OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2017/18

LIKOVNO SNOVANJE 1,2,3

NEMŠČINA 1,2,3

OBDELAVA GRADIV - LES

POSKUSI V KEMIJI

RAČUNALNIŠTVO

RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI

RETORIKA

SONCE, LUNA IN ZEMLJA

ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠPORT

TURISTIČNA VZGOJA

VERSTVA IN ETIKA 1,2,3

SPLOŠNO O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (OIP)

NEBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2017/18

NIP ŠPORT 4., 5., 6. razred (NŠP) 

NIP RAČUNALNIŠTVO (NRA)

NIP ANGLEŠČINA - 1.r. (N1A)

NIP drugi tuji jezik nemščina za 2. in 3. triado (N2N) 

 SPLOŠNO O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH (OIP)
 

NAMESTI ADOBE READER: