Aktualno

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO - 3. RAZRED

  • Objavljeno: 13 Marec 2020
  • Zadetkov: 21913
10. TEDEN - 25.5. - 29.5. 2020
9.TEDEN  18.5. - 22.5.2020 OTROŠKI PEVSKI ZBOR
8. TEDEN - 11.5. - 15.5. 2020
TEDENSKI NAČRT DELA
3RTEDEN
PONEDELJEK 3rpon
 TOREK
3torek 
3abtja
 SREDA
 3sreda1
 ČETRTEK
3rčet 
3ABTJACET
 PETEK
 3petek
   
7. TEDEN - 4.5. - 8.5. 2020
 TEDENSKI NAČRT DELA
7TEDEN
 
PETEK
3petek
3SPObolezni
3SPOcutila
ČETRTEK
3cet
3TJACET
3spo
3spoclo
3spoccc
 SREDA  3sreda
TOREK
 
3tor
 
3tjator
PONEDELJEK PON
6. TEDEN - 20.4. - 24.4.2020
opz
 TEDENSKI NAČRT DELA
2TEDEN6
PETEK
3petek
3petresmat
3petresslo
 
ČETRTEK
3rcet
3rcettja
SREDA
3sreda
TOREK
2torek
 
3abtja
 PONEDELJEK  2PONED
   
 5. TEDEN - 14.4. - 17.4.2020
 TEDENSKI NAČRT DELA
3TEDENSKI
 PETEK
 3petek
 
ČETRTEK
3cetrek
3abtja
 
SREDA 3sreda  
   3TOREK  
 TOREK  tja3ab5teden  
     
4. TEDEN - 6.4. - 10.4.2020    
 
music
 
 TEDENSKI NAČRT DELA
3tedenski
 
PETEK
3petek
3spopet  
ČETRTEK
3cetrtek
3abtja  
 
3mat
3slj
 
SREDA
3streda
   
TOREK
3torek
   
PONEDELJEK
3ponedeljek
   
     
3. TEDEN : 30.03. - 03.04.      
TEDENSKI NAČRT DELA
tedenski
 ANALIZA ANKETE ANKETA ZA STARŠE
 
 
 
PETEK
3RPETEK
   
ČETRTEK
3cetrtek
 3TJA3abcetrek  
SREDA
3SREDA
3zanimivosti  
TOREK
2TOREK
2mat  tja3abtorek
MAT-merske enote H_C_ANDERSEN_VZIGALNIK
   SPO-Domača pokrajina  ŠPO- Spiner vadba
 PONEDELJEK
3ponedljek
   
     
2. TEDEN : 23.03. - 27.03.       
 TEDENSKI NAČRT DELA
3teden
 3mat  3gum
 3naselja  3spo  3sponaselja
     
PETEK
33petek
33koliko  
     
     
ČETRTEK
4cet
cettja3  
     
SREDA
SREDA
 33gla  3opz
     
TOREK
 2torek
tja3ab  tja3ab
     
 PONEDELJEK
3pon
   
     
 
 1. TEDEN: 16. 3. - 20. 3. 2020 
 TEDENSKI NAČRT DELA
tedn31
 
   
NALOGE PO DNEVIH - PETEK  
13Ppetek  
   
NALOGE PO DNEVIH - ČETRTEK  
 3cetrtek 3spo 
  tja3b
   
   
NALOGE PO DNEVIH - SREDA  
3SREDA 3MAT
   
NALOGE PO DNEVIH / TOREK  
 2torek
2spotja3ab
   
NALOGE PO DNEVIH / PONEDELJEK
dnevi31
 
 
 
 
 

