. 2021 – področno predtekmovanje –deklice

Od 29. 3. do 2. 4. 2021 – področno finale -deklice

ATLETIKA KROS

2006−2010

Od 6. 4 do 9. 4. 2021 ob 12.00 – medobčinsko - mešano

NOGOMET

2008

Od 12. 4. do 23. 4. 2021 – področno predtekmovanje –dečki/deklice

Od 3. 5. do 14. 5. 2021– področno finale –dečki/deklice

ATLETIKA MAP/VAP

2006−2010

Od 3. 5. do 7. 5. 2021 –medobčinsko –mešano

Od 24. 5. do 28. 5. 2021 – področno - mešano

TROBOJ

2010

Od 17. 5. do 21. 5. 2021 – področno- mešano

ODBOJKA PESEK

2006

Od 26. 5. do 3. 6. 2021– področno predtekmovanje – deklice

Od 7. 6. do 11. 6. 2021 – področno finale –deklice

Ostala tekmovanja v okviru društev

Panoga

Razred

Čas

Deskanje in veleslalom

6.−9.

januar 2021

Namizni tenis

6.−9.

februar 2021

Športno plezanje

6.−9.

april 2021

Judo

4.−9.

marec 2021

Karate

4.−9.

po urniku

Mala prožna ponjava

6.−9.

marec 2021

Opomba: Zaradi korona virusa so vsa športna tekmovanja do nadaljnjega zaustavljena.

Mentorja športnih tekmovanj: Metka Irgolič, Franc Božiček