Aktualno

PROJEKT PROSTOVOLJSTVO

 • Objavljeno: 27 Maj 2020
 • Zadetkov: 350

Med  25. in 31. majem obeležujemo Nacionalni teden prostovoljstva, ki poteka vsako leto maja po vsej državi, njegov namen pa je praznovanje prostovoljstva in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje.

Na današnji dan, 27. 5. 2020, pa v Sloveniji poteka Veseli dan prostovoljstva − osrednji dogodek Nacionalnega tedna prostovoljstva. V ta namen skupaj ali vsak zase proslavimo dobra dela, ki smo jih opravili.

V letošnjem šolskem letu 2019/20 smo v sklopu projekta prostovoljstva uresničili naslednje naloge:

 • prostovoljno delo v oddelkih podaljšanega bivanja (pomoč učitelju, pomoč mlajšim učencem pri domačih nalogah, pomoč v jedilnici pri kosilu in popoldanski malici, igra z mlajšimi učenci na igrišču);
 • pomoč v šolski knjižnici in bralne minute (branje zgodb v oddelkih PB);
 • sodelovanje s starostniki v šolskem okolišu (kulturne prireditve, nastopi v domu starejših občanov);
 • sodelovanje v različnih ozaveščevalnih in zbiralnih akcijah znotraj projekta EKOŠOLE

(zbiranje zamaškov, odpadnega papirja, odpadnih baterij, izrabljenih kartuš in tonerjev) ter znotraj projekta S tačko v roki (zbiranje hrane in odej za pomoč živalim iz zavetišč, društev, zavodov);

 • sodelovanje pri Projektu MEPI (mednarodno priznanje za mlade), netekmovalnemu programu, katerega eno od štirih področij je prostovoljno delo, ki mlade poleg ostalih veščin opremi z veščinami, kot so pravičnost, odgovornost, spoštovanje, pravičnost, odgovornost, pripadnost skupnosti, solidarnost ...

Poleg tega pa so se učenci OŠ Frana Kranjca Celje v sklopu projekta prostovoljstva v letošnjem

šolskem letu pridružili tudi vseslovenskemu projektu Bodi dober, bodi kul!, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, g. Boruta Pahorja.

Glasilo projekta Bodi dober, bodi kul nam sporoča, da je vsak na vsakem koraku vzornik in s svojim obnašanjem vpliva na obnašanje mladih. Vsi moramo početi stvari, ki so nam lahko v ponos, in dobra dela, ki nas naredijo boljša. Bodimo torej dobri, kulturni in kul ves čas.

Vsem prostovoljcem se zahvaljujemo za sodelovanje in jim čestitamo za nesebično pomoč.

Vodji projekta prostovoljstva Suzana Fideršek in Zala Irgolič

NOVA MERILA za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2020/2021

 • Objavljeno: 24 Maj 2020
 • Zadetkov: 345

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec Lipicer je izdala sklep, s katerim se spreminjajo merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednješolske izobraževalne programe za šolsko leto 2020/2021.

V postopku vpisa kandidatov v srednje šole v primeru omejitve vpisa se upošteva obstoječi Sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij iz leta 2008. Ta določa, da se pri omejitvi vpisa kandidati izbirajo na podlagi razvrstitve z uporabo točk iz zaključenih ocen obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole. Poleg tega pa sklep iz leta 2008 tudi določa, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen, se izbira med njimi nato opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika) in matematike.

Ker je bila zaradi situacije v državi in razglasitve pandemije sprejeta odločitev, da se nacionalno preverjanje znanja na osnovnih šolah za učence 9. razredov v tem šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedlo, je bilo treba navedeni sklep o merilih iz leta 2008 v tem delu popraviti oziroma spremeniti.

Sprememba sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa se tako nanaša na popravek prvega in drugega odstavka 4. točke sklepa iz leta 2008, in sicer tako, da v primeru, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina kot materni jezik), matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.

Opisana rešitev je zgolj začasna in velja samo za vpisni postopek kandidatov, ki se vpisujejo v srednje šole v šolsko leto 2020/2021. 

Povezava:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2020-21/OBVESTILO_nova-merila-v-primeru-omejitve-vpisa_7.5..doc

 

Izbirni predmeti 2020/21 e-prijava

 • Objavljeno: 19 Maj 2020
 • Zadetkov: 920

NAVODILO ZA e-PRIJAVO

NAVODILO ZA e-PRIJAVO.pdf

Učenci se skupaj s starši doma prijavljate na izbirne predmete elektronsko v programu LoPolis, z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga prejeli že lani (4.-9. razred) oz. ga prejmete na novo (3. razred) od učitelja računalništva, Cveta Prevodnika, oz. razrednikov.

