Z. ura

čas

dejavnost

 

6.00 – 8.00

jutranje varstvo za 1., 2. razred

 

7.30 - 7.45

zajtrk

0.

7.10 – 7.55

predura – samo po dogovoru, razširjeni program

1.

8.00 - 8.45

začetek pouka za vse učence

2.

8.50 - 9.35

pouk

odmor

9.35 – 9.55

odmor za malico

3.

9.55 - 10.40

pouk

4.

10.45 - 11.30

pouk

5.

11.35 - 12.20

pouk, podaljšano bivanje (PB), kosilo za učence, ki gredo na 1. avtobus, in učence PB (po urniku kosil)

6.

(odmor)

12.25 - 13.10

(12.25-12.45)

pouk, PB, varstvo vozačev (VV), kosilo za učence, ki gredo na 2. avtobus, za učence PB in za tiste, ki imajo izbirne predmete

odmor

(6. ura)

13.10 - 13.35

(12.45-13.30)

pouk izbirnih predmetov, PB, VV, kosilo za učence 2. in 3. triade

7.

13.35 - 14.20

pouk izbirnih predmetov, razširjeni program, PB, VV

8.-9.

14.20 – 15.45 (16.00)

podaljšano bivanje za učence 1., 2. in 3. razreda, po katere pridejo starši