Strokovni in vodstveni delavci

Priimek, ime

Delovno mesto

Poučuje

Ambrož Hažič, Eva

učiteljica razrednega pouka

1. b, OPB 1b

Brežnik, Nevenka

učiteljica razrednega pouka

GUM 5, SLO 5, NIT 5, ID UM 4-6,

Božiček Franc

učitelj športa

ŠPO 4.a, 5. a, 6 – 9. f, NŠP, ŠSP, ŠZZ, IŠP

Čobec, Darinka

učiteljica razrednega pouka

2. b, OPB 2b

Draksler, Jana

učiteljica matematike

MAT 6. a, 6. b, 7. a, 8./1, 9./1,

DOP in DOD 6,7

Fideršek, Suzana

pedagoginja

OPB 1a, ŠSS

Flere, Mojca

učiteljica biologije in gospodinjstva, organizatorka šolske prehrane, laborantka

BIO 9, GOS 6, ONA, SPH,

Frelih Turnšek, Iris – nadomešča Ščuka Tanja

defektologinja, svetov. služba

DSP, ŠSS – defektologinja

Hojnik Tanko, Marina

pomočnica ravnateljice, svetovalna služba - pedagoginja

pomočnica ravnateljice,

ŠSS – pedagoginja

Hriberšek, Sabina

učiteljica zgodovine in geografije, vzgojiteljica

2. učiteljica v 1. a, OPB 2b, TVZ, ISP-NAD

Hrušovar, Lilijana

učiteljica razrednega pouka

DOP in DOD 1.–3., ISP-UP

Irgolič, Metka

učiteljica športa

ŠPO 4. b, 5. b, 6.–9./d,

Irgolič, Zala

učiteljica glasbene umetnosti

GUM 6.–9., OPZ, VOS, orkester

Jelen Polak, Veronika

učiteljica angleščine ter DKE

TJA 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, DKE 7., 8. r, OPB 5, DOP in DOD 6, 7

Kerznar, Nataša

učiteljica razrednega pouka

N1A 1. a, TJA 2. a, 3. a, 4. a, 5. a, OPB 3+4, ISP-NAD

Krbavac Kenda, Klavdija

učiteljica razrednega pouka

3. b, JV2

Kunej, Anja

učiteljica razrednega pouka

3. a, JV2

Lajh, Mateja

vzgojiteljica predšolskih otrok

2. učiteljica v 1.b, JV1, OPB 1b, CPZ

Lamper, Nejc

učitelj razrednega pouka

2. a, OPB 2b

Lončar, Sergeja

učiteljica razrednega pouka

MAT 5, GOS 5. b

Meštrov, Nataša

učiteljica razrednega pouka

MAT 4, DRU 4, GUM 4, GOS 5. a

Milojević, Dragica

knjižničarka, svetov. služba

knjižničarka, ŠSS – pedagoginja, priseljenci

Miklavžina, Nina

učiteljica matematike in fizike

MAT 8./3, 9./3, FIZ 8., 9., NRA 4-6, OPB5

Mlinarič, Adrijana

učiteljica razrednega pouka

OPB 2a

Mulec, Manja

učiteljica angleščine in nemščine

N2N 4-6, TJA 8./3, 9./3, OPB 4

Petan, Barbara

učiteljica biologije in kemije

NAR 6.,7., BIO 8., KEM 8., 9., ISP-NAD,

Prevodnik, Cveto

učitelj likovne umetnosti, organizator informac. dejavnosti

LUM 6.–9., LS 1,2,3, UBE, MME, ROM, računalnikar-OID,

Prevolnik, Sara

učiteljica slovenščine

SLJ 8./3, 9./3, OPB 3

Prevolšek, Vlasta

učiteljica razrednega pouka

SLO 4, NIT 4, LUM 4

Radoš Janežič, Kristina

učiteljica slovenščine

SLJ 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, ISP-NAD,

DOP in DOD 6.-9.

Rebernak, Bojan

učitelj zgodovine in geografije

ZGO 7. a, 8. a, b in 9. a, b, GEO 6.–9.

Remih, Tanja

učiteljica matematike in TIT

TIT 6.–8., MAT 7. b, 8/2, 9/2, ELE, OGL

Rokavec, Mateja

učiteljica slovenščine in zgodovine

SLJ 6.b, 7.b, 8./2, 9./2, ZGO 6, 7. b

Šalej, Danica

ravnateljica

 

Štor, Mateja

učiteljica razrednega pouka

1. a, JV2

Velenšek, Aleksandra

učiteljica angleščine in nemščine

TJA 6. b, 7. b, 8./2, 9./2, NI1,2,3, N2N7-9

Žekar Alja

učiteljica razrednega pouka

LUM 5. b, DRU 5. b, N1A 1. b, TJA 2. b, 3. b, 4. b,

5. b,

 

Zunanji in začasni sodelavci

Ime in priimek

Delovno mesto

Izvaja

Goličnik Damjana

MSP, psihologinja

DSP po odločbah

Hauzer Nataša

MSP, soc. ped

DSP po odločbah

Krajnc Kaja

MSP, spec. ped.

DSP po odločbah

Koštomaj Nadja

Mobilna surdopedagoginja

DSP po odločbah

Novak Ksenja

multiplikatorka projekta Izzivi medkulturnega sobivanja,

socialna pedagoginja

pomoč priseljencem,

DSP po odločbah

Pražen Tanita

Logopedinja

DSP po odločbah

Prelog Anja

informatorka (javna dela)

spremstvo učencev,

dežurstvo, JVV

Klinar Maja

učna pomoč (javna dela)

UP-JD 4.–9. razred, pomoč priseljencem, VV

Žgajner Barbara

učna pomoč (javna dela)

UP-JD 4.–9. razred, pomoč priseljencem, VV

Barbara Stopinšek Vrhovšek

spremljevalka učenca s posebnimi potrebami, poslovna sekretarka

spremstvo učenca