wwww

Zaradi 26. kolesarske dirke po Sloveniji, ki bo speljana skozi okoliš naše šole, bomo v četrtek s poukom začeli kasneje in ob 14.30 spodbujali kolesarje ob progi. Šolski prevozi bodo temu prilagojeni. 

Predura in prvi dve uri pouka bosta odpadli. Začeli bomo ob 9.55, zaključili pa ob 15.35. Po otroke v OPB 1 oz. 2 lahko starši pridete do 16.15. Za nujne potrebe bo za učence 1.-3. razreda pred začetkom pouka organizirano jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Starši, prijavite otroka v tajništvo na tel. 428 56 10! Kosilo bo vmes, po posebnem urniku. Če otrok na kosilo ni prijavljen, pa bi ga ta dan želel imeti, ga prijavite zjutraj do 8.00. Popoldanske malice ne bo, bo pa sadje iz šolske sheme sadja in zelenjave ob vrnitvi v šolo, pred odhodom domov.

VOZNI REDI AVTOBUSOV, ČETRTEK, 20.6.2019