covid 19 coronavirus logo Spoštovani starši.

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno - izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo. Učitelji se bodo v teh dneh z učenci dogovorili, kako bo potekalo delo na daljavo. Vsa gradiva in navodila bodo posredovana v spletnih učilnicah.

Za učence 1. do 3. razreda bo v šoli organizirano nujno varstvo, toda le za učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. Vse, ki res potrebujete nujno varstvo otrok, pozivamo, da nam ustrezno dokazilo (potrdilo v priponki potrjeno pri delodajalcu) posredujete do jutri, v sredo, 31. 3. 2021 do 12. ure. Obvestilo o nujnem varstvu otroka ste starši prejeli tudi na vaše e- naslove preko Lopolis-a.

Šola bo organizirala šolsko prehrano za učence v nujnem varstvu (malico, kosilo) in za učence, ki se izobražujejo doma in so upravičeni do subvencionirane prehrane (kosilo). Prosimo vas, da prijavite učenca na šolsko prehrano v tajništvu šole do srede, 31. 3. 2021 do 13. ure.

Prosim, da nam pravočasno sporočite vaše potrebe glede nujnega varstva in prehrane, da bomo lahko uspešno organizirali delo.

Spoštovani starši, dragi učenci.

Pred nami so praznični dnevi, izkoristite tople sončne žarke in poiščite v naravi moč in navdih, da bomo skupaj uspešno prešli tudi skozi to obdobje šolanja na daljavo.

Danica Šalej,

Ravnateljica

OBRAZEC: Potrdilo za potrebe dokazovanja nujnega varstva otroka