Strokovni in vodstveni delavci

Priimek, ime

 

Delovno mesto

Poučuje / področje dela

Ambrož Hažič, Eva

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

3. a, OPB 3b

Brežnik, Nevenka

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

GUM 5, SLO 5, NIT 5, ID UM 4.–6., DOP in DOD SLJ 5

Božiček, Franc

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učitelj športa

ŠPO 4.a, 5. a, 6.–9. f, NŠP, ŠSP, ŠZZ, IŠP

Čobec, Darinka

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

3. b, OPB 3b

Draksler, Jana

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica matematike

MAT 6. a, 6. b, 7. a, 8./1, 9./1, DOP in DOD MAT 6,7

Fideršek, Suzana

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

svetovalna služba - pedagoginja

ŠSD: UPP, UUT, priseljenci, kultura, vzgoja, klima, red; OPB 3a

Flere, Mojca

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica biologije in gospodinjstva, organizatorka šolske prehrane, laborantka

BIO 8, GOS 6, SPH, NPH, ROD

Frelih Turnšek, Iris

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

defektologinja

DSP, OPB 3b

Hojnik Tanko, Marina

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

pomočnica ravnateljice, svetovalna služba – pedagoginja

ŠSD: nadarjeni, osebni razvoj, vpis, šolanje, poklicna orientacija, socialne stiske …

Hrušovar, Lilijana

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

DOP in DOD 1.–3., ISP-UP

Irgolič, Metka

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica športa

ŠPO 4. b, 5. b, 6.d-2 sk., 7.d-2sk., 8., 9.d

Irgolič, Zala

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica glasbene umetnosti

GUM 6.–9., CICI zbor, OPZ , VOS, ANI

Jelen Polak, Veronika

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica angleščine ter DKE

TJA 6. a, 6. b, 7. a, 8./1, 9./1, DKE 7., 8. r, DOP in DOD TJA 6, 7

Kerznar, Nataša

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

N1A 1. a in 1. b, TJA 2, TJA 3, TJA 4, TJA 5, OPB 5b

Krbavac Kenda, Klavdija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

2. b, OPB 2b

Kroflič, Martina

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica slovenščine

SLJ 6. a, 7. a, 8./1, 9./1, ISP-NAD,

DOP in DOD SLJ 6.–9.

Kunej, Anja

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

2. a, OPB 2b

Lajh, Mateja

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

vzgojiteljica predšolskih otrok

2. učiteljica v 1.b, JV1, OPB 1b,

Lamper, Nejc

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učitelj razrednega pouka

1. b, OPB 1b

Lončar, Sergeja

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

MAT 5, GOS 5, DOP in DOD MAT 5, OPB 5

Meštrov, Nataša

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

MAT 4, DRU 4, GUM 4, DOP in DOD MAT 4, KI 5, OPB 4b, ISP-NAD

Milojević, Dragica (nadom. Mihelak, Vesna)

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

knjižničarka

Knjižničarka, JV

Miklavžina, Nina

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica matematike in fizike

MAT 8./3, 9./3, FIZ 8., 9., NRA 4.–6., DOP in DOD MAT 8.,9., DOP in DOD FIZ 8

Mlinarič, Adrijana

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

OPB 2a

Mulec, Manja

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica angleščine

TJA 8./3, 9./3, OPB 3b, DOP in DOD TJA 8., 9.

Petan, Barbara

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Učiteljica naravoslovja, biologije in kemije,

NAR 6., 7., BIO 9., KEM 8., 9., OIP – POK, ISP-NAD, DOP in DOD KEM 9

Prevodnik, Cveto

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učitelj likovne umetnosti, izbirnih predmetov, organizator informacijske dejavnosti

LUM 6.–9., LS 1,2,3, UBE, MME, ROM, računalnikar – OID

Prevolnik, Sara

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica slovenščine

SLJ 8./3, 9./3, OPB 2b, ISP-NAD

Prevolšek, Vlasta

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

SLO 4, NIT 4, LUM 4, DOP in DOD SLJ 4

Rebernak, Bojan

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učitelj zgodovine in geografije

ZGO 6. a, b, 8. a, b in 9. a, b, GEO 6.–9.

Remih, Tanja

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica matematike in TIT

TIT 6.–8., MAT 7. b, 8/2, 9/2, OGL

Rokavec, Mateja

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica slovenščine in zgodovine

SLJ 6. b, 7. b, 8./2, 9./2, ZGO 7. a, 7. b

Šalej, Danica

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

ravnateljica

Štor, Mateja

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

1. a, JV

Velenšek, Aleksandra

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica angleščine in nemščine

TJA 7. b, 8./2, 9./2, N2N4, N2N5-6, NI 1,2,3, N2N7-9

Žekar, Alja

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

učiteljica razrednega pouka

LUM 5, DRU 5, OPB 4. a, ISP-NAD

 
 

Zunanji in začasni sodelavci

Ime in priimek

Delovno mesto

Izvaja

Četina, Nejc

učna pomoč (javna dela)

UP-JD 4.–9. razred, pomoč priseljencem,   učencem z učnimi težavami, JVV, VV

Grobelšek, Nina

spremljevalka učenca s posebnimi potrebami

spremljanje učenca

Koštomaj, Nadja

MSP, surdopedagoginja

DSP po odločbah

Krajnc, Kaja

MSP, inkluzivna pedagoginja

DSP po odločbah

Lugarič, Mateja

multiplikatorka projekta Izzivi medkulturnega sobivanja

pomoč priseljencem

Pavlovič, Monika

MSP, socialna pedagoginja

DSP po odločbah

Pražen, Tanita

MSP, logopedinja

diagnostika, pomoč učencem

Stopinšek Vrhovšek, Barbara

spremljevalka učenca s posebnimi potrebami,

spremljanje učenca

Šket, Anja

informatorka (javna dela)

spremstvo učencev, dežurstvo, JVV, VV

Žgajner, Barbara

učna pomoč (javna dela)

UP-JD 4.–9. razred, pomoč priseljencem,

učencem z učnimi težavami