Aktualno

DARUJ SVINČNIK

  • Kategorija: Aktualno
  • Objavljeno: 18 Oktober 2018
  • Zadetkov: 320

Dragi učenci in učitelji!

Nuwara Eliya je mesto v hribovitem predelu Sri Lanke, otoške države v Indijskem oceanu. Leži na skoraj 2000 m nadmorske višine in je najpomembnejši kraj proizvodnje čaja na otoku. Med nasadi čajevcev so številne vasice, kjer so ljudje zelo revni. Nekateri otroci so tudi brez staršev in nekateri izmed njih živijo v sirotišnici.

image006

Preberite več: DARUJ SVINČNIK

Pomembnejši datumi iz ROKOVNIKA MIZŠ za vpis v srednje šole v šol. letu 2019/20

  • Kategorija: Aktualno
  • Objavljeno: 15 Oktober 2018
  • Zadetkov: 111
Pomembnejši datumi iz ROKOVNIKA MIZŠ za vpis v srednje šole v šol. letu 2019/20

datum, rok

aktivnost

izvajalci

15. in 16.2.

informativna dneva v srednjih šolah za učence in starše

do 14.2.

objava Razpisa za vpis in seznanjanje učencev z njim - internet

MIZŠ, šola

do 4.3.

prijave na preizkuse posebnih nadarjenosti (umetn.gimn. …) in pošiljanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za gimn.(š)

SŠ, učenci

11.-23.3.

preizkusi posebnih nadarjenosti učencev na določenih SŠ (po razpisu) in ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za gimnazijo (š)

do 27.3.

posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti in izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za gimnazijo (š) na SŠ

SŠ, učenci

do 2.4.

prijavljanje učencev za vpis v SŠ

učenci, šola

8.4.

javna objava številčnega stanja prijav na SŠ – internet

MIZŠ

do 23.4.

morebitni prenosi prijav za vpis na drugo SŠ

7., 9., 13.5.

nacionalno preverjanje znanja iz MAT, SLO in DKE

šola

do 22.5.

javna objava omejitev vpisa (internet) in do 29.5. obveščanje učencev

MIZŠ, šola, SŠ

14.6.

razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih na NPZ

šola

18.-21.6.

izvedba 1. kroga izbirnega postopka in vpis učencev brez OV

do 21.6.

objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na srednjih šolah z omejitvijo vpisa - internet

SŠ z OV

do 26.6.

prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

SŠ z OV

do 28.6.

objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

SŠ z OV

do 2.7.

vpis uspešnih kandidatov 2. kroga

SŠ z OV

do 3.7.

objava preostalih prostih mest na srednjih šolah (za učence s popravnimi izpiti ali za neuspešne v 2. krogu)

MIZŠ

do 30.8.

vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

POKLICNA ORIENTACIJA - Drugi pomembni datumi za starše in učence:

  • Kategorija: Aktualno
  • Objavljeno: 15 Oktober 2018
  • Zadetkov: 176

Drugi pomembni datumi za starše in učence:

14. september

obisk MOS – Ulica obrti (učenci 9.r.)

9. oktober

delavnica v 9. razredu: Izbira poklica – izziv za prihodnost (OOZ Celje)

15. oktober

1. srečanje s starši in učenci (okrogla miza Izbira poklica, Rokovnik, aktualnosti)

23. oktober

TD Spoznavanje poklicev: obisk podjetja Štore Steel d.o.o.

večkrat med letom

ure PO9: informiranje, predstavitev vsebin in aktualnosti poklicne orientacije učencem

november

izpolnjevanje e-vprašalnika o poklicni poti ali vprašalnika o poklicnih namerah

do prijave

za vpis

aktivno zbiranje informacij o poklicih in šolah, vključevanje učencev v ponujene akcije predstavitev poklicev, v dneve odprtih vrat srednjih šol …

januar, februar

timski posvet (analiza poklicnih namer) oz. povezava s šolsko zdravnico in

individualno poklicno svetovanje za učence in starše (poklicni nasveti) v šoli

februar

2. srečanje s starši (informativni dnevi, Razpis za vpis, vpisni postopek, IPS, štipendije)

do 22. marca

odločitev učencev za srednjo šolo in do 29.3. izpolnjevanje prijave za vpis (v šoli)

do 23. aprila

posvetovanje in/ali sporočilo v svetovalno službo o prenosih prijav na druge SŠ

po 29. maju

odločanje učencev za rezervne šole (v primeru omejitve vpisa na izbrani šoli)

do 14. junija

nadarjeni učenci: izpolnjevanje Poročila učenca za nadaljevanje dela nadarjenih v SŠ