POK-ovci

  • Objavljeno: 09 Februar 2016
  • Zadetkov: 8432

V prvem polletju smo devetošolci obiskovali izbirni predmet Poskusi v kemiji - POK. Glavni namen predmeta je  varno eksperimentiranje.

Pri predmetu smo letos namenili veliko časa in vztrajnosti gojenju kristalov modre galice.

POK-ovci smo raziskovali tudi vsebnost enostavnih sladkorjev v priljubljenih kosmičih naših učencev in pripravili razstavo v avli šole.

Nekaj utrinkov in naše rezultate si lahko ogledate na fotografijah.

 POK-ovci he 2810

KULTURNI DAN-ogled gledališke predstave (7.–9.razred)

  • Objavljeno: 18 Januar 2016
  • Zadetkov: 10487

sleparja v krilu WEB 19 b

V ponedeljek, 4. 1. 2015, smo imeli učenci 3. triade (7.–9.razred) kulturni dan - ogled gledališke predstave Sleparja v krilu v SLG Celje. Po koncu druge šolske ure smo se vsi zbrali pred šolo in se skupaj odpravili do gledališča. Predstava se je pričela ob 10.30 in je trajala 1 uro in 40 minut.

Vsi smo uživali in kar nismo verjeli, da je se je predstava že končala.J

EDEN POMAGA PRI GORENJU, DRUGI PRI GAŠENJU. KDO SVA?

  • Objavljeno: 09 Februar 2016
  • Zadetkov: 10420

he 2810  V četrtek, 21. 1. 2016, so se naši nadarjeni učenci na I. gimnaziji Celje udeležili kemijske delavnicez naslovom EDEN POMAGA PRI GORENJU, DRUGI PRI GAŠENJU. KDO SVA?

Na kemijski delavnici so dijaki prikazali nekaj atraktivnih poskusov s kisikom in ogljikovim dioksidom. V nadaljevanju pa so učenci tudi sami pridobivali ta dva plina in spoznavali njune lastnosti.

Delavnica je bila namenjena nadarjenim učencem 8. razreda v okviru projekta »Brihtne bučke«.

Barbara Petan

DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC

  • Objavljeno: 12 Januar 2016
  • Zadetkov: 10598
  ČLOVEKOVE PRAVICE         

10. decembra leta 1948 so sprejeli Splošno deklaracijo človekovih pravic, kjer so na globalni ravni prvič razglasili, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice ter da so do svojih pravic in svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali katero koli drugo okoliščino.

KOSILA UČENCEV - NOVA PRAVILA V LETU 2016

  • Objavljeno: 28 Januar 2016
  • Zadetkov: 18044

Spoštovani!

1. 1. 2016 je v veljavo stopila nova sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi upravičenost do subvencioniranega kosila učencev. Mesečno moramo posredovati na ministrstvo določene podatke o obrokih učencev, zato smo na šoli prešli na nov program evidentiranja prehrane in izdajanje položnic, ki se bo začel uporabljati s 1. februarjem 2016. S tem se spreminja način prijav in odjav šolskih kosil.

Podkategorije