PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE V PROJEKTU.pdf  -  OBRAZEC EVALVACIJSKO POROČILO 2020/2021.pdf

Spoštovani!                                                                                            Celje, 15. 9. 2020

Vsak človek na svetu se rodi z enakimi pravicami, ne glede na njegovo nacionalnost, spol, etično pripadnost, politično prepričanje, raso, vero, jezik… Izhodišče globalnega učenja predstavljajo človekove pravice, ki se jih je treba učiti zaradi ustvarjanja pravičnejšega sveta, v katerem bo človek lahko ohranjal dostojanstvo, lastno vrednost, enakost in spoštovanje raznolikosti. Medkulturni dialog je eden izmed ključnih pogojev za bivanje na skupnem planetu. Človekove pravice so torej tema, ki nas bo povezovala v nacionalnem Unesco ASP projektu MOJE PRAVICE. Pomembno je, da mladi poznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

Vsebinski potek projekta

  1. Učence seznanite s Konvencijo o otrokovih pravicah in/ali z Deklaracijo človekovih pravic. Za uvodno motivacijo si lahko izberete ustrezni kratki film, reklamni spot, literarno zgodbo, fotografijo, igro vlog, ipd. Učenci si nato izberejo eno pravico (zaželeno je, da bi se navezovala na pereč problem v vašem kraju), se o njej pogovarjajo ter oblikujejo svoje mnenje, zakaj so ljudem kršene pravice. Spodbudite jih k razmišljanju o neenakomernem razvoju v svetu in globalni solidarnosti ter o vzrokih in posledicah kršenja človekovih pravic. Pogovorite se tudi o naših odgovornostih ter oblikujte stališča, kako lahko mi vplivamo in kaj lahko naredimo za odpravo kršitev človekovih pravic.
  1. Izvedemo delavnico (v sklopu pouka ali drugih dejavnosti)
  • Delavnica naj vključuje razpravo na temo tiste pravice, ki so si jo učenci izbrali in s tem dovolite, da imajo učenci možnost izražanja lastnih pogledov, razmišljanj ter argumentov o izbrani pravici. Učenci naj oblikujejo tudi želje oziroma spodbudne misli za ljudi, ki jim je ta pravica kršena.
  • V povezavi z razpravo o izbrani pravici pa naj učenci še likovno literarno ustvarjajo. Iz papirja ali poljubnega materiala naj izdelajo NOVOLETNI OKRASEK - BOMBICO ter na njeno vrvico pritrdijo listič/kartonček z napisano/narisano željo oziroma spodbudno mislijo v obliki risbe, pesmi, besedila, besede/besedne zveze ... Zaželeno je, da bi nekaj vaših okraskov/bombic odposlali ustreznim humanitarnim organizacijam v vašem kraju in s tem osmislili in aktualizirali ta dogodek.
  1. Nekaj izdelkov – bombic pošljite najkasneje do 1. decembra 2020 na naslov OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom MOJE PRAVICE. Na vidno mesto zapišite ali nalepite tudi ime vaše šole.
  1. Zaželeno je, da projekt meseca decembra aktualizirate še s pisanjem apelov Vsako pero šteje, pod okriljem Amnesty international. Vsa navodila za pisanje najdete na njihovi spletni strani.
  1. Projekt bomo zaključili v znak obeležitve 10. decembra, svetovnega dneva človekovih pravic, kjer bomo NOVOLETNE OKRASKE/BOMBICE razstavili na razstavi, v šoli nosilke projekta, odprti za širšo javnost. Ob zaključku razstave bomo voščilnice predali humanitarnim organizacijam. Te jih bodo razdelile med ljudi, da bodo začutili, da niso sami.
  1. Rok prijave je 15. 10. 2020.
  2. Ob zaključku projekta mentorji izpolnite še evalvacijsko poročilo in ga pošljite vodji projekta na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., do 31. 1. 2021.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Ravnateljica: Danica Šalej                                             Vodja projekta: Mateja Rokavec

PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE V PROJEKTU.pdf  -  OBRAZEC EVALVACIJSKO POROČILO 2020/2021.pdf