Odgovornost je najlepše darilo samemu sebi.

                                              (iz strokovnega besedila)

Spoštovani!

Pozdravljeni v novem šolskem letu. Ponovno smo pred novimi izzivi, zastavljenimi cilji, željami, obljubami, zagotovo pa se nam postavlja mnogo vprašanj, razmišljanj, tudi dvomov in skrbi, kaj in kako na poti skozi vse šolske dni. Prepričana sem, da nam bo tudi to šolsko leto prineslo nova znanja, nove izkušnje, nova doživetja, nova prijateljstva … Šola je obveza, je dolžnost, pa tudi priložnost za marsikaj lepega, za srečo in veselje ob uspehih.

Vzgojno-izobraževalno delo bo naravnano k razvijanju bralne pismenosti s poudarkom na razumevanju prebranega, dvigu ravni učenja in s tem znanja, formativnem spremljanju pouka ter kulturi medsebojnega spoštovanja, prevzemanja odgovornosti in pomoči drug drugemu. Delo pri pouku bo spremljal pester obogatitveni program, v katerem bo vsak učenec lahko našel aktivnosti, s katerimi bo nadgrajeval svoja močna področja in dopolnil šibka. Navaditi učence na odgovornost in pri tem zajeti tudi vse druge vrednote, pomeni vzgojiti izobraženo osebnost s pozitivno samopodobo.

V življenju je še kako pomembno, da nismo le izobraženi, ampak da znamo biti predvsem ljudje.

Toda pot do cilja se prične s prvim korakom vas - učenci, starši, in nas - učiteljev. Dobro delo je naša skupna odgovornost. Ker je šolski vsakdan omejen z določenimi programi in zahtevami, ki jih moramo doseči, in ker imate tudi starši svoja pričakovanja in upanja, je vsekakor prav, da zahtevamo od otrok določene rezultate, samostojnost in odgovornost. Da pa nam bo vse to uspelo brez težav in v sozvočju, je še kako potrebno, da vzpostavimo trdne vezi med vami - učenci, starši, in nami - učitelji, ki bodo temeljile na sodelovanju, pozitivni komunikaciji in medsebojnem zaupanju. Zagotovo imamo zastavljene skupne realne cilje in verjamem, da jih bomo prav s sodelovanjem, medsebojnim zaupanjem in dobrim zgledom, dosegli.

Publikacija je vodnik, v katerem predstavljamo najpomembnejše podatke iz življenja in dela šole. Naj vam bo v pomoč pri načrtovanju dela v šoli in doma. Objavljena je na spletni strani, v pisni obliki pa je izvod na razpolago v tajništvu šole. Sprotne informacije pa boste skozi šolsko leto našli na naši spletni strani.

Vsem želim veliko osebnih uspehov in prijetnih doživetij.

Vaša ravnateljica

Danica Šalej