z. št.

Področja, interesne dejavnosti

Izvajalec/ mentor

 
 

RAČUNALNIŠTVO

 

1.     

Računalništvo 1

Štor

 

2.     

Računalništvo 2

Čobec

 

3.     

Računalništvo 3

Hriberšek

 
 

ŠPORT

 

4.     

Športna šola – mešano

Lamper

 

5.     

Športna šola – mešano

A. Hažič

 

6.     

Športna šola – mešano

A. Hažič

 

7.     

Kolesarski krožek z izpitom

Lončar

 

8.     

T-ball

Kunej

 

9.     

Planinski krožek

Štor

 

10.  

Planinski krožek

Irgolič

 
 

TUJI JEZIKI

 

11.  

Bralna značka: TJA

Kerznar

 

12.  

Bralna značka: TJA

Velenšek

 

13.  

Bralna značka: NEM

Velenšek

 

14.  

Francoščina

Rokavec

 

15.  

Drama club

J. Polak

 
 

TEHNIKA

 

16.  

Gradimo zgodbe z Legom

Žekar

 

17.  

Prometni krožek

Meštrov

 

18.  

Robo-praktik (ID TIT)

Remih

 

19.  

Foto krožek

Remih

 
 

LOGIKA

 

20.  

Ugankarski krožek

Brežnik

 

21.  

Krožek za razmišljanje

Petan

 
 

UMETNOST

 

22.  

Cici pevski zbor (OPZ)

Lajh

 

23.  

Otroški pevski zbor (MPZ)

U. Rogl

 

24.  

Vokalna skupina (MPZ)

U. Rogl

 

25.  

Šolski orkester (MPZ)

U. Rogl

 

26.  

Javni nastopi (ID umetnost)

R. Janežič

 

27.  

Javni nastopi (ID umetnost)

Rokavec

 
 

SLOVENŠČINA

 

28.  

Bralna značka: SLJ

Milojević

 

29.  

Bralna značka: ZGO 6.

Hriberšek

 

30.  

Bralna značka: ZGO 7., 8., 9.

Rebernak

 

31.  

Čarobni svet pravljic

K. Kenda

 

32.  

Franček sporoča

R. Janežič

 

33.  

Debatni krožek

R. Janežič

 
 

NARAVOSLOVJE

 

34.  

Šolski vrtiček

Štor

 

35.  

Raziskovalci biotske raznolikosti

Petan

 

36.  

Kuharski krožek

Flere

 

37.  

MEPI – Mednarodno priznanje za mlade

Irgolič, Petan, Prevodnik

 

MEDIACIJA

38.  

Usposabljanje vrstniških mediatorjev

Mlinarič, Brežnik,

J. Polak, R. Janežič

 
 
 

TEKMOVANJA iz znanj MOŽGANČKI

1.     

Lili in Bine

Štor

1.

2.     

Lili in Bine

Kunej

2.

3.     

Lili in Bine

Žekar

3.

4.     

Cankarjevo – Mehurčki

A. Hažič

1.

5.     

Cankarjevo

K. Kenda

2.

6.     

Cankarjevo

Žekar

3.

7.     

Cankarjevo

Prevolšek

4.

8.     

Cankarjevo

Brežnik

5.

9.     

Cankarjevo

R. Janežič

6.–9.

10.  

MAT

Meštrov

4.

11.  

MAT

Lončar

5.

12.  

EKOKVIZ

Lončar

6.–8.

13.  

Prvaki znanja

Draksler

6.–8.

14.  

Logična pošast

Draksler

6.–9.

15.  

Razvedrilna matematika

Draksler

6.–9.

16.  

Vegovo priznanje

Draksler, Remih, Miklavžina

6.–9.

17.  

Logika

Draksler

6.–9.

18.  

Bober

Draksler

6.–9.

19.  

Kresnička (NAR)

A. Hažič

1.

20.  

Kresnička (NAR)

Kunej

2.

21.  

Kresnička (NAR)

Čobec

3.

22.  

Kresnička (NAR)

Prevolšek

4.

23.  

Kresnička (NAR)

Brežnik

5.

24.  

Kresnička (NAR)

Petan

6., 7.

25.  

Geografija

Hriberšek

7.–9.

26.  

Astronomija

Miklavžina

7.–9.

27.  

Angleščina

J. Polak

9.

28.  

Angleščina

Velenšek

8.

29.  

Kemija

Petan

8., 9.

30.  

Biologija

Petan

8., 9.

31.  

Prva pomoč

Petan

7.–9.

32.  

Zgodovina

Rebernak

8., 9.

33.  

Fizika

Miklavžina

8., 9.

34.  

Konstruktorstvo in tehnologije obdelav

Remih

8., 9.

