Strokovni in vodstveni delavci

Priimek, ime

Delovno mesto

Poučuje

Ambrož Hažič, Eva

učiteljica razrednega pouka

1. b, OPB1+2

Brežnik, Nevenka

učiteljica razrednega pouka

5. a, NIT 5. b, OPB5, ISP-NAD

Čobec, Darinka

učiteljica razrednega pouka

2. a, OPB 1+2, JV2

Dolar, Nina

učiteljica naravoslovja in fizike

NAR 6., 7., FIZ 8., 9., OPB3-5

Draksler, Jana

učiteljica matematike

MAT 6. a, 7. a, 8. a, 8. b, 9. a

Frelih Turnšek, Iris

defektologinja, svetov. služba

defektologinja, DSP, ŠSS, JV2,OPB3

Goršič, Janez

učitelj športa

ŠPO 4. a, 5. a, 6.–9./f

Hojnik Tanko, Marina

pomočnica ravnateljice, svetovalna služba - pedagoginja

pomočnica ravnateljice,

ŠSS - pedagoginja

Hriberšek, Sabina

učiteljica zgodovine in geografije

GEO 6. a in 6. b, 7.a, 2. učiteljica v 1.a, OPB3-5

Hrušovar, Lilijana

učiteljica razrednega pouka

DOP in DOD 1–3., ISP-UP

Irgolič, Metka

učiteljica športa

ŠPO 4. b, 5. b, 6.–9./d, ŠSP, ŠZZ, IŠP, NŠP

Jelen Polak, Veronika

učiteljica angleščine

TJA 4. a, 5. a, 6. a, 7. a, 8. a, 9. a, OPB5, VV, ISP-NAD

Kerznar, Nataša

učiteljica razrednega pouka

N1A 1. a, 1. b, TJA 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 4. b, 5. b, JV2, OPB3, ISP-NAD

Krbavac, Klavdija

učiteljica razrednega pouka

3. b, OPB3

Kunej, Anja

učiteljica razrednega pouka

3. a, OPB3

Lajh, Mateja

vzgojiteljica predšolskih otrok

2. učiteljica v 1.b, JV1, CPZ

Lamper, Nejc

učiteljica razrednega pouka

2. b, OPB1+2, JV2

Lončar, Sergeja

učiteljica razrednega pouka

5. b, DRU 5. a, OPB5, ISP-NAD

Meštrov, Nataša

učiteljica razrednega pouka

4. a, OPB4, ISP-NAD

Milojević, Dragica

knjižničarka, svetov. služba

knjižničarka, ŠSS – pedagoginja, priseljenci

Mlinarič, Adrijana

učiteljica razrednega pouka

OPB2

Petan, Barbara

učiteljica biologije in kemije

GOS 6, BIO 8., 9., KEM 8., 9., ISP-NAD, POK, ROD

Plešnik Ivica

učiteljica razrednega pouka

OPB1

Prevodnik, Cveto

učitelj likovne umetnosti, organizator informac. dejavn.

LUM 6-9, LS1,2,3, UBE, MME, ROM, računalnikar-OID, NIP

Prevolšek, Vlasta

učiteljica razrednega pouka

4. b, OPB4, ISP-NAD

Radoš Janežič, Kristina

učiteljica slovenščine

SLO 6. a, 7. a, 8. a, 9. a, ISP-NAD, OPB5, ŠNO

Rebernak, Bojan

učitelj zgodovine in geografije

ZGO 6.-9., GEO 7. b–9.

Remih, Tanja

učiteljica matematike in TIT

TIT 6.–8., MAT 6. b, 7. b, 9. b, VV

Rokavec, Mateja

učiteljica slovenščine in DKE

SLO 6.b, 7.b, 8.b, 9.b, DKE 7.-8., VV

Šalej, Danica

ravnateljica

 

Štor, Mateja

učiteljica razrednega pouka

1.a, OPB1+2, JV2

Urlep Rogl, Milena

učiteljica glasbene umetnosti

GUM 6.-9., OPZ, VOS, Orkester

Velenšek, Aleksandra

učiteljica angleščine in nemščine

TJA 6.b, 7.b, 8.b, 9.b, NI 1,2,3, N2N6, N2N7

Zajc, Tina

učiteljica OPB in laborantka

OPB 1+2, OPB 4, laborant

  
 

Zunanji in začasni sodelavci

Ime in priimek

Delovno mesto

Izvaja

Tina Esih

asistentka

asistenca za UPP

Mojca Gluk

mobilna defektologinja

DSP po odločbah

Barbara Jošt

mobilna logopedinja

logopedska pomoč

Nadja Koštomaj

mobilna surdopedagoginja

DSP po odločbah

Manja Kranjc

informatorka (javna dela)

spremstvo učencev,

dežurstvo

Špela Malgaj

učna pomoč (javna dela)

UP-JD 4.-9. razred, pomoč priseljencem, VV

Ksenija Novak

multiplikatorka projekta Izzivi medkulturnega sobivanja,

socialna pedagoginja

pomoč priseljencem,

DSP po odločbah

Sanja Rot

mobilna socialna pedagoginja

DSP po odločbah

Barbara Stopinšek Vrhovšek

spremljevalka učenca s posebnimi potrebami

spremstvo učenca