Sposobnejšim učencem omogočamo pripravo na različna tekmovanja. Priprave potekajo pod mentorstvom prizadevnih učiteljev, dobre uvrstitve pa učencem prinašajo potrditev in dvigajo samozavest.

Tekmovanja sodijo v nadstandardno ponudbo šole. Sama izvedba tekmovanj zahteva dodatne stroške, ki jih morajo pokriti prijavljeni učenci. Šola jim pri tem omogoča sofinanciranje iz šolskega sklada. Če se prijavljeni učenec ne udeleži tekmovanja, pa krije strošek sam. Po sklepu sveta staršev in sveta zavoda se lahko stroški tekmovanj razdelijo med šolo in starše tudi drugače.

Preglednica tekmovanj

IME TEKMOVANJA

RAZ.

MENTOR

ŠOLSKO

REGIJSKO

DRŽAVNO

Lili in Bine

1.–3.

M.Štor, D.Čobec, A.Kunej

maj 2018

/

/

Kresnička

1.–7.

Štor, Čobec, Kunej, učit. NAR

6. 2. 2018

/

/

Angleščina

7.

8.

9.

V. Jelen Polak

A. Velenšek

V. Jelen Polak

31. 1. 2018

16. 10.2017

15. 11.2017

/

/

18. 1. 2018

28. 2. 2018

20. 11.2018

20. 3. 2018

Biologija

8.,9.

B.Petan

18. 10.2017

/

1. 12.2017

Kemija

8.,9.

B.Petan

15. 1. 2018

/

24. 3. 2018

Nemščina

9.

A.Velenšek

22. 11.2017

/

13. 3. 2018

Cankarjevo priznanje

4.

5.

6.-9.

V.Prevolšek

N.Brežnik

K. Radoš Janežič

12. 12.2017

/

/

Cankarjevo priznanje - Mehurčki

1.-3.

E.Ambrož Hažič

N.Lamper

K.Krbavac

6. 4. 2018

/

/

Angleška bralna značka

4.–5.

6.–9.

N.Kerznar

A.Velenšek

mar 2018

/

/

Matematika

1.–9.

J.Draksler, T.Remih

15. 3. 2018

/

21. 4. 2018

Vesela šola

4.–9.

A.Mlinarič

14. 3. 2018

/

11. 4. 2018

Računalništvo

6.-9.

C.Prevodnik

dec 2017

mar 2018

/

Šah

5.-9.

J.Draksler

/

dec 2017

mar 2018

/

Logika

4.–9.

J.Draksler

28. 9. 2017

 

21.10. 2017

Bober

6.-9.

J.Draksler

17. 11.2017

/

13. 1. 2018

Logična pošast

4.–9.

J.Draksler

3. 5. 2018

 

19. 5. 2018

Prva pomoč

7.-9.

B.Petan

mar/apr 2018

apr 2018

maj 2018

Ekokviz

6.-8.

S.Lončar

*

*

*

Nemška bralna značka

7.–9.

A.Velenšek

feb 2018

/

/

Geografija

7.–9.

S.Hriberšek

16. 1. 2018

7. 3. 2018

13. 4. 2018

Razvedrilna matematika

4.–9.

J.Draksler

5. 10. 2017

/

18. 11.2017

Konstruktorstvo in …

1.–9.

T.Remih

/

6. 4. 2018

12. 5. 2018

Tehnologije

8.,9.

T.Remih

17. 10.2017

/

18.11. 2017

Zgodovina

8.–9.

B.Rebernak

5. 12. 2017

1. 2. 2018

17. 3. 2018

Mladi raziskovalci

7.–9.

J.Draksler

B.Petan

/

27. 3. 2018

14. 5. 2018

Astronomija

8.–9.

N. Dolar

7. 12. 2017

/

6. 1. 2018

Fizika

8.–9.

N. Dolar

6. 2. 2018

16.3.2018

14. 4. 2018

Prvaki znanja

6.–9.

J.Draksler

/

16.11.2017

15. 2. 2018

  Opomba: *Do objave še ni znano.                 **Tekmovanje je mednarodno.


Športna tekmovanja

Šolska tekmovanja

Panoga

Razred

Čas

Elementarne in štafetne igre

1., 2

2. 10. 2017

Med dvema ognjema

3.-4., 5.-6.

2. 10. 2017

Odbojka - dekleta

7.-9.

2. 10. 2017

Nogomet - fantje

7.-9.

2. 10. 2017

Občinska in področna tekmovanja v okviru Športne zveze Celje

Panoga

Letnik, spol

Čas

MALI NOGOMET

2003 dečki, deklice

Od 20. 9. do 29. 9. 2017 - področno predtekmovanje

Od 4. 10. do 13. 10. 2017 - področno finale

KOŠARKA

2003 dečki

Od 16. 10. do 27. 10. 2017 – področno predtekmov.

Od 13. 11. do  17. 11. 2017 – področno po skupin.

Od 20. 11. do 28. 11. 2017 – področno finale

ODBOJKA

2003 deklice

Od 11. 12. do 15. 12. 2017 – področno predtekmov.

Od 8. 1. do 12. 1. 2018 - področno finale

MED ŠTIRIMI OGNJI

2008

Od 15. 1. do 19. 1. 2018 – medobčinsko

KOŠARKA

2005 dečki, deklice

Od 22. 1. do 26. 1. 2018 – področno predtekmovanje

Od 5. 2.  do 9. 2. 2018 – področno polfinale

Od 14. 2. do 23. 2. 2018 - področno finale

ODBOJKA

2005 deklice

Od 19. 3. do 26. 3. 2018 – področno predtekmovanje Od 29. 3. do 6. 4. 2018 – področno finale

ATLETIKA KROS

2003-2007 mešano

Od 9. 4 do 13. 4. 2018 ob 12.00 – medobčinsko 

NOGOMET

2005 dečki, deklice

Od 16. 4. do 24. 4. 2018 – področno predtekmovanje Od 7. 5. do 16. 5. 2018 – področno finale

ATLETIKA MAP/VAP

2003-2007 mešano

Od 7. 5. do 11. 5. 2018 – medobčinsko

Od 21. 5. do 25. 5. 2018 – področno

TROBOJ

2007 mešano

 Od 28. 5. do 1. 6. 2018 – področno

ODBOJKA NA PESKU

2003 deklice

Od 28. 5. do 4. 6. 2018 – področno predtekmovanje

Od 11. 6. do 15. 6. 2018 – področno finale

Ostala tekmovanja v okviru društev

Panoga

Razred

Čas

Deskanje in veleslalom

6.-9.

Januar 2018

Namizni tenis

6.-9.

Januar 2018

Športno plezanje

6.-9.

April 2018

Mentorja športnih tekmovanj: Metka Irgolič, Janez Goršič