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO - 2.RAZRED

  • Objavljeno: 13 Marec 2020
  • Zadetkov: 9408
 
8. TEDEN 11.5. - 15.5. 2020
 Izobraževanje na daljavo 2.a razred / NAVODILA
2ateden
 Kratkočasnik 2.a
2AKRAT
 
 
2bteden
 
 PONEDELJEK  2tja
   
7. TEDEN 4.5. - 8.5. 2020
 NAVODILA ZA 7.TEDEN
2raz
 2kratk
PONEDELJEK 2tja
6. TEDEN 20.4. - 24. 4. 2020
 
 
PONEDELJEK
 
cici
TOREK 2abtja
NAVODILA ZA 6.TEDEN
2r
2rkratko
   
5. TEDEN 14.4. - 17. 4. 2020  12cicizbor
  tja2ab5teden
NAVODILA ZA 5.TEDEN
2rteden5
2kratkocasnik
   
4. TEDEN 6.4. - 10. 4. 2020  
ČETRTEK 2abtja
SREDA 2abtja
  cicizbor
 
 NAVODILA ZA DELO 4.TEDEN
2razred
 2kratkohl
  2jancekjezek  2sport
   
3. TEDEN 30.03. - 03.04. 2020  NOVO! ANKETA ZA STARŠE - IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO 
NAVODILA ZA DELO 3.TEDEN
2razred3teden
2kratkocasnik
 
 
 TOREK  TJA2ABTOREK
   
2. TEDEN 23.03. - 27.03. 2020  
NAVODILA ZA DELO 2.TEDEN
videk
cettja2  tja2bcet
   
   tja2a   tja2
   
 1. TEDEN: 16. 3. - 20. 3. 2020
tja2atja2b
2r1   tja2a tja2b
 NAVODILA  ZA 1. TEDEN PDF  
   
   
 
 
 
 
 
 
 

SLOVENSKI JEZIK 9.r

  • Objavljeno: 13 Marec 2020
  • Zadetkov: 232

Dragi učenci!

Glede na razmere, v katerih smo se znašli zaradi koronavirusa, vam spodaj naštevamo snovi, naloge in zadolžitve v obsegu devetih šolskih ur – ki bi jih sicer v dveh tednih opravili v šoli – vi pa jih v naslednjih štirinajstih dneh opravite doma sami. Predlagamo, da delate po sklopih, kot so označeni spodaj.

Želimo vam, da ostanete zdravi in se vidimo kmalu!

                                                                       Učiteljice slovenščine Kristina Radoš Janežič,

                                                                                  Mateja Rokavec in Sara Prevolnik

  1. Reši naloge v DZ, 2. del: str. 42-48, naloge 2-21.

V zvezek zapiši naslov: OCENA KNJIGE in napiši kratek povzetek pravil s strani 48 in 49 (rumena podlaga).

Posebej na list napiši oceno zadnje knjige, ki si jo prebral. Napiši jo v skladu z navodili.

             V danih nalogah vadimo predvsem razumevanje besedila, v zadnji nalogi pa tvorbo  

             besedila.

  1. V DZ, 2. del, reši: str. 89-104.

V zvezek zapiši naslov: PRAKTIČNOSPORAZUMEVALNO BESEDILO in prepiši pravilo s strani 94 (rumena podlaga).

V zvezek zapiši naslov: URADOVALNO BESEDILO in prepiši pravilo s strani 95 in 96 (rumena podlaga).

V zvezek zapiši naslov: PUBLICISTIČNO BESEDILO in prepiši pravilo s strani 97 (rumena podlaga).

V zvezek zapiši naslov: STROKOVNO BESEDILO in prepiši pravilo s strani 98 (rumena podlaga).

  1. V DZ, 2. del, reši: str. 114-121.

V zvezek zapiši naslov: PRIPOVED O ŽIVLJENJU OSEBE in napiši kratek povzetek pravil s strani 120 in 121 (rumena podlaga).

Posebej na list napiši pripoved o življenju poljubno izbrane osebe (prijatelj, sošolec, družinski član, znana oseba …)

             V danih nalogah vadimo predvsem razumevanje besedila, v zadnji nalogi pa tvorbo

             besedila.