fotografije ...

Vsak človek na svetu se rodi z enakimi pravicami ne glede na njegovo nacionalnost, spol, etično pripadnost, politično prepričanje, raso, vero, jezik … Izhodišče globalnega učenja predstavljajo človekove pravice, ki se jih je treba učiti zaradi ustvarjanja pravičnejšega sveta, v katerem bo človek lahko ohranjal dostojanstvo, lastno vrednost, enakost in spoštovanje raznolikosti. Medkulturni dialog je eden izmed ključnih pogojev za bivanje na skupnem planetu.

Kot Unescova šola smo na ta način obeležili tudi mednarodni dan otrokovih pravic. V avli šole smo zbirali denarne prispevke za šolanje Jaye, učenke naše partnerske šole v Indiji. Učence smo želeli ozavestiti, da s tem, ko se odpovedo kakšni malenkosti, kot je to sladkarija ali igračka, omogočijo izobraževanje in s tem dostojno prihodnost naše prijateljice.

Učencem smo letos pripravili različne delavnice, pri katerih so sodelovali zunanji izvajalci različnih društev, kot so: Amnesty International Slovenije, Društvo Humanitas, Društvo za Združene narode. Naše delo so popestrili tudi Unesco glasniki, ki so otrokom predstavili svoje poslanstvo. Zaradi raznolikih in razgibanih delavnic so otroci pridno sodelovali in pokazali veliko delovne energije.

Med drugim so v ustvarjalnem delu dneva reciklirali svoje stare in rabljene majice. Razstavo le-teh si lahko ogledate v avli naše šole. Presenečeni boste, kako ustvarjalni in domiselni so bili.

Hvala vsem sodelujočim za pozitivno energijo, dobre ideje in pomoč pri organizaciji tega dne. Najlepša zahvala pa gre vsem društvom, ki so prostovoljno širili med nas nova spoznanja in nas na zabaven način naučili toliko novega.

Vodja projekta: prof. Klavdija Krbavac, mag.