Če kdo doma nima interneta, naj svojo izbiro skupaj s svojim geslom čim prej sporoči po e-mailu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali se oglasi v šoli pri pomočnici ravnateljice Marini Hojnik Tanko ali pri učitelju Cvetu Prevodniku.

Najprej greš na spletno stran www.lopolis.si, Moja šola, Izbirni predmeti, vneseš uporabniško ime in geslo, potem označiš želene izbirne predmete.

OBVEZNO se vsi učenci od 6.-8. razreda prijavite na obvezne izbirne predmete (OIP).

Izberete 2 ali največ 3 ure (nemščina ima 2 uri, ostali predmeti pa 1).

Najprej se odločite za želene predmete (modra puščica), potem pa še za rezervne (rumena puščica).

Če boste uveljavljali glasbeno šolo, namesto obveznih izbirnih predmetov označite tudi število ur (1 ali 2).

NEOBVEZNO (če želite) se učenci od 3.-5. in od 6.-8. razreda prijavite na neobvezne izbirne predmete (NIP).

Izberete največ 2 uri (nemščina ima 2 uri, ostali predmeti pa 1).

Preverite svoj izbor na vrhu spletne strani in jo zaprite.

Najprej pa si preberite priložena splošna navodila in opise obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, da se boste lažje odločili.

Rok prijav za vse je 31. maj 2020.

Po tem datumu bo izbor zaključen in izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v naslednjem šolskem letu, določeni.

 

NOVO za 3. in 6. razred!

Za učence 6. razreda:

OBVEZNO se vsi učenci od 6.-8. razreda prijavite na obvezne izbirne predmete (OIP). Izberete 2 ali največ 3 ure (nemščina ima 2 uri, ostali predmeti pa 1).

Najprej se odločite za želene predmete (modra puščica), potem pa še za rezervne (rumena puščica).

Če boste uveljavljali glasbeno šolo namesto obveznih izbirnih predmetov, označite tudi število ur (1 ali 2).

NEOBVEZNO (če želite) se učenci od 6.-8. razreda lahko dodatno prijavite tudi na neobvezni izbirni predmet (NIP). Ponujena je nemščina (nadaljevalna). Izberete jo lahko, če ste jo prejšnja leta že obiskovali, če pa ste začetniki, je smiselno, da se prijavite na obvezni izbirni predmet – nemščina.

Vendar bodite pozorni na to, da boste imeli v tem primeru še dodatne ure pouka (poleg obveznih izbirnih predmetov).

Za učence 3. razreda:

NEOBVEZNO (če želijo) se učenci od 3.-5. razreda prijavijo na neobvezne izbirne predmete (NIP).

Ponujamo nemščino, računalništvo in šport. Izberejo največ 2 uri (nemščina ima 2 uri, ostali predmeti pa 1).

Marina Hojnik Tanko

lop

Informacija o prenosu prijav za devetošolce

 • Objavljeno: 21 Maj 2020
 • Zadetkov: 311

Dragi devetošolci in starši,

prijave na srednje šole ste do 11. 5. 2020 poslali in na srednjih šolah se trenutno ukvarjajo z vnosom prijav v aplikacijo ter načrtovanjem prenosa prijav in izvedbe vpisa.

Stanje prijav na srednjih šolah bo objavljeno na spletni strani MIZŠ od 20. 5. 2020 dalje in bo vsak dan ažurirano.

Do 16. 6. 2020 lahko devetošolci neomejeno prenašate prijave v vse programe, tudi v tiste, kjer je število prijav večje od števila razpisanih mest.

Postopek prenosa prijav je letošnje leto poenostavljen, tako da lahko devetošolci in starši vse naredite na daljavo, in sicer:

1. Natisnete obrazec, ki ga najdete v priponki in je objavljen na spletni strani ministrstva

2. Obrazec izpolnite, podpišete in ga skeniranega ali fotografiranega pošljete na elektronski naslov svetovalne delavke na srednjo šolo, kjer imate prijavo.

3. Šolske svetovalne delavke SŠ bodo prijavnico preposlale na šolo, kamor boste želeli prenesti prijavo. 

