UČBENIŠKI SKLAD IN NAKUP ŠOLSKIH POTREBŠČIN

Učbeniški sklad nudi možnost izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda. Potrebe po izposoji se evidentirajo v mesecu maju, učenci pa prejmejo komplete učbenikov prvi teden v septembru. Ob koncu šolskega leta učenci učbenike vrnejo, za morebitne poškodbe ali izgubo učbenikov pa poravnajo odškodnino (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov).

Zaradi vsesplošnega varčevanja, ki je poseglo tudi na področje učbeniških skladov, šole žal ne moremo obnoviti učbeniškega sklada v celoti, zato imamo v uporabi veliko dotrajanih učbenikov, ki pa so še veljavni.

Letošnja novost je sprememba financiranja; ministrstvo za vsakega učenca od. 2. do 9. razreda prispeva 5 EUR na učenca, za učence 1. razreda pa za nakup šolskih gradiv (vključno z delovnimi zvezki in učbeniki) 30 EUR na učenca.

Starši se v veliki meri odločate za nakup šolskih potrebščin pod ugodnimi pogoji preko podjetij Kopija Nova, Mladinske knjige  idr. Ker so vaše izkušnje z njihovo storitvijo pozitivne, vam bo naša šola na ta način tudi v bodoče olajšala skrbi in pota pred začetkom novega šolskega leta.

Zaradi vključitve učbeniškega sklada v informacijski sistem COBISS, upravljanje učbeniškega sklada z zakonodajo preide v šolsko knjižnico, ki ga vodi knjižničarka.

Upravljalka učbeniškega sklada: Dragica Milojević