Kot ste bili obveščeni v začetku šolskega leta bo v skladu s šolskim koledarjem v soboto, 2.2.2019, pouk. Začeli bomo s 1. šolsko uro (8.20) in končali s 4. oz. 5. uro (12.40) po petkovem parnem urniku. Predure in šolske dejavnosti po 5. uri odpadejo.

Zjutraj bo samo 2. šolski prevoz (tudi kombiji – priložen je vozni red).

Zajtrka, JV in JVV ne bo.

PB 1-5 in VV:

Bo od 11.55 oz. 12.45 do odhoda šolskih prevozov (13.30). Učitelji OPB in VV v tem času peljejo učence na kosilo po urniku.

ŠOLSKI PREVOZI DOMOV:

Samo ena vožnja (avtobusi in kombiji) ob 13.30.

Učenci 3.a in 3.b to soboto nimajo pouka, ker imajo delovno soboto 30. 3. 2019 (plavalni tečaj).

Učencem 8. in 9. razredov – nadarjeni za TJA pa želimo, da bodo svoje znanje angleškega jezika uspešno uporabili pri odkrivanju zanimivosti Londona.

Spremenjen vozni red kombijev ...

Vozni red šolskih prevozov 2. 2. 2019

Vozni red šolskih prevozov 2. 2. 2019

 

PRIHODI

Postajališča

ODHODI

Relacija

prevoza

1

2

 

3

4

5

Celje-

Skalna klet-

Polule  

šolska AP

 

7.57

7.59

8.00

8.02

8.05

Celje Zavodna

Celje Selce tran.

Cesta na Grad K

Cesta na Grad bife

Skalna klet

Šolska AP

 

 

 

 

 

13.30

 

 

Celje AP-

Polule šolska

AP-

Zagrad/Celju

 

8.00

8.01

8.02

8.04

8.05

Zagrad/Celju

Zagrad/Celju trg.

Zagrad/Celju Žična

Zagrad/Celju gost.

Celje pod gradom m.

Šolska AP

 

 

 

 

 

13.30

 

 

 

Tremerje-

Košnica-

Polule

šolska AP

 

7.40

7.41

7.42

7.45

7.48

7.51

7.54

7.57

7.58

Tremerje obr.

Tremerje

Košnica/Celju

Košnica/Celju Križ

Košnica/Celju Cvetrežnik

Košnica/Celju Igrišče

Košnica/Celju Cvetrežnik

Košnica/Celju Križ

Polule

Šolska AP

13.30

 

 

 

* Sp. Košnica –

šolska AP

 

7.30

7.33

7.34

7.35

7.38

7.41

7.44

7.46

7.48

7.50

7.51

7.54

7.57

8.01

8.02

8.04

Sp. Košnica /Celju

Košnica/Celju Križ

Polule

Šolska AP

Polule

Košnica/Celju Križ

K0šnica/Celju Cvetrežnik

Košnica/Celju Igrišče

Košnica/Celju Kragolnik

Košnica/Celju 62

Lisce-Anski vrh kapela

Lisce-Anski vrh

Lisce 2

Maistrova-Lovska koča K.

Celje Breg Partizanska

Celje Breg Most

Šolska AP

13.30

 

 

* Celje AP-

Celje Stari Grad-

Zvodno-

Celje AP

 

7.30

7.35

7.41

7.41

7.45

7.52

8.00

Celje Stari Grad

Zvodno Kapela

Celje Cesta na Grad K.

Celje Cesta na Grad bife

Celje pod gradom m.

Plate k

Šolska AP

 

13.30

 

 

* Lovska koča-

Zg. Polule-

Polule

šolska AP

 

7.55

7.57

7.59

8.01

Maistrova-Lovska koča K.

Zg. Polule Lovski dom

Zg. Polule

Zg. Polule Belej

Šolska AP

 

13.30