Razvoj informatike nam danes omogoča že veliko bolj učinkovito ureditev podatkov in s tem izdelavo takih določevalnih orodij, ki temeljijo na lahko prepoznavnih znakih, razumljivih vsem, tudi osnovnošolcem.

Projekt SiiT temelji na projektu KeyToNature, ki je razvijal nova interaktivna določevalna orodja,  ki so jih začeli uporabljati pri pouku v različnih evropskih pedagoških ustanovah na celotni izobraževalni vertikali: od osnovnih šol do univerz. Rezultati so bili izjemni.

Tako se je projektu pridružila tudi naša šola. Interaktivne določevalne ključe smo začeli uporabljati lansko šolsko leto pri pouku naravoslovja v 7. razredu, letos pa jih bomo uporabljali pri naravoslovju v 6. in 7. razredu, biologiji v 9. razredu, izbirnem predmetu Raziskovanje organizmov v domači okolici, spoznale jih bodo tudi »Brihtne bučke«.

V okviru projekta SiiT smo izdelali interaktivni določevalni ključ za lesnate rastline, ki uspevajo ob Osnovni šoli Frana Kranjca.

Interaktivne določevalne ključe lahko porabljate tako ljubitelji narave kot tudi učenci, učitelji in profesionalci. Vsi določevalni ključi so prosto dostopni na spletu, nekatere pa lahko naložite tudi na svoj mobilni telefon, dlančnik ali tablični računalnik.

Interaktivne ključe najdete na spletni povezavi:

http://www.siit.eu/index.php/dolocevalni-kljuci/seznam-kljucev

V projektu sta sodelovali tudi učenki Alisa Kiker in Živa Nardin, letos učenki 9. razreda. Izdelali sta raziskovalno nalogo z naslovom Fenološka opazovanja dreves Osnovne šole Frana Kranjca. Z raziskovalno nalogo sta sodelovali na mednarodnem natečaju v okviru projekta SiiT, katerega organizator so bili Prirodoslovni muzej Slovenije, Triglavski narodni park, Zavod RS za šolstvo, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici.

Učenki sta za nalogo prejeli priznanje, za kar jima čestitamo.

Želim vam obilo užitkov ob raziskovanju narave!

Učiteljica Barbara Petan, prof. kem. in bio.