Spoštovani starši!                                                                                           

 Celje, 08. 12. 2017

Na seji sveta staršev in seji odbora Šolskega sklada so predstavniki podali pobudo, da bi starši del svoje dohodnine, ki jo sicer plačajo v državni proračun, namenili za potrebe naše šole.

Zakon o dohodnini v 142. členu predvideva, da lahko davčni zavezanci do  0,5 % dohodnine, ki se odmeri po zakonu od dohodkov, namenijo za financiranje splošnih koristnih namenov. Za splošne koristne namene po zakonu štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni – gre torej za ustanove in zavode, ki opravljajo nepridobitno dejavnost, in mednje spadajo seveda tudi osnovne šole. Za zavezance je namenitev dela dohodnine brezplačna, saj ne gre za klasično donacijo.   

Zbrana sredstva iz dohodnin staršev, ki se boste odločili za sodelovanje, se bodo zbirala na računu ustanove za družbene naložbe »Sklad 05«, ki je s sklepom Vlade RS upravičen za to dejavnost.  »Sklad 05« bo zbrana sredstva nakazal v šolski sklad OŠ Frana Kranjca in sredstva bodo porabljena v skladu s Pravili delovanja šolskega sklada: financiranje dejavnosti posameznikov ali skupine, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev; za nadstandardne dejavnosti skupine ali razreda; tudi za dobrodelnost, pripravljenost in zavzemanje za enakost med vsemi udeleženci učnega in vzgojnega procesa, nakup nadstandardne opreme, ki omogoča kvalitetnejše vzgojno-izobraževalno delo za vse učence na šoli,  ter zviševanje standarda vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. 

V primeru, da boste namenili svoj delež dohodnine naši šoli, vas prosimo, da izpolnite obrazec, ki je na voljo na spletni strani šole, in ga v pisni obliki prinesete v tajništvo šole. Gre seveda za povsem prostovoljno odločitev. Izpolnitev obrazca je enostavna, saj morate vpisati samo osnovne podatke in se podpisati. Obrazec lahko dobite v pisni obliki v šoli (tajništvo, svetovalna služba) in ga lahko pri nas tudi izpolnite. Rok za oddajo vaše zahteve je 20. 12. 2017.

Za sodelovanje v omenjeni pobudi se bomo odločili tudi zaposleni na šoli, saj se nam zdi zelo koristno in solidarno, da del svoje dohodnine namenimo neposredno za potrebe naših učencev. 

 

V primeru, da se boste odzvali in del svoje dohodnine namenili za potrebe učencev naše šole, se vam iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

Lep pozdrav!

NATISNI OBRAZEC...

vzorec

 

Danica Šalej,

 ravnateljica