NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2017-18

-----------------------------------------------------------

LIKOVNO SNOVANJE 1,2,3

NEMŠČINA 1,2,3

OBDELAVA GRADIV - LES

POSKUSI V KEMIJI

RAČUNALNIŠTVO

RETORIKA

ROBOTIKA V TEHNIKI

SONCE, LUNA IN ZEMLJA

ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠPORT

TURISTIČNA VZGOJA

VERSTVA IN ETIKA 1,2,3

VZGOJA ZA MEDIJE - TISK

 


NAMESTI ADOBE READER: