UDELEŽBA NA ETWINNING KONTAKTNEM SEMINARJU V BEOGRADU

  • Kategorija: Aktualno
  • Objavljeno: 17 Maj 2017
  • Zadetkov: 2104

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=W4HJYjONEhE

 Veronika Jelen Polak in Vlasta Prevolšek sva se od 26.4. do 28. 4. 2017 udeležili kontaktnega seminarja v Beogradu, katerega se je udeležilo preko 80 udeležencev  s  17 evropskih  držav,  in  je financiran s strani evropskih sredstev. 

 https://scontent.fbud2-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/18516410_10211442188242945_626198948_n.jpg?oh=29921d99d314afa13db200e8faa6a09b&oe=591D2D32

Preberite več: UDELEŽBA NA ETWINNING KONTAKTNEM SEMINARJU V...

»SKRB ZA KVALITETO POUČEVANJA IN UČENJA«

  • Kategorija: Aktualno
  • Objavljeno: 23 Oktober 2017
  • Zadetkov: 2096

erasUčna mobilnost šolskega osebja

Teden dejavnosti  (23-10.- 27.10.2017) ali celo šolsko leto

V tednu dejavnosti in tudi preko celega šolskega leta sistematično uvajamo nove metode, pristope in aktivnosti  v pouk in druge dejavnosti na šoli, ki smo jih 4  strokovne delavke   naše šole  (Darinka Čobec, Veronika Jelen Polak, Nevenka Brežnik, Vlasta Prevolšek)  prenesle s svojih strokovnih spopolnjevanj v tujini  v kolektiv.

Preberite več: »SKRB ZA KVALITETO POUČEVANJA IN UČENJA«

0,5% dohodnine za šolski sklad

  • Kategorija: Aktualno
  • Objavljeno: 08 December 2017
  • Zadetkov: 1488

Spoštovani starši!                                                                                           

 Celje, 08. 12. 2017

Na seji sveta staršev in seji odbora Šolskega sklada so predstavniki podali pobudo, da bi starši del svoje dohodnine, ki jo sicer plačajo v državni proračun, namenili za potrebe naše šole.

Zakon o dohodnini v 142. členu predvideva, da lahko davčni zavezanci do  0,5 % dohodnine, ki se odmeri po zakonu od dohodkov, namenijo za financiranje splošnih koristnih namenov. Za splošne koristne namene po zakonu štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni – gre torej za ustanove in zavode, ki opravljajo nepridobitno dejavnost, in mednje spadajo seveda tudi osnovne šole. Za zavezance je namenitev dela dohodnine brezplačna, saj ne gre za klasično donacijo.   

Preberite več: 0,5% dohodnine za šolski sklad

Podkategorije