To pomeni, da staršem in učencem ni potrebno prihajati na nobeno šolo, vse bodo opravili preko elektronske pošte, srednje šole pa bodo prijavnice same prenesle med sabo ob koncu prenosnega roka.

Tako kot vsako leto tudi letos staršem in učencem svetujemo, da se o smiselnosti prenosa prijave na drugo šolo pogovorite s šolskimi svetovalkami osnovnih in srednjih šol.

Pri svetovalkah srednjih šol lahko tudi preverite, kakšno je stanje točk glede na ocene 7. in 8. razreda. Pri tem vas prosijo, da za te podatke pokličete starši, saj gre za zaupne podatke.

Javna objava omejitev vpisa bo 26. 6. 2020 na spletni strani MIZŠ.

Obveščanje kandidatov o vpisu bo do 24. 6., vpis v srednje šole pa med 30. 6. in 6. 7. 2020.

Neuspešni v 1. krogu izbirnega postopka se boste za 2. krog prijavljali do 9. 7. 2020, vpisali pa do 16. 7. 2020. Tudi o tem vas bodo s srednjih šol obvestili.

Če potrebujete še kakšno informacijo, me lahko pokličete v šolo ali pišete na e-mail.

Učenci pa se od ponedeljka dalje lahko ponovno oglasite kar pri meni v šoli.

Marina Hojnik Tanko

Informacija o prenosu prijav za devetošolce 

Dragi devetošolci in starši,

prijave na srednje šole ste do 11. 5. 2020 poslali in na srednjih šolah se trenutno ukvarjajo z vnosom prijav v aplikacijo ter načrtovanjem prenosa prijav in izvedbe vpisa.

Stanje prijav na srednjih šolah bo objavljeno na spletni strani MIZŠ od 20. 5. 2020 dalje in bo vsak dan ažurirano.

Do 16. 6. 2020 lahko devetošolci neomejeno prenašate prijave v vse programe, tudi v tiste, kjer je število prijav večje od števila razpisanih mest.

Postopek prenosa prijav je letošnje leto poenostavljen, tako da lahko devetošolci in starši vse naredite na daljavo, in sicer:

1. Natisnete obrazec, ki ga najdete v priponki in je objavljen na spletni strani ministrstva

2. Obrazec izpolnite, podpišete in ga skeniranega ali fotografiranega pošljete na elektronski naslov svetovalne delavke na srednjo šolo, kjer imate prijavo.

3. Šolske svetovalne delavke SŠ bodo prijavnico preposlale na šolo, kamor boste želeli prenesti prijavo. 

To pomeni, da staršem in učencem ni potrebno prihajati na nobeno šolo, vse bodo opravili preko elektronske pošte, srednje šole pa bodo prijavnice same prenesle med sabo ob koncu prenosnega roka.

Tako kot vsako leto tudi letos staršem in učencem svetujemo, da se o smiselnosti prenosa prijave na drugo šolo pogovorite s šolskimi svetovalkami osnovnih in srednjih šol.

Pri svetovalkah srednjih šol lahko tudi preverite, kakšno je stanje točk glede na ocene 7. in 8. razreda. Pri tem vas prosijo, da za te podatke pokličete starši, saj gre za zaupne podatke.

Javna objava omejitev vpisa bo 26. 6. 2020 na spletni strani MIZŠ.

Obveščanje kandidatov o vpisu bo do 24. 6., vpis v srednje šole pa med 30. 6. in 6. 7. 2020.

Neuspešni v 1. krogu izbirnega postopka se boste za 2. krog prijavljali do 9. 7. 2020, vpisali pa do 16. 7. 2020. Tudi o tem vas bodo s srednjih šol obvestili.

Če potrebujete še kakšno informacijo, me lahko pokličete v šolo ali pišete na e-mail.

Učenci pa se od ponedeljka dalje lahko ponovno oglasite kar pri meni v šoli.

Marina Hojnik Tanko

 

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV 2020/21

 • Objavljeno: 19 Maj 2020
 • Zadetkov: 1716

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2020/21

 SPLOŠNO O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (OIP)

ANSAMBELSKA IGRA

LIKOVNO SNOVANJE 1,2,3

NAČINI PREHRANJEVANJA

NEMŠČINA 1,2,3

OBDELAVA GRADIV - LES

POSKUSI V KEMIJI

RAČUNALNIŠTVO

RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI

RETORIKA

SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠPORT

TURISTIČNA VZGOJA

VERSTVA IN ETIKA 1,2,3