Namenjeno je samo prijavljenim učencem 1. razreda. Poteka od 6.00 do 8.00 ure zjutraj v učilnici 1. b, od 7.00 dalje pa še dodatno v učilnici 2.b (JV2).

Zaradi izraženih potreb staršev po jutranjem varstvu učencev drugega (in tretjega) razreda bomo tudi letos sprejeli nekaj učencev v dodatni oddelek jutranjega varstva. Učenci 2. (in 3.) razreda se v JV lahko vključijo izključno na osnovi prijave in utemeljene pisne vloge staršev v juniju za naslednje šolsko leto.

VARSTVO VOZAČEV

Organizirano je za učence višjih razredov (od 6. do 9.), ki po pouku, drugih šolskih dejavnostih ali kosilu čakajo na šolski prevoz ali nadaljevanje pouka. Letos se VV 4x tedensko začenja že po 4. šolski uri, saj učenci 6. in 9. razreda zaradi urnika ŠPO (po 3 skupine) čakajo na šolski prevoz oz. nadaljevanje pouka že 5. uro.

Varstvo vozačev poteka vsak dan do 14.20 ure in je za čakajoče učence obvezno.

Posebnost so tudi učenci, ki se vozijo s kombiji. Ker so zjutraj v šoli prej kot ostali učenci, je za njih ob prihodu organizirano jutranje varstvo vozačev v pritličju šole. Po pouku pa se do odhoda kombijev vključijo v skupno varstvo vozačev.