22
2. RAZRED
   NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO:  Videokonference ZOOM 
 
2ab1 CICI ZBOR 
KRT181  opb21121
 
mzzz1
 2ab1 opb21131
opb2 11jan   
 
 2ab1 pb2 jan2021
0PB2 jan2021   
 
2r7
  pkkcsn
 
2rrr6  
   ppkrt
 
pb1bbba    OPB23223
 
  TEHDAN1  krrrtc 
 
2ab1 
 
  krt  neki1
Povezave na priporočila za učenje od doma
1. Priporočila za poučevanje na daljavo za starše in šole (Safe.si)
2. Priporočila za starše pri izvajanju pouka na daljavo – varnostni vidik (Safe.si)
3. Priporočila za čas, preživet pred zasloni v času širjenja covida-19 (Logou) 
2ab1zajterk

  ar2   
2ab1
 mzzd  
 
 Od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah poteka za vse učence na daljavo.

Na morebitno delo na daljavo smo se z učenci pripravljali že v mesecu septembru in v oktobru, ko smo bili še skupaj v šoli. Če boste imeli težave glede računalniške opreme, vas ponovno pozivam, da to sporočite in se dogovorite za izposojo. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na razrednika.

S ponedeljkom, 9. 11. 2020, nudimo možnost toplega obroka za vse naše zainteresirane učence.

 
 
ŠOLSKA KNJIŽNICA E-naslovi strokovnih delavcev