z.št.

Področja, interesne dejavnosti

Izvajalec - mentor

Za raz.

 

RAČUNALNIŠTVO

1.       

Računalništvo 1

Štor

1.

2.       

Računalništvo 2

Čobec

2.

3.       

Računalništvo 3

Hriberšek

3.

 

ŠPORT

4.       

Športna šola - mešano

Lamper

1.

5.       

Športna šola - mešano

A. Hažič

2.

6.       

Športna šola - mešano

Kunej

3.

7.       

Kolesarski krožek z izpitom

Lončar

5.

8.       

Namizni tenis

Goršič

6.-9.

9.       

Planinski krožek

Štor

1.-9.

10.   

Planinski krožek

Irgolič

1.-9.

 

TUJI JEZIKI

11.   

Bralna značka: TJA

Kerznar

4,5

12.   

Bralna značka: TJA

Velenšek

6.-9.

13.

Bralna značka: NEM

Velenšek

6.-9.

14.

Francoščina

Rokavec

6.

 

TEHNIKA

15.

Gradimo zgodbe (lego)

Hriberšek

3.

16.

Prometni krožek

Meštrov

4., 5.

17.

Javne prireditve (ID TIT)

Prevodnik

4.-9.

18.

Foto krožek

Remih

6.-8.

 

LOGIKA

19.

Ugankarski krožek

Brežnik

5., 6.

20.

Krožek za razmišljanje

Petan

7.-9.

 

UMETNOST

21.

Mali umetnik (likovni krožek)

Krbavac

1.

22.

Cici pevski zbor (OPZ)

Lajh

1., 2.

23.

Otroški pevski zbor (MPZ)

U.Rogl

3.-5.

24.

Vokalna skupina (MPZ)

U.Rogl

6.-9.

25.

Šolski orkester (MPZ)

U.Rogl

6.-9.

26.

Javni nastopi (ID umetnost)

R.Janežič

4.-6.

27.

Javni nastopi (ID umetnost)

Rokavec

7.-9.

 

SLOVENŠČINA

28.

Bralna značka: EKO

Kunej

4.-9.

29.

Bralna značka: SLJ

Milojević

6.-9.

30.

Bralna značka: ZGO

Rebernak

6.-9.

 

NARAVOSLOVJE

31.

Šolski vrtiček

Štor

2.-5.

32.

Raziskovalci biotske raznolikosti

Petan

4.

 

TEKMOVANJA iz znanj - MOŽGANČKI

33.

Lili in Bine

Štor

1.

34.

Lili in Bine

Čobec

2.

35.

Lili in Bine

Kunej

3.

36.

Cankarjevo

A. Hažič

1.

37.

Cankarjevo

Lamper

2.

38.

Cankarjevo

Krbavac

3.

39.

Cankarjevo

Prevolšek

4.

40.

Cankarjevo

Brežnik

5.

41.

Cankarjevo

R. Janežič

6.-9.

42.

MAT

Meštrov

4.

43.

MAT

Lončar

5.

44.

Prvaki znanja

Draksler

6.-8.

45.

Logična pošast

Draksler

6.-9.

46.

Razvedrilna matematika

Draksler

6.-9.

47.

Vegovo priznanje

Draksler, Remih

6.-9.

48.

Logika

Draksler

6.-9.

49.

Bober

Draksler

7.-9.

50.

Kresnička (NAR)

A. Hažič

1.

51.

Kresnička (NAR)

Čobec

2.

52.

Kresnička (NAR)

Kunej

3.

53.

Kresnička (NAR)

Prevolšek

4.

54.

Kresnička (NAR)

Brežnik

5.

55.

Kresnička (NAR)

Dolar

6., 7.

56.

EKO kviz

Lončar

6.-8.

57.

Geografija

Hriberšek

7.-9.

58.

Astronomija

Dolar

7.-9.

59.

Angleščina

J. Polak

7., 9.

60.

Angleščina

Velenšek

8.

61.

Kemija

Petan

8., 9.

62.

Biologija

Petan

8., 9.

63.

Prva pomoč

Petan

7.-9.

64.

Zgodovina

Rebernak

8., 9.

65.

Fizika

Dolar

8., 9.

66.

Tehnika in tehnologija

Remih

8., 9.

67.

Nemščina

Velenšek

9.

 

RAZISKOVALNE NALOGE

68.

Raziskovalna naloga

Draksler

6.-9.

69.

Raziskovalna naloga

Petan

8., 9.

70.

Raziskovalna naloga

Zajc

8., 9.

