Sposobnejšim učencem omogočamo pripravo na različna tekmovanja. Priprave potekajo pod mentorstvom prizadevnih učiteljev, dobre uvrstitve pa učencem prinašajo potrditev in dvigajo samozavest.

Tekmovanja sodijo v nadstandardno ponudbo šole. Sama izvedba tekmovanj zahteva dodatne stroške, ki jih morajo pokriti prijavljeni učenci. Šola jim pri tem omogoča sofinanciranje iz šolskega sklada. Če se prijavljeni učenec ne udeleži tekmovanja, pa krije strošek sam. Po sklepu sveta staršev in sveta zavoda se lahko stroški tekmovanj razdelijo med šolo in starše tudi drugače.

Preglednica tekmovanj

IME TEKMOVANJA

RAZ.

MENTOR

ŠOLSKO

REGIJSKO

DRŽAVNO

Lili in Bine

1.–3.

M. Štor,

A. Kunej,

D. Čobec

13. 5. 2020

/

/

Kresnička

1.–7.

E. Ambrož Hažič,

N. Lamper,

A. Kunej,

V. Prevolšek, N. Brežnik,

B. Petan

5. 2. 2020

/

/

Angleščina

8.

9.

A. Velenšek

V. Jelen Polak

21. 10.2019

14. 11. 2019

/

15. 1. 2020

25. 11. 2019

17. 3. 2020

Biologija

8., 9.

M. Flere

16. 10. 2019

/

29. 11. 2019

Kemija

8., 9.

B. Petan

20. 1. 2020

/

4. 4. 2020

Nemščina

9.

A. Velenšek

21. 11. 2019

/

12. 3. 2020

Cankarjevo priznanje

4.

5.

6.–9.

V. Prevolšek

N. Brežnik

K. Radoš Janežič

11. 12. 2019

9. 1. 2020

7. 3. 2020

Cankarjevo priznanje - Mehurčki

1.

2.

3.

E. A. Hažič

K. K. Kenda

D. Čobec

2. 4. 2020

/

/

Angleška bralna značka

4.–5.

6.–9.

N. Kerznar

A. Velenšek

*mar 2020

/

/

Matematika

1.–9.

J. Draksler, T. Remih,

N. Miklavžina

19. 3. 2020

/

18. 4. 2020

Vesela šola

4.–9.

A. Mlinarič

11. 3. 2020

/

8. 4. 2020

CICI vesela šola

1.–4.

A. Mlinarič

14. 5. 2010

/

/

Računalništvo

6.–9.

C. Prevodnik

*januar 2020

 

*april 2020

Šah

3.–9.

J. Draksler

/

december 2019

/

Logika

4.

5.

6.–9.

N. Meštrov

S. Lončar

J. Draksler

26. 9. 2019

/

/

/

19. 10. 2019

Bober

6.–9.

J. Draksler

15. 11. 2019

/

18. 1. 2020

Logična pošast

4.

5.

6.–9.

N. Meštrov

S. Lončar

J. Draksler

8. 5. 2020

/

22. 5. 2020

Prva pomoč

7.–9.

B. Petan

/

7. 4. 2020

9. 5. 2020

Ekokviz

6.–8.

S. Lončar

29. 1. 2020

/

*marec 2020

Nemška bralna značka

7.–9.

A. Velenšek

marec 2020

/

/

Geografija

7.–9.

S. Hriberšek

11. 12. 2019

13. 2. 2020

17. 4. 2020

Razvedrilna matematika

4.

5.

6.–9.

N. Meštrov

S. Lončar

J. Draksler

4. 12. 2019

/

/

/

1. 2. 2020

Konstruktorstvo in …

1.–9.

T. Remih

/

3. 4. 2020

16. 5. 2020

Tehnologije

8., 9.

T. Remih

22. 10. 2019

/

7. 3. 2020

Zgodovina

8.–9.

B. Rebernak

3. 12. 2019

4. 2. 2020

14. 3. 2020

Mladi raziskovalci

7.–9.

J. Draksler,

B. Rebernak

/

*

18. 5. 2020

Astronomija

8.–9.

N. Miklavžina

5. 12. 2019

/

11. 1. 2020

Fizika

8.–9.

N. Miklavžina

5. 2. 2020

27. 3. 2020

9. 5. 2020

Male sive celice

7.-9.

S. Hriberšek

/

11. 9. 2019

*oktober 2019

Opomba: *Do izdaje Publikacije še ni znano.                

               **Tekmovanje je mednarodno.

  Opomba: *Do objave še ni znano.                 **Tekmovanje je mednarodno.


Športna tekmovanja

Šolska tekmovanja

Panoga

Razred

Čas

Elementarne in štafetne igre

1., 2

7. 10. 2019

Med dvema ognjema

3.-4., 5.-6.

7. 10. 2019

Odbojka - dekleta

7.-9.

7. 10. 2019

Nogomet - fantje

7.-9.

7. 10. 2019

Občinska in področna tekmovanja v okviru Športne zveze Celje

Panoga

Letnik

Čas

NOGOMET

2005

Od 16. 9. do 27. 9. 2019 - področno predtekmovanje – dečki, deklice

Od 2. 10. do 11. 10. 2019- področno finale

KOŠARKA

2005

Od 14. 10. do 25. 10. 2019 – področno predtekmovanje – dečki, deklice

Od 11. 11. do  15. 11. 2019 – področno po skupinah-dečki, deklice

Od 18. 11. do 27. 11. 2019 – področno finale-dečki, deklice

ODBOJKA

2005

Od 9. 12. do 18. 12. 2019 – področno predtekmovanje – deklic, dečki

Od 6. 1. do 10. 1. 2020 - področno finale -deklice

MED ŠTIRIMI OGNJI

2010

Od 13. 1. do 17. 1. 2020 – medobčinsko

KOŠARKA

2007

Od 20. 1. do 28. 1. 2020 – področno predtekmovanje – dečki

Od 3. 2.  do 7. 2. 2020– področno pol finale –dečki

Od 12. 2. do 21. 2. 2020 - področno finale –dečki

ODBOJKA

2007

Od 16. 3. do 25. 3. 2020 – področno predtekmovanje –deklice

Od 30. 3. do 3. 4. 2020 – področno finale -deklice

ATLETIKA KROS

2005-2009

Od 6. 4 do 10. 4. 2020 ob 12.00 – medobčinsko - mešano

NOGOMET

2007

Od 14. 4. do 23. 4. 2020 – področno predtekmovanje –dečki/deklice

Od 4. 5. do 15. 5. 2020– področno finale –dečki/deklice

ATLETIKA MAP/VAP

2005-2009

Od 4. 5. do 8. 5. 2020 –medobčinsko –mešano

Od 18. 5. do 22. 5. 2020 – področno - mešano

TROBOJ

2009

 Od 25. 5. do 29. 5. 2020 – področno- mešano

ODBOJKA PESEK

2005

Od 25. 5. do 2. 6. 2020 – področno predtekmovanje – deklice, dečki

Od 8. 6. do 12. 6. 2020 – področno finale –deklice, dečki

Ostala tekmovanja v okviru društev

Panoga

Razred

Čas

Deskanje in veleslalom

6.-9.

Januar 2020

Namizni tenis

6.-9.

Januar 2020

Športno plezanje

6.-9.

April 2020

Mentorja športnih tekmovanj: Metka Irgolič, Franc Božiček