Pouk na prostem in zunaj šolskega okoliša popestri šolske dni, zato bomo tudi v letošnjem šolskem letu po načrtu izvedli ekskurzije v različne kraje Slovenije, in tako spoznavali domovino od blizu in daleč. Učenci se na ta način radi učijo, saj je učenje spontano, dinamično, zanimivo, predvsem pa izkušenjsko. To pomeni, da je njihovo znanje tudi trajnejše.

Ekskurzija je oblika pouka oz. dela na drugačen način. Na ekskurziji veljajo enaka pravila, kot so določena s šolskimi pravili OŠ Frana Kranjca Celje (Vzgojni načrt, Hišni red in Šolski red). Letos smo prenovili pravila obnašanja na ekskurziji. Razredniki jih bodo učencem pred izvedbo ekskurzije jasno razložili. Vsa omenjena šolska pravila so dostopna na šolski spletni strani, hišni in šolski red pa tudi v publikaciji OŠ Frana Kranjca Celje.

Večina razredov bo letos izvedla ekskurzijo 22. septembra 2017 (rezervni datum – 6. oktober 2017), učenci 4. razreda 12. oktobra 2017, učenci 1. razreda pa 11. maja 2018.

Relacije ekskurzij so naslednje:

  1. razred  Šempeter v Savinjski dolini (obisk kmetije Flis in obisk mini ranča v Šempetru)
  2. razred Mozirski gaj (raziskovanje življenjskega prostora in delavnice)
  3. razred Rogatec (ogled muzeja na prostem) in Rogaška Slatina (ogled turističnega mesta)

4. razred   Ljubljana (ogled Šolskega muzeja in Hiše eksperimentov)

5. razred  Šempeter (ogled jame Pekel), Zavodnje (ogled Kavčnikove domačije – etnološkega muzeja)

6. razred  Ptuj (ogled gradu), Ljutomer (obisk lončarja), Veržej (Babičev mlin na Muri), Grad na Goričkem (Vulkanija, ogled doživljajskega parka).

 
  1. razred Ravne na Koroškem (ogled osrednje knjižnice), Kotlje (pohod po Prežihovih poteh od Ivarčkega jezera do Rimskega vrelca), Mežica (ogled nekdanjega rudnika svinca in cinka)
  2. razred  Kranj (ogled Prešernovega muzeja in Prešernovega gaja), Vrba (ogled Prešernove rojstne hiše), Blejski Vintgar (sprehod po soteski reke Radovne), Bled (ogled turističnega kraja)
  3. razred  Muljava (ogled Jurčičeve rojstne hiše), Rašica (ogled Trubarjevega rojstnega kraja in delavnica izdelave miniaturne knjige), Cerkniško jezero (sprehod ob jezeru), Dolenje jezero (ogled makete Cerkniškega jezera), Ljubljana (ogled starega mestnega jedra).

V fazah priprave, izvedbe in evalvacije sodelujemo učenci in učitelji. Potrudili se bomo, da bodo tudi letošnje ekskurzije uspešno izvedene.

Vodja: Bojan Rebernak