Obvezni predmetnik OŠ

Tedensko število ur po predmetih in razredih

PREDMETI

 

 

 

razred

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

tuji jezik: angleščina

 

2

2

2

3

4

4

3

3

likovna umetnost

2

2

2

2

2

1

1*

1*

1

glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

družba

 

 

 

2

3

 

 

 

 

geografija

 

 

 

 

 

1

2

1,5*

2

zgodovina

 

 

 

 

 

1

2

2

2

državljanska in domovinska kultura ter etika

 

 

 

 

 

 

1

1

 

spoznavanje okolja

3

3

3

 

 

 

 

 

 

fizika

 

 

 

 

 

 

 

2

2

kemija

 

 

 

 

 

 

 

2

2

biologija

 

 

 

 

 

 

 

1,5*

2

naravoslovje

 

 

 

 

 

2

3

 

 

naravoslovje in tehnika

 

 

 

3

3

 

 

 

 

tehnika in tehnologija

 

 

 

 

 

2

1*

1*

 

gospodinjstvo

 

 

 

 

1

1,5*

 

 

 

šport

3

3

3

3

3

3

2

2

2

kulturni dnevi

4dni

4dni

4dni

3dni

3dni

3dni

3dni

3dni

3dni

naravoslovni dnevi

3dni

3dni

3dni

3dni

3dni

3dni

3dni

3dni

3dni

tehniški dnevi

3dni

3dni

3dni

4dni

4dni

4dni

4dni

4dni

4dni

športni dnevi

5dni

5dni

5dni

5dni

5dni

5dni

5dni

5dni

5dni

neobvezni izbirni predmet**

2

 

 

2

2

2

2

 

 

izbirni predmet 1

 

 

 

 

 

 

2/1

2/1

2/1

izbirni predmet 2***

 

 

 

 

 

 

0/1

0/1

0/1

izbirni predmet 3***

 

 

 

 

 

 

0/1

0/1

0/1

ura oddelčne skupnosti
 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Skupaj ur pouka na teden

20/

22

23

24

24/26

26/

28

26/28

27,5/

30,5

28/

29

28/29

* Fleksibilni predmetnik: nekatere predmete izvajamo na 14 dni ali drugače

**Neobvezne izbirne predmete lahko učenci (neobvezno) izberejo v 1. razredu (TJA), v 4., 5. in 6. razredu (NEM, ŠPO, RAČ) in v 7. razredu (NEM)

*** Izbirni predmeti za 7.-9. razred: učenec obvezno izbere 2 uri (izjemoma 3 ure) izbirnih predmetov na teden