Spoštovani starši, dragi učenci.

V skladu z obema odlokoma bo pouk za vse učence od 1. do 9. razreda tudi v tednu od 22. do 26. marca 2021 potekal tako, kot je potekal v tem tednu; torej v šolskih prostorih, prilagojeno trenutnim epidemiološkim razmeram in ob doslednem upoštevanju preventivnih ukrepov NIJZ ter navodilih resornega ministrstva.

Pomembno je, da vsi, ki delamo, ustvarjamo in se srečujemo v šoli, dosledno upoštevamo dogovorjene ukrepe (uporaba mask, upoštevanje varnostne razdalje, higiena rok, prezračevanje prostorov), saj bomo le tako prispevali k varnemu okolju ter zaščitili sebe in druge.

Učenci, z vašim ravnanjem ste že sedaj dokazali, da znate in ste odgovorni in ste s tem vzgled mnogim odraslim. Naj bo tako še v naprej.

Usmerite vašo energijo v učenje in sprotno delo. Držite se dogovorjenih, med učitelji posameznih predmetov usklajenih rokov ocenjevanja znanja, s katerimi ste seznanjeni in si lahko pridobite lepe ocene. Ne odlašajte z nalogami in se ne zanašajte na popravljanje ocen, saj lahko že jutri spet pride do neljubih sprememb.

 Spoštovani starši, zahvaljujemo se vam za razumevanje, za podporo vašemu otroku, predvsem pa za skrb, da v šolo prihajajo samo zdravi otroci. Kot odgovorne starše pa vas prosim, da se pogovorite z otrokom, kako pomembno je, da se tudi v popoldanskem času držimo pravil glede stikov ter se zavarujemo pred možnimi okužbami.

 

Informacija za učence in starše 6. in 9. razredov

Z informacijo o rednih rokih Nacionalnega preverjanja znanja v letu 2021 ste že seznanjeni. V naslednjem tednu pa bo potekalo po slovenskih šolah pilotno e- testiranje za izvedbo Nacionalnega preverjanja znanja na daljavo v primeru, da v rednih rokih učencev ne bo v šoli.

Gre za pilotno e- testiranje, da se učenci seznanijo s programom in različnimi tipi nalog in tokrat še ne za preverjanje znanja. Učenci 9. razredov bodo izvajali e- testiranje v ponedeljek, 22. 3. 2021, 2. oziroma 4. šolsko uro, učenci 6. razredov pa v sredo, 24. 3. 2021, 0. oziroma 2. šolsko uro v računalniški učilnici. Tretjina testa bo sestavljena iz slovenščine, tretjina iz matematike in tretjina iz angleškega jezika. Popoldan po 15.30 uri pa bodo lahko učenci sami preizkušali test tudi doma.

Učenci, prepričana sem, da se boste načrtovane aktivnosti lotili resno in odgovorno.

 Danica Šalej, ravnateljica