Aktualno

Pomembnejši datumi iz ROKOVNIKA MIZŠ za vpis v srednje šole v šol. letu 2018/19

 • Kategorija: Aktualno
 • Objavljeno: 16 Oktober 2017
 • Zadetkov: 866

Pomembnejši datumi iz ROKOVNIKA MIZŠ za vpis v srednje šole v šol. letu 2018/19

datum, rok

aktivnost

izvajalci

9. in 10.2.

informativna dneva v srednjih šolah za učence in starše

do 23.2.

objava Razpisa za vpis in seznanjanje učencev z njim - internet

MIZŠ, šola

do 5.3.

prijave na preizkuse posebnih nadarjenosti (umetn.gimn. …) in pošiljanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za gimn.(š)

SŠ, učenci

12.-24.3.

preizkusi posebnih nadarjenosti učencev na določenih SŠ (po razpisu) in ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za gimnazijo (š)

do 29.3.

posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti in izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za gimnazijo (š) na SŠ

SŠ, učenci

do 5.4.

prijavljanje učencev za vpis v SŠ

učenci, šola

10.4.

javna objava številčnega stanja prijav na SŠ – internet

MIZŠ

do 25.4.

morebitni prenosi prijav za vpis na drugo SŠ

4., 7., 9.5.

nacionalno preverjanje znanja iz MAT, SLO in TJA

šola

do 31.5.

javna objava omejitev vpisa (internet) in do 6.6. obveščanje učencev

MIZŠ, šola, SŠ

15.6.

razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih na NPZ

šola

19.-22.6.

izvedba 1. kroga izbirnega postopka in vpis učencev brez OV

do 22.6.

objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na srednjih šolah z omejitvijo vpisa - internet

SŠ z OV

do 27.6.

prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

SŠ z OV

29.6.

objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 

SŠ z OV

do 5.7.

vpis uspešnih kandidatov 2. kroga

SŠ z OV

do 6.7.

objava preostalih prostih mest na srednjih šolah (za učence s popravnimi izpiti ali za neuspešne v 2. krogu)

MIZŠ

do 31.8.

vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Drugi pomembni datumi za starše in učence:

14. september

obisk MOS – Ulica obrti (učenci 9.r.)

16. oktober

1. srečanje s starši (Izbira poklica, Rokovnik, aktualnosti)

17. oktober

delavnica v 9. razredu: Izbira poklica – izziv za prihodnost (OOZ Celje)

večkrat med letom

ure PO9: informiranje, predstavitev vsebin in aktualnosti poklicne orientacije učencem

november

izpolnjevanje e-vprašalnika o poklicni poti ali vprašalnika o poklicnih namerah

do prijave

za vpis

aktivno zbiranje informacij o poklicih in šolah, vključevanje učencev v ponujene akcije predstavitev poklicev, v dneve odprtih vrat srednjih šol …

januar, februar

timski posvet (analiza poklicnih namer) oz. povezava s šolsko zdravnico in

individualno poklicno svetovanje za učence in starše (poklicni nasveti) v šoli

februar

2. srečanje s starši (informativni dnevi, Razpis za vpis, vpisni postopek, IPS, štipendije)

do 23. marca

odločitev učencev za srednjo šolo in izpolnjevanje prijave za vpis (v šoli)

19. april 2018

TD Spoznavanje poklicev – obisk podjetja

do 25. aprila

posvetovanje in/ali sporočilo v svetovalno službo o morebitnih prenosih prijav na druge SŠ

po 6. juniju

odločitev učencev za rezervne šole (v primeru omejitve vpisa na izbrani šoli)

do 15. junija

nadarjeni učenci: izpolnjevanje Poročila učenca za nadaljevanje dela nadarjenih v SŠ

Povezave:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

http://www.mojaizbira.si/

http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/

http://www.sklad-kadri.si

http://filternet.si/

OBVESTILO - PROMETNA VARNOST

 • Kategorija: Aktualno
 • Objavljeno: 12 Oktober 2017
 • Zadetkov: 651

Spoštovani starši.

