Na fotografijah učenci 2. a pri uri glasbene umetnosti z »učiteljicama« Kajo in Katarino ter 2. b pri pouku slovenščine v knjižnici z »učitelji« Sonjo, Ano in Timotejem.

    

Tokrat sta »učitelja« Vito Drofenik in Filip Jarc iz 9. b razreda poučevala učence 4. b razreda pri uri matematike, kjer so obravnavali soda in liha števila. Najprej so ponovili snov prejšnje ure o zaokroževanju števil, nato pa spoznali soda in liha števila ter se naučili, kako jih prepoznamo. Ob različnih nalogah (delo ob delovnem zvezku, interaktivne naloge ipd.) so snov utrdili in raziskovali primere, katera števila, soda ali liha, dobimo pri seštevanju ali odštevanju sodih in lihih števil.

Čeprav pouk še zdaleč ne ustreza vsem didaktičnim zakonitostim in priporočilom, so učenci izjemno motivirani in navdušeni nad poukom, kjer starejši  učenci poučujejo mlajše učence ali pa vrstniki svoje sošolce. Četrtošolci so izkazali  velik interes, da se tudi sami preizkusijo kot učitelji v nižjih razredih. Navdušenje je bilo tako močno, da so nekateri učenci  kar sami poiskali učitelje v nižjih razredih in se dogovorili za uro pouka »Učenec poučuje«.

Vlasta  Prevolšek

Kaja in Katarina sta poučevali tudi v 1. b razredu.

Ure pouka, kjer starejši učenci poučujejo mlajše, ali poučevanje (učenec – učenec) kar znotraj razreda bomo izvajali še skozi vse šolsko leto.

Vodja projekta na šoli: Darinka Čobec

fotografije1 >>>   fotografije2 >>> fotografije3 >>>