35.  

Tehnologije

Remih

6.–9.

36.  

Nemščina

Velenšek

9.

 

RAZISKOVALNE NALOGE

37.  

Raziskovalna naloga

Draksler

6.–9.

38.  

Raziskovalna naloga

Rebernak

9.


 

Cici pevski zbor

Cici pevski zbor

Cici pevski zbor OŠ Frana Kranjca obiskujejo učenci 1. in 2. razreda. Pevski zbor je dejavnost, ki se je učenci še posebej radi udeležujejo, saj se na vajah družijo, veselijo, predvsem pa uživajo v petju. Zbor uspešno nastopa na šolskih in izvenšolskih prireditvah. Poseben čar pa za mlade pevce predstavljajo predvsem nastopi. Vaje pevskega zbora potekajo ob torkih in četrtkih 5. šolsko uro.

Učiteljica: Mateja Lajh

Šolske proslave

bomo pripravili ob Dnevu samostojnosti in enotnosti, ob Slovenskem kulturnem prazniku in ob Dnevu državnosti.

Mentorici: Mateja Rokavec, Kristina Radoš Janežič


Otroški pevski zbor in vokalna skupina

 Otroški pevski zbor in vokalna skupina

Učenci od 3.–5. razreda, ki uspešno opravijo avdicijo, se vključujejo v otroški pevski zbor, starejši učenci od 6.–9. razreda pa v vokalno skupino. Druži jih veselje do glasbe, petja in nastopanja, kjer vsako leto razveseljujejo s svojim pevskim znanjem. Uspehi zadnjih let so vsem spodbuda za intenzivno delo, ki ga nadgradijo tudi na vsakoletnih intenzivnih pevskih vajah.

Zborovodkinja: Milena Urlep Rogl

 

DEJAVNOST

 ČAS

Cici zbor 1.–2. razred

TOR in ČET, 5. ura

Otroški pevski zbor 3.–5. razred

PON in SRE, 6. ura

Vokalna skupina 6.–9. razred

PON, 0. ura

Šolski orkester 6.–9. razred

SRE, 0. ura

Kulturne prireditve za okolje 

 

PRIREDITEV

 

DATUM

KRAJ IZVEDBE

Srečanje starejših krajanov KS Pod gradom

14. 9. 2018

Dvorana KS Pod gradom

Nastop v Pravljični deželi

december 2018

Pravljična dežela

Otroška kirurgija, ORL in pediatrija Splošne bolnišnice Celje

marec/april 2019

Splošna bolnišnica Celje

Kulturni program za oskrbovance doma – Dom ob Savinji

marec 2019

Dom ob Savinji

Kulturni program v knjižnici Miško knjižko

maj 2019

Knjižnica pri Mišku Knjižku

Vodja: Mateja LajhŠolski orkester

Učenci se radi sprostijo tudi z igranjem na glasbila, druženjem in nastopanjem na različnih prireditvah. Srečajo se s skupinskim muziciranjem različnih glasbil. Predstavljajo se z različnimi zvrstmi glasbe, sodelujejo s pevskima zboroma in vokalno skupino. Svoj repertoar pa dopolnjujejo tudi s kakšnim avtorskim delom.

 Vodja: Milena Urlep Rogl


Krožki tujih jezikov

Kot alternativno ponudbo izbirnim predmetom tudi v tem šolskem letu ponujamo francoščino za šestošolce, na novo pa še španščino za 7.-9. razred.

Osnovni cilji so:

-       spoznati nekaj osnovnih izrazov za sporazumevanje v različnih situacijah (predstavitev, v restavraciji, potovanje, trgovina, nakupovanje, navezovanje stikov, denar, zdravnik, ogledi znamenitosti);

-       spoznati abecedo in števila, letne čase, mesece, dneve in datume, pozdrave in želje, praznike, koliko je ura …

-       ob tem se naučiti osnove slovnice (samostalnik, pridevnik, zaimek, glagol …),

-       naučiti se pesem, speči kolač in poimenovati sestavine.

Vsebine bomo z učenci izbirali glede na njihov interes. Osnova za delo sta učbenik in delovni zvezek, učenci pa bodo jezik usvajali predvsem na ravni govorjenja (sodelovanja v pogovoru).

Ob koncu šolskega leta bodo objavili svoj prispevek v šolskem časopisu oziroma na šolskem radiu.

Mentorici: Mateja Rokavec, Yanika Potočnik


  Dejavnosti za učence, ki jih izvajajo zunanji izvajalci

Praviloma potekajo po 14.30 uri, ko se zaključi vzgojno-izobraževalni program šole. Za vse izjeme je nujen dogovor z ravnateljico.