71.

Raziskovalna naloga

Esih

8., 9.

 

Cici pevski zbor

Cici pevski zbor

Cici pevski zbor OŠ Frana Kranjca obiskujejo učenci 1. in 2. razreda. Pevski zbor je dejavnost, ki se je učenci še posebej radi udeležujejo, saj se na vajah družijo, veselijo, predvsem pa uživajo v petju. Zbor uspešno nastopa na šolskih in izvenšolskih prireditvah. Poseben čar pa za mlade pevce predstavljajo predvsem nastopi. Vaje pevskega zbora potekajo ob torkih in četrtkih 5. šolsko uro.

Učiteljica: Mateja Lajh

Šolske proslave

bomo pripravili ob Dnevu samostojnosti in enotnosti, ob Slovenskem kulturnem prazniku in ob Dnevu državnosti.

Mentorici: Mateja Rokavec, Kristina Radoš Janežič


Otroški pevski zbor in vokalna skupina

 Otroški pevski zbor in vokalna skupina

Učenci od 3.–5. razreda, ki uspešno opravijo avdicijo, se vključujejo v otroški pevski zbor, starejši učenci od 6.–9. razreda pa v vokalno skupino. Druži jih veselje do glasbe, petja in nastopanja, kjer vsako leto razveseljujejo s svojim pevskim znanjem. Uspehi zadnjih let so vsem spodbuda za intenzivno delo, ki ga nadgradijo tudi na vsakoletnih intenzivnih pevskih vajah.

Zborovodkinja: Milena Urlep Rogl

DEJAVNOST

 ČAS

Cici zbor 1.–2. razred

TOR in ČET, 5. ura

Otroški pevski zbor 3.–5. razred

PON in SRE, 6. ura

Vokalna skupina 6.–9. razred

PON, predura

Šolski orkester 6.–9. razred

SRE, 7. ura

 

Kulturne prireditve za okolje

 

PRIREDITEV

DATUM

KRAJ IZVEDBE

Srečanje starejših krajanov KS Pod gradom

15. 9. 2017

Dvorana KS Pod gradom

Otroška kirurgija, ORL in pediatrija Bolnišnice Celje

19. 9. 2017

Bolnišnica Celje

40 let Rdečega križa

6. 10. 2017

Dvorana KS Aljažev hrib

Kulturni program za oskrbovance doma

Marec 2018

Dom ob Savinji

Dobrodelni koncert

April 2018

Šola

Kulturni program

Maj 2018

Knjižnica pri Mišku Knjižku

Dan ljubezni

23. 5. 2018

Šola

Vodja: Mateja LajhŠolski orkester

Učenci se radi sprostijo tudi z igranjem na glasbila, druženjem in nastopanjem na različnih prireditvah. Srečajo se s skupinskim muziciranjem različnih glasbil. Predstavljajo se z različnimi zvrstmi glasbe, sodelujejo s pevskima zboroma in vokalno skupino. Svoj repertoar pa dopolnjujejo tudi s kakšnim avtorskim delom.

 Vodja: Milena Urlep Rogl


Krožki tujih jezikov

Kot alternativno ponudbo izbirnim predmetom tudi v tem šolskem letu ponujamo francoščino za šestošolce, na novo pa še španščino za 7.-9. razred.

Osnovni cilji so:

-       spoznati nekaj osnovnih izrazov za sporazumevanje v različnih situacijah (predstavitev, v restavraciji, potovanje, trgovina, nakupovanje, navezovanje stikov, denar, zdravnik, ogledi znamenitosti);

-       spoznati abecedo in števila, letne čase, mesece, dneve in datume, pozdrave in želje, praznike, koliko je ura …

-       ob tem se naučiti osnove slovnice (samostalnik, pridevnik, zaimek, glagol …),

-       naučiti se pesem, speči kolač in poimenovati sestavine.

Vsebine bomo z učenci izbirali glede na njihov interes. Osnova za delo sta učbenik in delovni zvezek, učenci pa bodo jezik usvajali predvsem na ravni govorjenja (sodelovanja v pogovoru).

Ob koncu šolskega leta bodo objavili svoj prispevek v šolskem časopisu oziroma na šolskem radiu.

Mentorici: Mateja Rokavec, Yanika Potočnik


  Dejavnosti za učence, ki jih izvajajo zunanji izvajalci

Praviloma potekajo po 14.30 uri, ko se zaključi vzgojno-izobraževalni program šole. Za vse izjeme je nujen dogovor z ravnateljico.