Dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci.

Vstopamo v novo šolsko leto, ki je nadaljevanje marsičesa, kar smo zasnovali v preteklosti in seveda tudi priložnost za začetek nove zgodbe. Vsekakor vstopamo v novo šolsko leto polni načrtov, pričakovanj in tudi želja. Verjamem, da se bomo za dosego našega skupnega cilja – kakovostno znanje in vsestransko oblikovana osebnost z mnogimi kompetencami – trudili vsi, tako učenci, učitelji kot tudi starši. Uspelo nam bo le v povezanosti, zaupanju in sodelovanju.

Dragi učenci, ponovno boste sedli v šolske klopi s svojimi sošolkami in sošolci. Morda bo med njimi tudi kakšen nov obraz. V šoli boste preživeli veliko časa, zato želim, da boste vzpostavljali kakovostne odnose in pridobivali znanja. Samostojno in vestno opravljajte svoje delo na poti do ciljev, ki ste si jih zadali. Cilji naj ne bodo prelahko zastavljeni, za vsak uspeh se je treba potruditi. Morda vam kdaj tudi spodleti. Pomembno je, da ne obupate, poiščete pomoč in z vso energijo nadaljujete z delom. Znanje je vrednota in dragocenost, ki jo boste nosili s seboj.

Vsi tisti, ki delamo in ustvarjamo z vami, se zavedamo, da je delati v šoli nekaj posebnega. Biti dober učitelj, ki je predan svojemu delu, je poslanstvo in ne le poklic. Vedite, da učitelji verjamejo v vas, vam dajejo priložnosti, da ste lahko uspešni na mnogih področjih in vas vodijo po poti do kakovostnega znanja.

Cenjene kolegice in kolegi. Vem, da delate odlično. Hvaležna sem vam, ker ste pri svojem delu pozorni na vsakega posameznika in hkrati na celotno skupnost naše šole. Pri delu z učenci ves čas iščete nove poti in še najpomembnejše, navajate jih na samostojnost in odgovornost pri pridobivanju novih znanj, spretnosti in oblikovanju stališč. Posebej cenim, da si pri tem postavljate visoka merila in cilje, saj s tem učencem pomagate, da se ne zadovoljijo s povprečjem. Vsekakor pa smo v vsakem trenutku s svojim vedenjem in dejanji vzorniki drug drugemu. Le odgovorno delo vsakega posameznika nas bo pripeljalo do zastavljenih ciljev.

Spoštovani starši, imamo isti cilj. Tudi vi, ali predvsem vi, ste otrokom zgled. Namesto otrok ne morete delati, se učiti, lahko pa jih spodbujate, spremljate njegovo delo in jim pomagate pri osebni rasti. Prepričana sem, da veste, da so za otrokovo učno uspešnost in razvoj pomembni sodelovanje, spoštljivi odnosi, medsebojno upoštevanje mnenj in medsebojno zaupanje.

V šolskem letu, ki je pred nami, bomo razvijali kritično mišljenje in presojo, nadaljevali z vpeljavo formativnega spremljanja učenčevega znanja, posodobili delo z nadarjenimi učenci z novimi pristopi pri pouku, gradili in razvijali strpne medsebojne odnose in kulturni dialog in spodbujali zavest, da smo vsi vzorniki v vsakem trenutku in da z dobrimi deli lahko prispevamo k boljšemu življenju v skupnosti. Z veseljem pa bomo preživeli kar največ časa v naši učilnici na prostem in na zeleni površini – igrišču pri šoli, ki dobiva končno podobo.

Delavno, prijetno in uspešno šolsko leto 2019/2020 vam želim.

Danica Šalej,

ravnateljica