Razred/oddelek

Razrednik

Število učencev

1. a

Mateja ŠTOR 

2. učiteljica Klara LONČAR

24

1. b

 Nejc LAMPER 

2. učiteljica Mateja LAJH

 25 

2. a

Anja KUNEJ 

 22

2.b

Klavdija KRBAVAC KENDA 

 22

3. a

Eva AMBROŽ HAŽIČ

 27

3. b

Darinka ČOBEC 

 28

4. a

Nataša MEŠTROV 

 25

4. b

 Vlasta PREVOLŠEK

 24

5. a

 Nevenka BREŽNIK

 25

5. b

 Alja ŽEKAR

25

6. a

 Veronika JELEN POLAK

 21

6. b

Bojan REBERNAK

 20

7. a

Tina KROFLIČ 

20

7. b

 Mateja ROKAVEC

 21

8. a

 Jana DRAKSLER

 20

8. b

Tanja REMIH

 18

9. a

 Nina MIKLAVŽINA

 21

9. b

 Barbara PETAN

21