Gradbena dela pri pokopališču so v polnem teku. Vsi učenci, ki vstopajo na postajališču Selce - tran. postaja, bodo morali do konca gradbenih del vstopati in izstopati na križišču za Stari grad. Za varnost  učencev  bo poskrbljeno. Z MO Celje so nam zagotovili, da bo organizirano spremstvo otrok do avtobusnega postajališča na križišču s Cesto na Grad. Pogovorite se z otrokom doma o varnem prihodu na avtobusno postajališče in z njega. Bodimo strpni, saj nas po končanih delih čaka urejena pot.

Danica Šalej, ravnateljica

Projekt: PROMOCIJE POKLICEV, KARIERNIH POTI IN PODJETNIŠTVA V CELJSKIH OSNOVNIH ŠOLAH ZA LETO 2017

 • Kategorija: Aktualno
 • Objavljeno: 11 Oktober 2017
 • Zadetkov: 575

moc   obrt

Spoštovani starši in učenci!

 Vabimo Vas, da se udeležite okrogle mize z delovnim naslovom:

 Izbira poklica – izziv za prihodnost

 v ponedeljek,16.10.2017, ob 16.30 uri

v Osnovni šoli Frana Kranjca, Hrašovčeva 1, Celje.

 Izbira poklica je res osebna izbira, vendar vpliva tudi na dogajanje vsake družbe. Presežki na trgu dela namreč vodijo v nezaposlenost, po drugi strani pa je že dlje časa opažen primanjkljaj v določenih poklicih. Zato je osnovna tema okrogle mize predstavitev poklicev ter:

 • Stanje na trgu dela v regiji
 • promocija poklicev in kariernih poti
 • možnosti na poti v prihodnost (štipendije)
 • podjetništvo in podjetniška miselnost

Okroglo mizo bo vodila mag. Tatjana Štinek, samostojna svetovalka OOZ Celje. Uvodno besedo bo podala ga. Marina Hojnik Tanko, pomočnica ravnateljice in pedagoginja v svetovalni službi OŠ Frana Kranjca. Gostje okrogle mize so:

-  Ga. Andreja Jurko –  vodja urada za delo I. ZRSZ Celje

-  Ga. Greta Jenček, prof. univ. dipl. nov.samostojna podjetnica Greta Jenček s.p.

- G. Dominik Ocvirk, inž. živilstva - vodja tehnološko-razvojnega oddelka Pekarne     

  Geršak, d.o.o. 

- G. Jug Sebastjan – direktor in lastnik podjetja Ekspera360, informacijske tehnologije,d.o.o.

Pridružite se nam tudi Vi  z razmišljanji in idejami.

Pričakujemo vaše aktivno sodelovanje in

Vas do našega srečanja  lepo pozdravljamo!

------------------------------

Izvedbo dogodka sta omogočila Mestna občina Celje in Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

VABILO - roditeljski sestanek, ponedeljek, 16. oktobra 2017, 9.razred

 • Kategorija: Aktualno
 • Objavljeno: 11 Oktober 2017
 • Zadetkov: 1088

Spoštovani starši in učenci obeh devetih razredov!

Vljudno vas vabiva na drugi roditeljski sestanek, ki bo v ponedeljek, 16. oktobra 2017, ob 16.30 uri v učilnici GEO-ZGO.

Dnevni red:

1.Okrogla miza z gosti »Izbira poklica – izziv za prihodnost«.

2.Razno.

V pričakovanju srečanja vas lepo pozdravljava.

Celje, 10.10. 2017

Bojan Rebernak in Tanja Remih, razrednika 9. a in 9. b razreda

moc   obrt

Projekt: PROMOCIJE POKLICEV, KARIERNIH POTI IN PODJETNIŠTVA V CELJSKIH OSNOVNIH ŠOLAH ZA LETO 2017

Preberite več: VABILO - roditeljski sestanek, ponedeljek, 16....

Nacionalni Unesco ASP projekt: Moje pravice

 • Kategorija: Aktualno
 • Objavljeno: 09 Oktober 2017
 • Zadetkov: 1069

Spoštovani! 

  

Vsi otroci na svetu imajo nekaj skupnega – njihove pravice, zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 20. novembra 1989. Čeprav je konvencija najbolj široko ratificiran dokument o človekovih pravicah doslej, so žal pravice otrok še vedno marsikje kršene.

Človekove pravice  so tema, ki nas bo povezovala v nacionalnem Unesco ASP projektu  MOJE PRAVICE. Pomembno je, da mladi poznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

Preberite več: Nacionalni Unesco ASP projekt: Moje pravice