NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO: DELO V SPLETNI UČILNICI, Videokonference ZOOM
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED
       
PRIJAVA     V  SPLETNO UČILNICO ZA UČENCE 5. - 9. RAZRED
  DSP OPB JV
       
ŠOLSKA KNJIŽNICA E-naslovi strokovnih delavcev