Spoštovani starši.

Kot smo bili obveščeni že preko medijev, je vlada RS na svoji seji v četrtek, 12. 11. 2020, glede na epidemiološke razmere v državi sprejela odločitev, da se za področje vzgoje in izobraževanja podaljšajo trenutno veljavni ukrepi.

V tem tednu smo vzpostavili načine izobraževanja na daljavo, otroci so se v veliki večini uspešno vključili v delo. Glede na vaše odzive se je izkazalo, da smo se v septembru in v prvi polovici oktobra skupaj z učenci dobro pripravili na učenje na daljavo. Učenci se odzivajo, samostojno vstopajo v spletne učilnice in se udeležujejo Zoom srečanj. Delovni dan se prične ob utečeni uri; delo učenci opravljajo v času, ko so še spočiti in dovolj motivirani. Lahko pa si del nalog v dnevu samostojno razporedijo glede na domače okoliščine in svoje zmožnosti, sposobnosti. Pomembno je, da delajo sproti. Trudimo se, da v večini uskladimo tudi video konference in tako omogočimo delo in stik v živo. Zahvaljujemo se vsem vam, spoštovani starši, ki ste skupaj z učenci vzpostavili delovni ritem in spodbujate otroke, da uspešno opravljajo svoje delo, oddajajo dogovorjene naloge in so v stiku z učitelji. Tiste starše, ki vam še to ni uspelo, spodbujamo, da vztrajate in pomagate otrokom, da postane šolsko delo njihova odgovornost in rutina.

Ne pozabite na telesne aktivnosti in sprostitev, saj bo tako čas, ki ga preživljate doma, zagotovo manj stresen in bolj miren.

Učiteljice, učitelji so z učenci v stiku, jih spodbujajo pri delu, pripravljajo raznolike naloge in jih vodijo k samostojnemu delu. Če nastopijo težave, se pogovorijo z učencem in seveda vami, starši. V primeru težav se lahko obrnete po pomoč tudi na šolo oziroma na svetovalno službo.

Učencem, ki potrebujejo pomoč pri komunikacijskih oziroma tehničnih težavah, smo priskočili na pomoč in v veliki meri te težave tudi rešili. Prav tako smo nekatere učence oskrbeli za delo z izposojo računalniške opreme, slušalk in kamer.

Zagotavljanje toplih obrokov za naše učence dobro teče. Še vedno se lahko prijavite na prevzem kosila v šolsko kuhinjo vsak dan do 8. ure zjutraj.

Na vaše e-naslove vam posredujemo še Pravila dela in obnašanja na video konferenci. Prosimo vas, da ga skupaj z učenci preberete in se pogovorite z njimi. Pomembno je, da prav vsi upoštevamo pravila in ravnamo z vso odgovornostjo.

Zahvaljujemo se vam za vse spodbudne besede in pohvale. Veseli smo vaših povratnih informacij.

Skupaj bomo zagotovo uspešno vodili učence in jim pomagali pri opravljanju vsakdanjih obveznosti.

Vse dobro vam želimo,

ravnateljica in vsi zaposleni.

covid 19 coronavirus logo