EDEN POMAGA PRI GORENJU, DRUGI PRI GAŠENJU. KDO SVA?

 • Objavljeno: 09 Februar 2016
 • Zadetkov: 10388

he 2810  V četrtek, 21. 1. 2016, so se naši nadarjeni učenci na I. gimnaziji Celje udeležili kemijske delavnicez naslovom EDEN POMAGA PRI GORENJU, DRUGI PRI GAŠENJU. KDO SVA?

Na kemijski delavnici so dijaki prikazali nekaj atraktivnih poskusov s kisikom in ogljikovim dioksidom. V nadaljevanju pa so učenci tudi sami pridobivali ta dva plina in spoznavali njune lastnosti.

Delavnica je bila namenjena nadarjenim učencem 8. razreda v okviru projekta »Brihtne bučke«.

Barbara Petan

KOSILA UČENCEV - NOVA PRAVILA V LETU 2016

 • Objavljeno: 28 Januar 2016
 • Zadetkov: 17998

Spoštovani!

1. 1. 2016 je v veljavo stopila nova sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi upravičenost do subvencioniranega kosila učencev. Mesečno moramo posredovati na ministrstvo določene podatke o obrokih učencev, zato smo na šoli prešli na nov program evidentiranja prehrane in izdajanje položnic, ki se bo začel uporabljati s 1. februarjem 2016. S tem se spreminja način prijav in odjav šolskih kosil.

ŠOLSKI SKLAD

 • Objavljeno: 04 Januar 2016
 • Zadetkov: 13773

Pozdravljeni!

Sporočam vam končni znesek, ki ste ga donirali na novoletnem bazarju.

Ta znaša 2.195 €.   Še enkrat hvala vsem!

Predsednica šolskega sklada


Pomoč šolskemu skladu – zberimo 250 kg odpadnega papirja na učenca


POKLICNA ORIENTACIJA

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE: 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/


600 500 image 69  ZBIRAMO ZAMAŠKE ZA DOBER NAMEN

Na naši šoli smo se v letošnjem letu ponovno pridružili akciji zbiranja zamaškov.

Z zbranimi zamaški smo tokrat pomagali družini pokojnega policista Mirka Krivca iz Šentjurja in družini štiriletnega dečka Aleksa s cerebralno paralizo.

Seveda družinama želimo vse najboljše in upamo, da smo vsaj deloma pripomogli k temu, da bodo zbrali potrebna finančna sredstva.

Seveda pa nam brez vseh, ki zbirate in pridno prinašate zamaške, ne bi uspelo.

ISKRENA HVALA.

Alja Žekar, vodja akcije zbiranja zamaškov


Zbiralna akcija starega papirja

star papir Denarno stanje po razredih na dan 1. 9. 2015

Razred ZNESEK v EUR
1.a 0
1.b 0
2.a 6,30
2.b 12,54
3.a 30,52
3.b 27,91
4.a 63,36
4.b 118,05
5.a 6,49
5.b 61,70
6.a 507,80
6.b 110,89
7.a 366,80
7.b 118,19
8.a 151,95
8.b 237,10
9.a 18,20
9.b 78,40

KULTURNI DAN-ogled gledališke predstave (7.–9.razred)

 • Objavljeno: 18 Januar 2016
 • Zadetkov: 10449

sleparja v krilu WEB 19 b

V ponedeljek, 4. 1. 2015, smo imeli učenci 3. triade (7.–9.razred) kulturni dan - ogled gledališke predstave Sleparja v krilu v SLG Celje. Po koncu druge šolske ure smo se vsi zbrali pred šolo in se skupaj odpravili do gledališča. Predstava se je pričela ob 10.30 in je trajala 1 uro in 40 minut.

Vsi smo uživali in kar nismo verjeli, da je se je predstava že končala.J

BAZAR

 • Objavljeno: 24 December 2015
 • Zadetkov: 16385

bazarSpoštovani starši, obiskovalci novoletnega bazarja!

Zahvaljujemo se vam za vaše prostovoljne prispevke na bazarju. Zbrali smo mnogo več kot prejšnja leta. Natančen znesek vam sporočimo po praznikih, ko prispejo vsi računi za porabljen material.

Želimo vam vesele praznike.

Predsednica in člani odbora Šolskega sklada

DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC

 • Objavljeno: 12 Januar 2016
 • Zadetkov: 10548
  ČLOVEKOVE PRAVICE         

10. decembra leta 1948 so sprejeli Splošno deklaracijo človekovih pravic, kjer so na globalni ravni prvič razglasili, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice ter da so do svojih pravic in svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali katero koli drugo okoliščino.

Podkategorije