Šolsko malico boste nesli s seboj, ne pozabite na morebitno odjavo kosil, če ne boste kosili.

Odhod domov: Edina vožnja šolskih avtobusov in kombijev ob 13:30.

OPB 1-3 bodo po urniku. Po otroke, ki ne gredo na šolski prevoz, pridejo starši.

OPB 4-5 in VV bodo samo do odhoda na šolske prevoze (13.20).

Vsi ostali po ŠD in kosilu domov.

URNIK ZA KOSILO (tudi v GOS učilnici):

OPB 1a, 1b ob 12.30 (dežurstvo: učitelji OPB, spremljevalci)

OPB 2a, 2b, 3 ob 12.45 (dežurstvo: učitelji OPB, spremljevalci)

OPB 3+4, 4, 5 ob 13.00 (dežurstvo: učitelji OPB, spremljevalci)

6.-9. razred ob 13.10 (dežurstvo: učitelja VV, spremljevalci)

PA ŠE TO:

Varen korak!

Franc Božiček, organizator športnega dne