V petek, 17. 4. 2020, smo na OŠ Frana Kranjca Celje izvedli športni dan na daljavo in sicer z vsebino: atletika in meritve gibalnih sposobnosti za športno vzgojni karton. Meritve izvajamo slovenske šole vsako leto pri športu meseca aprila v telovadnicah in na atletskih stadionih. Z njimi sledimo gibalnemu razvoju slovenskih otrok in iščemo mlade športne talente.

Tokrat je bilo zaradi »korona razmer« precej drugače. Učenci so dobili preko šolske spletne strani navodila in fotografije primerov za izvedbo športnega dne na daljavo. Ob vsaki izvedeni vaji so si morali dobljene rezultate vpisati v kartonček ali list papirja. Nekaterim so zavzeto z meritvami in sojenjem pomagali starši in se ob vajah pomerili še sami, drugi so sodelovali s sestrami in brati, tretji so se znašli in merili čas kar sami.

Tukaj bi se dotaknila še ranljivejše skupine otrok, ki so v današnjem času postavljeni na rob in z delom preko računalnika žal niso tako spretni ali imajo kakšne druge težave. Žal je tudi takih otrok mnogo in športnega dne zaradi nemoči niso mogli izvesti. Upajmo, da trenutna situacija čim prej mine in da se zopet srečamo v naši šoli, v telovadnici, na hodnikih in igrišču.

Preko prejetih povratnih informacij lahko povem, da je športni dan atletika in ŠVK uspel. Večina učencev je bilo zelo aktivnih, zavzetih in doslednih pri izvajanju nalog.

Rezultati seveda niso natančni in primerljivi, pa vendar so se učenci potrudili pri izvedbi vaj in ob tem neizmerno uživali ter bili ves čas na svežem zraku in v družbi svojih bližnjih. Ob tej množici šolskega dela od doma preko računalnika, so takšni dnevi pravi balzam za dušo za otroke in starše, da se malo razbremenijo. Zadovoljni smo, da delo od doma tudi pri športu deluje.

Metka Irgolič, učiteljica športa

KOLAŽI FOTOGRAFIJ

2.A in 2.B NA  ŠPORTNEM DNEVU