Organizirano je za učence od 1. do 5. razreda in je za starše, ki zaradi službenih obveznosti potrebujejo organizirano varovanje otrok, brezplačno. Učenci se lahko v oddelke vključijo izključno na osnovi pisne prijave staršev za naslednje šolsko leto. Vse spremembe oz. posebnosti odhoda domov morajo starši predhodno sporočiti učitelju.

Podaljšano bivanje se začenja po pouku v sedmih oddelkih in traja najdlje do 16.15 v enem oddelku. Oddelki se med tem časom postopoma združujejo zaradi odhajanja učencev domov. Učenci 4. in 5. razreda odhajajo na prvi možni šolski prevoz.

Delo v OPB poteka po urniku, v katerem je predviden čas za domačo nalogo, kosilo in prostočasne dejavnosti. Če so učenci med učno uro v PB pri drugih dejavnostih, domačo nalogo opravijo doma. Starši naj prihajajo po učence ob koncu šolskih ur, da ne motijo dela.

Razpored:

OPB

vključen

razred

prostor

učitelj

ura

združitev oddelkov

OPB 1a

1. a

1. a

Suzana Fideršek

do 15.45

V OPB 2a

po 15.45 uri

OPB 1b

  1. b

1. b

Eva Ambrož Hažič,

Mateja Lajh,

Tanja Ščuka

do 14.00

V OPB 1a

po 14.00 uri

OPB 2a

2. a

2. a

Adrijana Mlinarič

do 16.15

 

OPB 2b

2. b

2. b

Sabina Hriberšek

do 15.15

V OPB 2a

po 15.15 uri

OPB 3

3. a, 3. b

3. a

Sara Prevolnik

do 15.15

V OPB 2a

po 15.15 uri

OPB 3+4

3. in 4. r

(dodatna skupina

3. b

Nataša Kerznar

do 14.40

V OPB 3

po 14.40 uri

OPB 4

4. a, 4. b

4. a

Manja Mulec

do 14.40

V OPB 3

po 14.40 uri

OPB 5

5. a, 5. b

5. a

Nina Miklavžina,

Veronika Jelen Polak,

Franc Božiček

do 14.40

V OPB 3

po 14.40 uri

 

JUTRANJE VARSTVO
Namenjeno je samo prijavljenim učencem 1. razreda. Poteka od 6.00 do 8.00 ure zjutraj v učilnici 1. b, od 7.00 dalje pa še dodatno v učilnici 2. b (JV2).

Zaradi izraženih potreb staršev po jutranjem varstvu učencev drugega (in tretjega) razreda bomo tudi letos sprejeli nekaj učencev v dodatni oddelek jutranjega varstva. Učenci 2. (in 3.) razreda se v JV lahko vključijo izključno na osnovi prijave in utemeljene pisne vloge staršev v juniju za naslednje šolsko leto.

 

VARSTVO VOZAČEV

Organizirano je za učence višjih razredov (od 6. do 9.), ki po pouku, drugih šolskih dejavnostih ali kosilu čakajo na šolski prevoz ali nadaljevanje pouka. Letos se VV vsak dan začenja že po 4. šolski uri, saj učenci 6.-8. razreda zaradi delitve v več skupin pri GOS, TIT in ŠPO čakajo na šolski prevoz oz. nadaljevanje pouka že 5. uro.

Posebnost so tudi učenci, ki se vozijo s kombiji. Ker so zjutraj v šoli prej kot ostali učenci, je za njih ob prihodu organizirano jutranje varstvo vozačev v pritličju šole. Po pouku pa se do odhoda kombijev vključijo v skupno varstvo vozačev.

Varstvo vozačev poteka vsak dan do 14.20 ure in je za čakajoče učence obvezno.